Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Programy i projekty rozwoju lokalnego oparte na diagnozie społeczno -gospodarczej powiatu nyskiego. OCENA PROPOZYCJI PROJEKTÓW POWOŁANIE ZESPOŁÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Programy i projekty rozwoju lokalnego oparte na diagnozie społeczno -gospodarczej powiatu nyskiego. OCENA PROPOZYCJI PROJEKTÓW POWOŁANIE ZESPOŁÓW."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Programy i projekty rozwoju lokalnego oparte na diagnozie społeczno -gospodarczej powiatu nyskiego. OCENA PROPOZYCJI PROJEKTÓW POWOŁANIE ZESPOŁÓW WDRAŻAJĄCYCH PROJEKTY Prezentacja

2 Ranking proponowanych projektów ożywiających lokalną gospodarkę

3 POMYSŁ PROJEKTU GOSPODARCZEGO

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Prawdopodobieństwo sukcesu Ostatnim ważnym względem, który trzeba wziąć pod uwagę jest zastanowienie się, jakie szanse ma społeczność na wdrożenie projektu i dalej, jak projekt wzmocni lokalną gospodarkę. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie wstępnej analizy ryzyka. Zapożyczając koncepcję od doradców finansowych pomyślmy jaki jest zwrot z inwestycji dla naszego projektu. Czy spłaci się to co w niego zainwestujemy? Czy jest tego wart?

19 Ranking projektów W oparciu o naszą wstępną ocenę projektu ustalmy ogólne mocne i słabe strony naszego projektu i związanych z nim zagrożeń i nagród. W oparciu o naszą ocenę projekt zasługuje na: (zakreśl jedno) Zielone światło (Ryzyko jest warte korzyści) Żółte światło (Projekt ma pewien potencjał i powinien być rozważony. Potrzeba więcej informacji, aby ocenić jego korzyści dla społeczności. Jest kilka niepewnych aspektów, które mogą mieć negatywny wpływ na projekt). Czerwone światło. (Jest zbyt dużo niepewności lub potencjalnych przeszkód do pokonania, aby uruchomić projekt.)

20 Podsumowanie projektu Na poniższym wykresie odnotujmy wszystkie projekty Ożywienia Gospodarczego, które nasza społeczność chce kontynuować i wdrożyć. Czas projektuTerazWkrótce (1 rok) W najbliższym okresie (1-3 lata) W perspektywie (3 lata lub więcej) Zielone Żółte Czerwone

21 Znaczenie Oceny Propozycji Projektów Celem tego warsztatu jest dokonanie oceny pomysłów projektów proponowanych naszej społeczności. Naszym pierwszym zadaniem jest wybranie projektów do oceny. Ten aspekt powinien obejmować dwa punkty: Czy projekt jest projektem społecznym, popieranym przez więcej niż jeden sektor społeczności? Czy dla sukcesu projektu potrzebna jest praca naszej grupy? Czy każdy pomysł projektu pomaga nam stworzyć przyszłość preferowaną przez naszą społeczność? Czy mamy wystarczające środki, aby wdrożyć każdy projekt? Ile będzie potrzeba czasu specjalistów lub wolontariuszy?

22 Znaczenie Oceny Propozycji Projektów Ile może potrwać każdy projekt? Kto powinien być w niego zaangażowany? Czy jest szerokie i trwałe poparcie społeczności dla projektu? Jak mają się zagrożenia projektu do prawdopodobnej nagrody (sukcesu)? Kto jest prawdopodobnym beneficjantem każdego projektu – społeczność jako całość czy poszczególne grupy interesów?

23 Ważne jest dokonanie oceny potencjalnych projektów, zanim zdecydujemy się pójść dalej. Pozwala ona na: Określenie kiedy każdy projekt powinien być podjęty. Zrozumienie ile pracy będzie potrzeba wykonać przy realizacji projektu. Zidentyfikowanie przeszkód, które mogą stanąć na drodze wdrożenia niektórych projektów. Określenie, czy pomysły projektów są zbieżne z celami i wartościami społeczności. Zmierzenie ile projektów może społeczność podjąć bez kłopotu w ciągu następnych kilku lat.

24 Dalsza ocena powinna być podjęta, jeśli projekt: Wymaga dużych nakładów finansowych. Prawdopodobnie będzie miał poważne skutki uboczne. Wyklucza inny ważny projekt, lub ustanawia ważny precedens.

25 POWOŁANIE ZESPOŁÓW WDRAŻAJĄCYCH PROJEKTY Zespół jest odpowiedzialny za dalsze prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem projektu.

26 Kierowanie partnerstwem i partnerskim zespołem projektowym Efektywne partnerstwo i partnerski zespół zadaniowy: składa się z osób reprezentujących różne doświadczenia i kwalifikacje niezbędne w trakcie wdrażania projektu, wskazane jest, aby zaprosić kogoś z zewnątrz, aby patrzył na sprawy obiektywnie, okiem potencjalnego klienta (beneficjenta), proces realizacji zadania jest dostosowany do wymogów zewnętrznych, terminów, itd. należy zwracać uwagę na możliwość jednoczesnego działania lub przygotowania pewnych elementów przed czasem aby nie było niepotrzebnych przestojów,

27 Efektywne partnerstwo i zespół zadaniowy: wspólnie ustala się plan działania, rozdział zadań oraz terminy spotkań koordynacyjnych, aby oceniać postępy i osiągane efekty. Komunikacja jest podstawą dla terminowej i jakościowej realizacji projektu. Zachęcajcie się wzajemnie, aby członkowie zespołu zadaniowego kontaktowali się między sobą osobiście, telefonicznie lub pisemnie, aby unikać opóźnień z powodu występujących problemów Kierowanie partnerstwem i partnerskim zespołem projektowym

28 W partnerstwie i zespole zadaniowym musi być szef. Zwykle jest to koordynator (kierownik projektu). Do jego zadań należy: planowanie pracy poszczególnym członkom zespołu, ustalanie wspólnie z zespołem terminów poszczególnych etapów projektu, praca wspólnie z zespołem od początku do końca projektu, troska o merytoryczną jakość projektu, ma uprawnienia do zarządzania projektem i podejmowania decyzji w sprawie projektu, podejmuje szybko akcję (samodzielnie), jeśli zachodzi taka konieczność, współpracuje z szefami organizacji tworzących partnerstwo lub realizujących partnerski projekt oraz z głównymi sponsorami projektu, dba o merytoryczną stronę wdrażania projektu

29 Rady dla Koordynatora Motywowanie zespołów Zapewnij właściwe warunki lokalowe i zabezpieczenie środków do pracy, Na bieżąco rozpoznawaj i usuwaj bariery w zespole, Prezentuj i upubliczniaj rezultaty pracy, Stosuj skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, Wyrażaj dumę i satysfakcję z osiągnięć pracy zespołu.

30 Kierowanie zespołem projektowym Zasady ułatwiające pracę w zespole unikaj przekonywania innych nie popieraj swoich pomysłów swoim formalnym autorytetem nie unikaj za wszelką cenę konfliktów staraj się aby zaprezentowane były wszystkie stanowiska / pomysły unikaj podejmowania decyzji metodami typu: głosowanie, rzut monetą, przetarg unikaj krytykowania szanuj opinie innych

31 Kierowanie zespołem projektowym Zasady ułatwiające pracę w zespole przyznawaj się do błędów stosuj partnerskie formy współpracy bądź na tak umiej słuchać, pozwól innym mówić upewnij się, że rozumiemy co do nas mówią i co my mówimy do innych staraj się zrozumieć pomysły innych poznaj punkt widzenia drugiej osoby

32 Diagnoza: mylenie faktów z opiniami mylenie symptomów z przyczynami proponowanie rozwiązań bez dogłębnej analizy problemu tendencja do dyskusji: kto zawinił naginanie diagnozy do faworyzowanych rozwiązań Poszukiwanie rozwiązań: dyskutowanie, co powinno być zrobione zamiast co można w danym wypadku zrobić proponowanie rozwiązań nie wiążących się z problemem zbyt szybkie zamykanie pakietu możliwych rozwiązań Ocena możliwych rozwiązań: nie przywiązywanie należytej uwagi do analizy wszystkich konsekwencji proponowanych rozwiązań agitacja za faworyzowanym rozwiązaniem personalizacja dyskutowanych alternatyw zbyt pośpieszna akceptacja możliwych rozwiązań Wybór ostatecznego rozwiązania: mylenie milczenia z konsensusem poświęcanie zbyt małej uwagi stanowisku mniejszości oddziaływanie egoistycznych interesów w procesie wyboru podejmowanie przedwczesnych decyzji Wady w czasie grupowego podejmowania decyzji na poszczególnych etapach

33 Prezentacja Dziękuję za uwagę Janusz Dubajka


Pobierz ppt "Prezentacja Programy i projekty rozwoju lokalnego oparte na diagnozie społeczno -gospodarczej powiatu nyskiego. OCENA PROPOZYCJI PROJEKTÓW POWOŁANIE ZESPOŁÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google