Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIENIĄDZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIENIĄDZE."— Zapis prezentacji:

1 PIENIĄDZE

2 CO TO JEST PIENIĄDZ ? PIENIĄDZ – materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Według współczesnej doktryny na pieniądz składają się trzy elementy: jednostka pieniężna, suma pieniężna, znak pieniężny. Suma pieniężna jest wyrażana w jednostkach pieniężnych, zmaterializowanych w postaci znaków pieniężnych.

3 Podstawowe rodzaje pieniądza
ZDAWKOWY (GOTÓWKOWY) ROZRACHUNKO- WY (BEZGOTÓWKOWY) BANKOWY MIĘDZYNARODOWY

4 PIENIĄDZ ZDAWKOWY MONETY KRUSZCOWY BANKNOTY

5 karty płatnicze lub kredytowe
PIENIĄDZ ROZRACHUNKOWY weksel czek karty płatnicze lub kredytowe bon obligacja

6 PIENIĄDZ BANKOWY I MIĘDZYNARODOWY
PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY

7 WŁASCIWOŚCI PIENIĄDZA
poręczność stabilność jednolitość trwałość podzielność rozpoznawalność akceptowalność

8 EWOLUCJE PIENIĄDZA EWO PIENIĄDZ TOWAROWY LUCJA PIENIĄDZ METALOWY
PIENIĄDZ KRUSZCOWY PIENIĄ BITE MONETY DZA PAPIEROWA FORMA BANKNOTU

9 towarowy metalowy kruszcowy monety banknot

10 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE PIENIĄDZA
Złota folia metaliczna elementy uzupełniające się pod światło (racto-verso) mikrodruk znak wodny elementy widoczne pod kątem (efekt kątowy)

11 WALUTA Waluta (jednostka monetarna) – nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych.

12 Podstawową jednostką monetarną w Polsce jest złoty, dzielący się na 100 groszy. Natomiast europejską walutą wprowadzoną w miejsce krajowych walut jest Euro.

13 FUNKCJE PIENIĄDZA Pieniądz jest prawnym środkiem płatniczym.

14 Pieniądz jest miernikiem wartości dóbr i usług,czyli służy do wyrażania cen.

15 Pełni on również rolę środka wymiany,czyli wymienia wartość wyrażaną przez pieniądz na wartość towaru.

16 Pieniądz pozwala również na przechowywanie w czasie wartości, którą reprezentuję.

17 SPOŁECZNE FUNKCJE PIENIĄDZA
Funkcja zachowawcza Funkcja motywacyjna Funkcja informacyjna Funkcja dezintegracyjna Funkcja integrująco-instytucjonalna

18 Pieniądz nie pełni swej funkcji tylko w skali jednego kraju
Pieniądz nie pełni swej funkcji tylko w skali jednego kraju. Jest pieniądzem światowym jak np. dolar czy euro.

19 WARTOŚĆ PIENIĄDZA Pieniądz mierzy wartość wszystkich dóbr i usług na rynku, ale czy sam ma jakąś wartość? Wartość pieniądza można zmierzyć jego siłą nabywczą, czyli pieniądz jest tyle wart ile można za niego kupić.

20 WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE
Wartość poziomu pieniądza w czasie zależy od poziomu inflacji.

21 INFLACJA Inflacja-wzrost ogólnego poziomu cen. W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż na rynku zaopatrzeniowym i inaczej wpływa na kondycje gospodarki.

22 DEFLACJA Deflacja-wzrost wartości pieniądza w czasie.

23 PIENIĄDZ ZASTĘPCZY Pieniądz zastępczy-znak pieniężny wydawany przez wystawców innych niż instytucje państwowe lub banki upoważnione do wydawania pieniądza.

24 EMISJA PIENIĄDZA Emisja pieniądz polega na wprowadzaniu i wycofywaniu z obiegu pieniądza gotówkowego, a także bezgotówkowego przez banki centralne i komercyjne.

25 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Anna Bieszk Klaudia Karpińska IB


Pobierz ppt "PIENIĄDZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google