Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl

2 Repozytorium modeli Spójność i Poprawność Danych Pierwszym krokiem do stworzenia aplikacji jest tworzenie modeli. W większości środowisk programistycznych definicja obiektu musi zostać odtworzona za każdym razem, kiedy dany obiekt jest wywoływany. Programista musi wielokrotnie wprowadzać własności obiektu, głównie: Nazwę, Atrybut i Rozmiar Brak spójności w definiowaniu tych samych elementów w programach może prowadzić do poważnych błędów w aplikacji. Spójność i Poprawność Danych Pierwszym krokiem do stworzenia aplikacji jest tworzenie modeli. W większości środowisk programistycznych definicja obiektu musi zostać odtworzona za każdym razem, kiedy dany obiekt jest wywoływany. Programista musi wielokrotnie wprowadzać własności obiektu, głównie: Nazwę, Atrybut i Rozmiar Brak spójności w definiowaniu tych samych elementów w programach może prowadzić do poważnych błędów w aplikacji.

3 Repozytorium modeli Definiując obiekty (modele) w repozytorium Modeli, twórcy aplikacji Magic mogą być spokojni o to, że te własności obiektów będą spójne w obrębie całej aplikacji. Definiując obiekty (modele) w repozytorium Modeli, twórcy aplikacji Magic mogą być spokojni o to, że te własności obiektów będą spójne w obrębie całej aplikacji.

4 Repozytorium modeli Kiedy zmienią się wymagania kolumny danych, twórca wykonuje zmianę tylko w jednym miejscu - w repozytorium Modeli, natomiast Magic wykona resztę używając mechanizmu dziedziczenia. Własności kolumny będą dziedziczone w górę do wyższych warstw aplikacji (tabel, programów, ekranów pomocy). Uwaga: Formatki nie odzwierciedlają zmian we własności Picture (Maska) dokonanych przy użyciu mechanizmu dziedziczenia. Kiedy zmienią się wymagania kolumny danych, twórca wykonuje zmianę tylko w jednym miejscu - w repozytorium Modeli, natomiast Magic wykona resztę używając mechanizmu dziedziczenia. Własności kolumny będą dziedziczone w górę do wyższych warstw aplikacji (tabel, programów, ekranów pomocy). Uwaga: Formatki nie odzwierciedlają zmian we własności Picture (Maska) dokonanych przy użyciu mechanizmu dziedziczenia.

5 Repozytorium modeli Podsumowanie Model jest elementem zawierającym kolekcję własności obiektu. Używanie modeli daje twórcy aplikacji możliwość modyfikowania obiektów w jednym centralnym miejscu, repozytorium Modeli. Jeśli jeden lub więcej modeli ulegnie modyfikacjom, Magic automatycznie przekaże nowe parametry do powiązanych obiektów w repozytoriach Tabel, Programów i Pomocy. Definiowanie modeli w aplikacji pozwala na szybkie jej tworzenie oraz zaoszczędza czas i ułatwia utrzymanie. Podsumowanie Model jest elementem zawierającym kolekcję własności obiektu. Używanie modeli daje twórcy aplikacji możliwość modyfikowania obiektów w jednym centralnym miejscu, repozytorium Modeli. Jeśli jeden lub więcej modeli ulegnie modyfikacjom, Magic automatycznie przekaże nowe parametry do powiązanych obiektów w repozytoriach Tabel, Programów i Pomocy. Definiowanie modeli w aplikacji pozwala na szybkie jej tworzenie oraz zaoszczędza czas i ułatwia utrzymanie.

6 Repozytorium Tabel Repozytorium Tabel zawiera listę definicji tabel. Definicje tabel w Magic'u są zwykle podobne do tych w bazie danych, ale niekoniecznie w dowolnym, wybranym momencie. Repozytorium Tabel zawiera listę definicji tabel. Definicje tabel w Magic'u są zwykle podobne do tych w bazie danych, ale niekoniecznie w dowolnym, wybranym momencie.

7 Repozytorium Tabel Repozytorium Tabel służy do definiowania, ale nie tworzenia, tabel. Magic nie tworzy automatycznie tabel w bazie danych. Jeżeli tabela nie istnieje w bazie danych, Magic ma możliwość stworzenia jej, kiedy jest to konieczne. Repozytorium Tabel służy do definiowania, ale nie tworzenia, tabel. Magic nie tworzy automatycznie tabel w bazie danych. Jeżeli tabela nie istnieje w bazie danych, Magic ma możliwość stworzenia jej, kiedy jest to konieczne.

8 Repozytorium Tabel Każda tabela jest definiowana pojęciami: kolumny, indeks lub indeksy, nazwa tabeli, oraz nazwa bazy danych. Każda tabela jest definiowana pojęciami: kolumny, indeks lub indeksy, nazwa tabeli, oraz nazwa bazy danych.

9 Repozytorium Tabel Definiowanie Indeksów dla Tabeli Indeksy są kluczami, które może zdefiniować twórca aplikacji w celu łatwego i szybkiego sortowania i przeszukiwania tabeli w bazie danych. Kolumna Indexes (Indeksy) wyświetla ilość indeksów zdefiniowanych dla tabeli. Magic aktualizuje ten licznik automatycznie. Definiowanie Indeksów dla Tabeli Indeksy są kluczami, które może zdefiniować twórca aplikacji w celu łatwego i szybkiego sortowania i przeszukiwania tabeli w bazie danych. Kolumna Indexes (Indeksy) wyświetla ilość indeksów zdefiniowanych dla tabeli. Magic aktualizuje ten licznik automatycznie.

10 Repozytorium Tabel Korzyści z Używania Indeksów 1.Definiując, tam gdzie trzeba, indeks jako unique (unikalny), zachowujesz spójność danych. 2.Użycie indeksu pozwala na szybkie znalezienie potrzebnych danych w dowolnego typu zapytaniu bazującym na segmencie indeksowanym. 3.Indeks sortuje dane zgodnie z segmentami indeksu. 4.Programista możę zmienić sposób, w jaki prezentowane są dane, po prostu zamieniając kilka indeksów. Korzyści z Używania Indeksów 1.Definiując, tam gdzie trzeba, indeks jako unique (unikalny), zachowujesz spójność danych. 2.Użycie indeksu pozwala na szybkie znalezienie potrzebnych danych w dowolnego typu zapytaniu bazującym na segmencie indeksowanym. 3.Indeks sortuje dane zgodnie z segmentami indeksu. 4.Programista możę zmienić sposób, w jaki prezentowane są dane, po prostu zamieniając kilka indeksów.

11 Repozytorium Tabel Usługa Konwersji Tabel Konwersja tabel jest procesem uruchamianym automatycznie przez Magic'a w przypadku, gdy zmienia się fizyczna struktura istniejącej tabeli z danymi. Proces Konwersji Tabel podejmuje próbę skopiowania zmian w tabeli Magic'a do tabeli w bazie danych w przypadku, gdy odpowiednia tabela istnieje w bazie danych. Na przykład, każda z poniższych zmian automatycznie uruchomi proces Konwersji Tabel: Dodanie kolumny do tabeli Usługa Konwersji Tabel Konwersja tabel jest procesem uruchamianym automatycznie przez Magic'a w przypadku, gdy zmienia się fizyczna struktura istniejącej tabeli z danymi. Proces Konwersji Tabel podejmuje próbę skopiowania zmian w tabeli Magic'a do tabeli w bazie danych w przypadku, gdy odpowiednia tabela istnieje w bazie danych. Na przykład, każda z poniższych zmian automatycznie uruchomi proces Konwersji Tabel: Dodanie kolumny do tabeli

12 Repozytorium Tabel Usługa Konwersji Tabel Na przykład, każda z poniższych zmian automatycznie uruchomi proces Konwersji Tabel: Dodanie kolumny do tabeli Usunięcie kolumny z tabeli Modyfikowanie kolumny użytej w tabeli Zmiana atrybutów lub rozmiaru kolumny Dodanie indeksu do tabeli Usunięcie indeksu z tabeli Zmiana specyfikacji indeksu Usługa Konwersji Tabel Na przykład, każda z poniższych zmian automatycznie uruchomi proces Konwersji Tabel: Dodanie kolumny do tabeli Usunięcie kolumny z tabeli Modyfikowanie kolumny użytej w tabeli Zmiana atrybutów lub rozmiaru kolumny Dodanie indeksu do tabeli Usunięcie indeksu z tabeli Zmiana specyfikacji indeksu

13 Repozytorium Tabel Podsumowanie Repozytorium Tabel zawiera wszystkie tabele aplikacji, wraz z ich kolumnami indeksami. Istotne jest, by nadawać znaczące nazwy tabelom, kolumnom i indeksom. Przy definiowaniu kolumn dla tabeli, najlepiej jest używać modeli. Jednak można też definiować kolumny bez użycia modeli. Podsumowanie Repozytorium Tabel zawiera wszystkie tabele aplikacji, wraz z ich kolumnami indeksami. Istotne jest, by nadawać znaczące nazwy tabelom, kolumnom i indeksom. Przy definiowaniu kolumn dla tabeli, najlepiej jest używać modeli. Jednak można też definiować kolumny bez użycia modeli.

14 Repozytorium Tabel Podsumowanie Po zdefiniowaniu kolumn, należy zdefiniować indeksy dla tabeli. Zdefiniowanie indeksów dla tabeli pozwala na szybkie wyszukiwanie danych. Indeks musi posiadać jeden lub więcej segmentów. Wszystkie tabele powinny zostać sprawdzone przy użyciu usługi Kontrola poprawności (F8). Podsumowanie Po zdefiniowaniu kolumn, należy zdefiniować indeksy dla tabeli. Zdefiniowanie indeksów dla tabeli pozwala na szybkie wyszukiwanie danych. Indeks musi posiadać jeden lub więcej segmentów. Wszystkie tabele powinny zostać sprawdzone przy użyciu usługi Kontrola poprawności (F8).

15 Automatyczny Generator Programu (APG) Automatyczny Generator Programu (APG) jest częścią infrastruktury Magic'a, dostarczającą mocy i szybkości. Narzędzie to pozwala programiście tworzyć standardowe programy z prostym interfejsem.

16 Menu Tworzenie menu jest ostatnią główną fazą tworzenia aplikacji, po definiowaniu modeli, tabel i programów. Menu są interfejsem końcowego użytkownika, za pomocą którego może on uruchamiać programy. To od Ciebie zależy jakie zdefiniujesz menu, by dać użytkownikowi odpowiedni i wygodny sposób nawigacji po Twojej aplikacji. Tworzenie menu jest ostatnią główną fazą tworzenia aplikacji, po definiowaniu modeli, tabel i programów. Menu są interfejsem końcowego użytkownika, za pomocą którego może on uruchamiać programy. To od Ciebie zależy jakie zdefiniujesz menu, by dać użytkownikowi odpowiedni i wygodny sposób nawigacji po Twojej aplikacji.

17 Menu Można zdefiniować 2 różne typy menu: Domyślne menu Rozwijane Domyślne menu Kontekstowe Można zdefiniować 2 różne typy menu: Domyślne menu Rozwijane Domyślne menu Kontekstowe

18 Menu Domyślne menu Rozwijane rozwijają się w dół z paska menu, a zamykają, gdy użytkownik dokona wyboru. Domyślne menu Kontekstowe jest aktywowane poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Menu Kontekstowe wyświetlane są w tym miejscu na ekranie, gdzie użytkownik kliknie prawym przyciskiem, a zamykane kiedy zostanie dokonany wybór.

19 Dziękuję za uwagę Janusz ROŻEJ


Pobierz ppt "Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google