Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Ekozespołów w roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Ekozespołów w roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Ekozespołów w roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie

2 Ekozespoły przeprowadziły akcję,,Głosuj na Mazury cud natury! W dniu 29 IX 2011 r. Ekozespoły przeprowadziły w gimnazjum akcję,,Głosuj na Mazury cud natury!. Przedstawicielki Ekozespołów: Julita Kulikowska i Karolina Lewkowicz odwiedziły w tym dniu wszystkie klasy i zachęcały młodzież do głosowania na Mazury w ogólnoświatowym konkursie,, Nowe 7 Cudów Natury.

3 Ekozespoły uczestniczyły w konkursie,,Podlaskie Bogactwo Różnorodności Od drugiego tygodnia września Ekozespoły przygotowywały się do udziału w konkursie,,Podlaskie Bogactwo Różnorodności, którego celem było propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej województwa podlaskiego wiedzy na temat walorów turystycznych oraz bogactwa kulturowego naszego podlaskiego regionu.

4 ZADBAJ O ŚRODOWISKO - WSTĄP DO EKOZESPOŁÓW ! Tak zatytułowały Ekozespoły wykonany przez siebie plakat, w którym zachęcały młodzież naszego gimnazjum do wstąpienia do ich zespołów i powiększenia grona sympatyków promujących ekologiczny styl życia i troszczących się o środowisko naturalne. Plakat informuje nas również czym są Ekozespoły, jakie cechy posiadają ekogimnazjaliści oraz jakie są plany działania ekozespołów na najbliższe miesiące.

5 Z wizytą w oczyszczalni ścieków w Zabłudowie W dniu 18 października 2011 r. Ekozespoły udały się z wizytą do zabłudowskiej oczyszczalni ścieków. Pracownik oczyszczalni, pan Grzegorz Sandomierski, z wielką cierpliwością i wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania ekogimnazjalistów. Dowiedzieli się oni między innymi, że nasza oczyszczalnia jest głównie oczyszczalnią biologiczną, wykorzystującą w procesie oczyszczania mikroorganizmy. Zwiedzili wszystkie pomieszczenia i poznali funkcje wszystkich znajdujących się w nich urządzeń. Na koniec godzinnej wizyty, pan Grzegorz Sandomierski przeprowadził doświadczenie polegające na wstępnym oddzieleniu wody od zawieszonych w niej zanieczyszczeń. Wykorzystał w tym celu specjalną, białą i sproszkowaną substancję wykorzystywaną w procesie oczyszczania ścieków. Wizyta ta uświadomiła młodzieży jak trudny i złożony jest proces oczyszczania ścieków.

6 W oczyszczalni ścieków

7 Badania wody rzeki Rudni W październiku Ekozespoły uczestniczyły w zajęciach terenowych w Parku Zamkowym. Zajęcia miały głównie na celu określenie stanu czystości naszej rzeki Rudni. Uczniowie obserwowali przejrzystość wody w rzece, określali jej zapach, temperaturę i zawartość tlenu w wodzie. Obserwowali również brzegi rzeki i określali ilość stałych zanieczyszczeń unoszących się na brzegu w zasięgu wzroku, jak również unoszących się z nurtem rzeki. Oceniali ilość organizmów żywych- roślin i zwierząt. Dyskutowali na temat zmniejszania się bioróżnorodności środowiska wodnego rzeki, poszukiwali przyczyn i konsekwencji tego stanu dla człowieka. Określali źródła zanieczyszczeń Rudni. Młodzież pobrała próbki wody z rzeki, które następnie badała w pracowni chemicznej. Porównywała je z wodą pitną i wodą destylowaną. Dokonała zestawień w formie tabeli porównawczej. Na koniec wykonała również doświadczenie oczyszczania wody przez filtrowanie.

8 W pracowni chemicznej podczas badania wody rzeki Rudni

9 Wywiad na temat segregacji i minimalizacji odpadów w naszej gminie W dniu 23 listopada 2011 r. Ekozespoły przeprowadziły wywiad z panią Martą Goralewską, pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej w Zabłudowie. Młodzież dowiedziała się m.in., że jednym z ważniejszych problemów naszej gminy są dzikie wysypiska śmieci. Odpady są składowane na gminnym składowisku odpadów w lesie k/ Zabłudowa. Na terenie gminy znajdują się 22 punkty do selektywnego zbierania odpadów, a wywożeniem odpadów zajmuje się pięć firm: MPO, Astwa, Czyścioch, MPK z Ostrołęki i MOP Jarosław Tarachoń. Gmina Zabłudów w 2010 roku wywiozła: niesegregowanych śmieci: 573,85 ton segregowanych śmieci: 20200 kg, z czego: opakowań z tworzyw sztucznych 2100 kg, makulatury 8800 kg, szkła9300 kg.

10 Spotkanie z panią Martą Goralewską

11 Ekologiczne zakupy Ekozespołów Dnia 13 grudnia 2011r. Ekozespoły wybrały się z wizytą do pobliskich sklepów: spożywczego i ze sprzętem AGD. Wizyta w sklepach dotyczyła ekologicznych zakupów. Ekozespoły były zainteresowane, czy klienci dokonujący zakupów w wyżej wymienionych sklepach, mają świadomość ekologiczną. Aby się tego dowiedzieć Ekozespoły zadawały pracownikom sklepów odpowiednie pytania. Okazało się, że klienci kupując sprzęt AGD zwracają uwagę na to, czy jest on energooszczędny. Jednakże często o wyborze danego towaru decyduje jego cena. W sklepie spożywczym niektórzy klienci sprawdzają, czy produkty nie zawierają konserwantów, ale nie zdarza się to zbyt często. Ekozespoły pytały również o wydawane przy zakupach reklamówki plastikowe. Okazało się, że zapotrzebowanie na nie zmalało wraz z wprowadzeniem za nie drobnych opłat.

12 Ekozespoły przygotowały gazetkę ścienną pt.,,Nasze codzienne ekodziałałania. Młodzi ekolodzy radzili w niej jak na co dzień oszczędzać wodę, energię, podróżować ekologicznie, chronić zwierzęta i rzadkie rośliny, zmniejszać ilość substancji szkodliwych dla środowiska, zmniejszać ilość odpadów i jak wspierać produkcję żywności przyjazną środowisku. Przypominali w niej również, że od nas wszystkich zależy stan środowiska w którym żyjemy. Każdy człowiek produkuje ok. 320 kg odpadów rocznie. Szkło rozkłada się 4 tys. lat, a plastik 200- 400 lat. Niestety nie jesteśmy w stanie np. całkowicie zapobiec powstawaniu odpadów, dlatego musimy je segregować. Segregując płacimy mniej. Wyprodukowanie 1 tony papieru z recyklingu zapobiega wycięciu 17 drzew. Dlatego w gazetce Ekozespoły szczegółowo opisywały czynności związane z segregacją odpadów. Wyjaśniały m.in. jakie szkło można wrzucać do pojemnika białego i zielonego, a jakiego nie należy wrzucać. Podobnie opisywały jaki papier należy wrzucać do pojemnika niebieskiego, a jaki plastik do pojemnika żółtego.

13

14 Ekozespoły ogłosiły i nadzorują przebieg XII edycji konkursu na zbiórkę surowców wtórnych W marcu 2012 r. Ekozespoły ogłosiły w klasach i zamieściły na korytarzu szkolnym plakaty promujące XII edycję konkursu selektywnej zbiórki surowców wtórnych organizowanego w ramach przedsięwzięcia,,Czysty Powiat- Czysta Ziemia- Zielona Akcja w Powiecie Białostockim. Jak co roku konkurs ten organizuje Urząd Miejski w Zabłudowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku i MPO Sp. z o.o. Białystok. Konkurs polega na zbieraniu w domach i przynoszeniu do szkoły surowców wtórnych, takich jak: butelki plastikowe PET, opakowania szklane, makulatura i baterie. Ekozespoły w ten sposób chciały uświadomić olbrzymią rolę segregacji odpadów dla naszego środowiska: przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie ilości wprowadzonych do środowiska szkodliwych i trudno ulegających rozkładowi odpadów, ograniczenie zużycia surowca naturalnego, oszczędzanie zużycia energii, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

15

16 Konkurs,,Młodzi organizatorzy turystyki Trzy przedstawicielki Ekozespołów: Ewelina Ciupek, Martyna Kozłowska i Ewelina Ogórkowska opracowały projekt trzydniowej wycieczki po Polsce. Projekt wykonany w formie prezentacji multimedialnej składał się ze szkicu trasy (mapki), opisu atrakcji turystycznych i programu wycieczki z godzinami wstępów do zwiedzanych obiektów, posiłkami i noclegami. Dziewczyny w swoim projekcie promują ekologiczny środek transportu - własne nogi. Chodząc bowiem nie wytwarzamy żadnych spalin, hałasu i nie uczestniczymy w korku. Nie wspominając o tym, że spacer jest zdrowy.

17 Wspomnienia z konkursu turystycznego

18 Akcja,,Ekologiczny kwiecień Ekozespoły wspólnie z opiekunami zaplanowały następujące działania: 31 marzec- akcja,,Godzina dla Ziemi (na godzinę wyłączamy światło w swoich domach, tj. od 20.30-21.30) 2 kwiecień- ankieta na SPE badająca postawy ekologiczne naszych gimnazjalistów (wypełniamy do 13 kwietnia) 2 kwiecień- 10 maj- selektywna zbiórka surowców wtórnych 3 kwiecień- warsztaty ekologiczne z Ekomobilem Jeżowóz 3 kwiecień- ogłoszenie konkursów: -plastyczny- wykonanie plakatu na temat:,,S.O.S. dla Ziemi ( technika dowolna) -poetycki- napisanie przez grupę minimum 3 osobową,,Wierszyka odpadowego zawierającego od 3 do 5 zwrotek czterowersowych fotograficzny -,,Światło w przyrodzie (fotografia kolorowa o obowiązkowym formacie ok.20 x30 cm)

19 11-13 kwiecień- akcja,,Sprzątanie Zabłudowa 13 kwiecień- I etap konkursu wiedzy ekologicznej na SPE (test rozwiązujemy w godz.18.00-18.15) 18 kwiecień-,,45 minut dla Ziemi -spotkanie ekologiczne dla klas pierwszych przygotowane przez Ekozespół 20 kwiecień- II etap konkursu wiedzy ekologicznej,,My i ekologia (test rozwiązują najlepsi uczniowie z poszczególnych klas, którzy w I etapie zdobyli w klasie najwyższą liczbę punktów; test rozwiązujemy w godz. 18.00-18.15) 23 kwiecień- spotkanie klas pierwszych z podróżnikiem i wolontariuszem panem Zbigniewem Pawlakiem 27 kwiecień- termin dostarczenia prac w konkursie plastycznym, poetyckim i fotograficznym (prace muszą być podpisane!) 30 kwiecień- ogłoszenie wyników poszczególnych konkursów i wręczenie nagród zwycięzcom

20 Ekozespoły zapraszają -,,Godzina dla Ziemi W ramach działań ekologicznych Ekozespoły przygotowały i przeprowadziły w gimnazjum i w społeczności lokalnej akcję,,Godzina dla Ziemi. Pomysłodawczynią i koordynatorem tej akcji była Aleksandra Tomanek z Ekozespołów. Pod jej kierunkiem Ekozespoły przygotowały plakaty i ulotki, które umieściły na ścianach naszego gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz obiektów publicznych w Zabłudowie: Urzędzie Miejskim, banku, poczcie, przychodni, aptekach, sklepach i przystankach PKS. Akcję zaczęły od gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Dziewczęta z ekozespołów poinformowały wszystkie klasy o tej wartościowej akcji i jej celach. Następnie na Rynku w Zabłudowie zapraszały mieszkańców do zgaszenia światła o godz. 20.30 na jedną symboliczną godzinę, aby w ten sposób zamanifestowali swoje zaangażowanie w działania na rzecz Ziemi.

21

22 Warsztaty ekologiczne z Ekomobilem Jeżowóz W dniu 03.04.2012 r. Ekozespoły i klasy pierwsze uczestniczyły w 3-godzinnych warsztatach ekologicznych prowadzonych w ramach projektu "JEŻOWÓZ - program mobilnej edukacji ekologicznej- rozszerzenie projektu na Polskę. Warsztaty miały na celu przybliżenie młodzieży otaczającej ich przyrody w sposób innowacyjny i interaktywny. Podczas lekcji na łonie natury, mogli oni nabytą wiedzę wykorzystać praktycznie, poprzez własne doświadczenie, badanie i odkrycia.

23 Na pierwszej godzinie klasy zostały podzielone na grupy. Na arkuszu papieru wypisywały one swoje skojarzenia związane z wodą, a następnie młodzież sprawdzała jak bardzo zanieczyszcza wodę wykonując codzienne czynności. Na drugiej godzinie uczniowie pod opieką nauczycieli udali się nad rzekę Rudnię celem pobrania próbek wody. Wiele radości dostarczyła zabawa, polegająca na poznawaniu przyrody z wyłączeniem zmysłu wzroku. To ćwiczenie pomogło uzmysłowić, że do poznawania przyrody potrzebne są wszystkie zmysły. Na trzeciej godzinie, już w sali uczniowie badali czystość naszej rzeki, m.in. poprzez obecność fosforanów, azotanów i innych związków chemicznych oraz określali pH wody. Dowiedzieli się, jak sprawdzić jej zapach, zmętnienie, zabarwienie, rodzaj zawiesiny. Z wody młodzież wyłowiła też czerpakiem próbki z organizmami żywymi, które następnie zidentyfikowała pod mikroskopem i na ich podstawie określiła też jej czystość. Te niezwykłe zajęcia dostarczyły młodzieży wielu nowych doświadczeń i zachęciły do samodzielnego poznawania przyrody najbliższej okolicy.

24

25 Wiosenna akcja,,Sprzątania Zabłudowa Wzorem lat poprzednich, młodzież naszego gimnazjum uczestniczyła w sprzątaniu Zabłudowa. Młodzi ekolodzy sprzątali m.in. ulicę swojego patrona Grzegorza Chodkiewicza, Park Zamkowy i otoczenie gimnazjum. Celem akcji było nie tylko uporządkowanie środowiska, ale również kształtowanie świadomości i postawy obywatelskiej, jak też – miłości do środowiska, w którym żyjemy.

26

27 Lekcja ekologiczna Ekozespołów W dniu 18 kwietnia b.r. uczniowie działający w Ekozespołach w ramach,,Ekologicznego kwietnia przygotowali klasom pierwszym lekcję ekologiczną,,45 minut dla Ziemi. Zaprezentowali oni montaż słowno-muzyczny, wzbogacony o prezentację multimedialną i test sprawdzający wiedzę z zakresu ekologii. Przedstawili też dwie krótkie scenki związane z szanowaniem przyrody i własnego środowiska. Natomiast tematyka prezentacji dostarczyła zebranym wiedzy na temat podstawowych problemów ekologicznych oraz pozwoliła chociaż na chwilę przenieść się w wiele przepięknych miejsc na świecie.

28

29

30

31 Spotkanie z podróżnikiem W dniu 23 kwietnia b.r. Ekozespoły uczestniczyły w spotkaniu z podróżnikiem i wolontariuszem panem Zbigniewem Pawlakiem. Pan Zbigniew Pawlak od 20 lat dociera samochodem lub pieszo do miejsc na terenie Jedwabnego Szlaku, takich jak Kaukaz i Afganistan. Przez ponad 10 lat mieszkał w Środkowej Azji, biorąc udział w licznych projektach edukacyjnych i humanitarnych. Zafascynowany jest ludźmi Wschodu, ich życiem oraz kulturą. Historie usłyszane od przyjaciół- mieszkańców Jedwabnego Szlaku, w przystępny i ciekawy sposób opowiedział młodzieży gimnazjum.

32 Nagrodzone prace konkursowe Nagrodzone prace konkursowe Konkurs plastyczny- plakat,,S.O.S. dla Ziemi

33 Konkurs fotograficzny -,,Światło w przyrodzie

34 Zajęcia terenowe Ekozespołów W maju Ekozespoły poszukiwały w otoczeniu szkoły i w Parku Zamkowym porostów. Przypominamy, że porosty są bardzo czułym biowskaźnikiem (bioindykatorem) czystości atmosfery. Ich reakcja na skażone powietrze wynika z budowy anatomicznej, ponieważ nie posiadają tkanki okrywającej i wnikanie gazów czy pyłów następuje bezpośrednio do wnętrza plech. Pyły, emitowane w dużych ilościach, okrywają plechy grubą warstwą, uniemożliwiając tym samym wymianę gazową i ograniczają dostęp światła do komórek glonów, które obok grzybów wchodzą w ich skład. Na podstawie specjalnej skali porostowej Ekozespoły określiły z pomocą pani Renaty Marciniuk przybliżony stopień zanieczyszczenia atmosfery w otoczeniu naszego gimnazjum. Zdaniem Ekozespołów stopień ten wynosi IV, czyli nasze powietrze jest względnie mało zanieczyszczone.biowskaźnikiem

35

36 Wycieczka w poszukiwaniu żeremi bobrowych

37 W maju Ekozespoły wyruszyły na wycieczkę wzdłuż doliny naszej rzeki Rudni w poszukiwaniu żeremi bobrowych. Znaleźli ich dwa stanowiska. Żeremia bobry budują z gałęzi drzew, roślinności miękkiej i mułu. Do ich wnętrza dostają się umieszczonym pod wodą wejściem. Na zewnątrz, nad wodę, mniej lub bardziej wystają dachy żeremi, przez które do wnętrza dociera powietrze. Zwykle zimą poziom wody jest najniższy i wtedy bobrowe domki są najbardziej widoczne. W lecie bobry mają większe możliwości regulowania poziomu wody i żeremia są mniej widoczne. Żeremia zamieszkane otoczone są wodą, której poziom reguluje cała kolonia, budując i uszczelniając tamy. Tamy są budowane poniżej żeremi. Tama spowalnia nurt, podnosi poziom wody i poszerza teren zalany. Bobry wodą mogą bezpiecznie dotrzeć do nowych drzew i ścinać je bezpośrednio do wody, tym samym ułatwiając sobie transport gałęzi na tamy i w pobliże żeremi. Poniżej przestawiamy wybrane zdjęcia z tej wycieczki.gałęzi drzewroślinnościpowietrzekoloniatamy

38

39 Liczba młodzieży należącej do ekozespołów- 12 osób Opiekun ekozespołów- Anna Kendyś


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Ekozespołów w roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google