Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole
Cel ewaluacji: Ocena stanu bezpieczeństwa uczniów w Zespole Szkół w Zdunach 1

2 Pytania kluczowe Kryteria sukcesu Metody badań Próby badawcze W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpieczni Uczniowie czują się w szkole bezpieczni Ankieta , rozmowy Klasy III Gimnazjum Rodzice Uczniów III klas Gimnazjalnych Nauczyciele uczący w III klasach Gimnazjalnych Jak funkcjonuje system norm szkolnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie Oraz punktowy system oceniania zachowania uczniów Wszkole obowiązuje jasno określony system norm ,oraz system oceny zachowania ,cała społeczność szkolna stosuje sie do tego systemu. Ankieta,analiza dokumentów

3 Pytania kluczowe Kryteria sukcesu Metody badań Próby badawcze Jakie zagrożenia i niewłaściwe zachowania dostrzegają uczniowie, rodzice i nauczyciele W szkole diagnozuje się zachowania uczniów. Obserwacja zachowania uczniów w różnych miejscach w szkole-Ankieta Czy zapisy dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole są zgodne z rozporządzeniem MEN Zapisy dotyczące bezpieczeństwa uczniów znajdują się w Statucie szkoły , programie profilaktyki programie wychowawczym oraz procedurach bezpieczeństwa i są zgodne z rozporządzeniem MEN Analiza dokumentów Statut, Programy: Wychowawczy, Profilaktyki, Program Przeciw przemocy w szkole.

4 Raport z ewaluacji 1. Poddanie badaniu obszaru bezpieczeństwa uczniów w szkole było wynikiem wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. 2. Celem badania było sprawdzenie stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole w tym znajomości norm i sankcji obowiązujących w gimnazjum, znajomości punktowego systemu oceniania zachowania oraz sprawdzenie zapisów dotyczących bezpieczeństwa w podstawowych dokumentach szkolnych.

5 Raport z ewaluacji 3. Zbieranie danych odbywało się w trakcie I i II semestru roku szkolnego, przebiegało bez zakłóceń i było zgodne z harmonogramem. Aby osiągnąć cel członkowie zespołu skonstruowali 2 ankiety. Pierwszą skierowano do uczniów, rodziców i nauczycieli. Grupy wymienionych respondentów odpowiadały na podobne w treści pytania dotyczące różnych aspektów stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole. Drugim narzędziem była ankieta skierowana do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Miała na celu określenie miejsc w których dochodzi do ryzykownych zachowań uczniów.

6 Programach: Profilaktycznym i Wychowawczym,
Uzupełnieniem danych było zbadanie zapisów dotyczących bezpieczeństwa uczniów w dokumentach szkolnych: Statucie, Programach: Profilaktycznym i Wychowawczym, Procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia.

7 W pierwszej ankiecie wzięło udział w gimnazjum 155 osób,
w tym: 74 uczniów, 59 rodziców, 22 nauczycieli; W drugiej ankiecie wzięło udział 26 pracowników szkoły, w tym : 17 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi.

8 W pierwszej części ankiety respondenci zostali zapytani o:
PYTANIE KLUCZOWE: W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? W pierwszej części ankiety respondenci zostali zapytani o: Stan techniczny pomieszczeń w szkole? Zachowanie się uczniów naszej szkoły w stosunku do Ciebie? Zachowanie się koleżanek i kolegów z klasy w stosunku do Ciebie? Zachowanie się nauczycieli i innych pracowników szkoły w stosunku do Ciebie?

9 Średnie oceny nauczycieli < 3,71 – 4,24>
PYTANIE KLUCZOWE: W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Średnie oceny wszystkich ankietowanych (155) z 4 punktów mieszczą się w granicach <3,88 – 4,03> Średnie oceny nauczycieli < 3,71 – 4,24> Najniżej ocenione zostało zachowanie uczniów szkoły wobec siebie , najwyżej stan techniczny pomieszczeń. Średnie oceny rodziców <4,08 – 4,16> Oceny są bardzo zbliżone , najwyżej oceniają stan techniczny pomieszczeń. Średnie oceny uczniów <3,55 – 4,03> Najniżej oceniają stan techniczny pomieszczeń , najwyżej zachowanie się koleżanek i kolegów z klasy w stosunku do danego ucznia.

10 PYTANIE KLUCZOWE: W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

11 POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE SPRZYJAJĄ DZIAŁANIA:
PYTANIE KLUCZOWE: W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE SPRZYJAJĄ DZIAŁANIA: Nr Działanie Rodzice (%)‏ Uczniowie Nauczyciele 1. Dyżury nauczycielskie na przerwach 58 30 81 2. Dobry kontakt uczniów z wychowawcą 36 14 67 3. Przyjaźń uczniów 32 46 38 4. Dobry klimat w szkole 17 35 71 5. Policja, straż miejska w pobliżu szkoły 3 4

12 PYTANIE KLUCZOWE: W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

13 PYTANIE KLUCZOWE: W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

14 PYTANIE KLUCZOWE: W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

15 AKCEPTACJA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA
PYTANIE KLUCZOWE: Jak funkcjonuje system norm szkolnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie? AKCEPTACJA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Grupa ankietowanych Tak (%)‏ Nie (%)‏ Nie znam( %)‏ Uczniowie 68 27 5 Rodzice 84 14 2 Nauczyciele 71 29

16 Wielokrotne pisanie zdań. Pisanie 200 razy – „Nie będę przeszkadzał”.
PYTANIE KLUCZOWE: Jak funkcjonuje system norm szkolnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie? 14 % wszystkich uczniów uważa, że otrzymało inne kary niż punkty ujemne: Wielokrotne pisanie zdań. Pisanie 200 razy – „Nie będę przeszkadzał”. Wypracowanie. Dodatkowe ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego. Zamiatanie korytarza. Mycie korytarza. Obniżenie oceny z religii. (x2)‏ „Przyszła stara”.

17 Wykonanie dodatkowych zadań z przedmiotu.
PYTANIE KLUCZOWE: Jak funkcjonuje system norm szkolnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie? 76 % nauczycieli podaje, że zdarzyło im się ukarać ucznia inaczej niż punkty ujemne: Wykonanie dodatkowych zadań z przedmiotu. Napisanie wypracowanie – „Kultura języka”. Referat. Napisanie tekstu. Napisanie 100 razy - „Nie będę przeszkadzał”. Pozostanie po lekcjach. Wykonanie plakatu.

18 Informacja do rodziców. Rozmowa dyscyplinarna. Rozmowa z dyrektorem.
PYTANIE KLUCZOWE: Jak funkcjonuje system norm szkolnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie? Informacja do rodziców. Rozmowa dyscyplinarna. Rozmowa z dyrektorem. Kary ze szkolnego systemu sankcji (wiele razy). Prace na rzecz szkoły lub klasy. Naprawa sprzętu, który uczeń uszkodził. Sprzątanie boiska. Sprzątanie na terenie szkoły. Porządkowanie. Praca fizyczna.

19 PYTANIE KLUCZOWE: Jak funkcjonuje system norm szkolnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie?

20 PYTANIE KLUCZOWE: Jak funkcjonuje system norm szkolnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie?

21 PYTANIE KLUCZOWE: Jak funkcjonuje system norm szkolnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie?

22 PYTANIE KLUCZOWE: Jakie zagrożenia i niewłaściwe zachowania dostrzegają uczniowie, rodzice i nauczyciele?

23 81 % nauczycieli posiada informacje
dotyczące palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania nieznanych substancji przez uczniów na terenie szkoły. Informacje te dotyczą od 1 do 8 uczniów.

24 Miejscami, w których według pracowników szkoły występują niebezpieczne zachowania są:
- korytarz szkolny (14 wskazań)‏ - toalety szkolne (8)‏ - obszar chodnika przed wejściem do szkoły (7)‏ - ul. Szkolna (6)‏ - boisko (3)‏ - szatnie (1)‏ - klasa (1)‏

25 Według pracowników szkoły niebezpieczne zachowania,
jakie zaobserwowali wśród uczniów gimnazjum to: - popychanie i szarpanie się (14 wskazań) - palenie papierosów (9)‏ - zaczepki słowne, wulgaryzmy (7)‏ - bójki (4)‏ - wychylanie się przez okna (3)‏ - wychodzenie poza teren szkolny (2)‏ - rzucanie przedmiotami (2)‏ - skakanie ze schodów (1)‏ - niszczenie toalet szkolnych (1)‏

26 WNIOSKI – kryteria sukcesu
Uczniowie czują się w szkole bezpieczni. Szkoła podstawowa: 91% uczniów, 86% rodziców, 97% nauczycieli odpowiedziało że uczniowie czują się bezpiecznie w szkole; Gimnazjum: 92% uczniów, 96% rodziców, 100% nauczycieli odpowiedziało że uczniowie czują się bezpiecznie w szkole.

27 WNIOSKI – kryteria sukcesu
W szkole obowiązuje jasno określony system norm, oraz system oceny zachowania, cała społeczność szkolna korzysta z tego systemu, wśród badanych najsłabiej zna ten system grupa uczniów. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów.

28 WNIOSKI – kryteria sukcesu
Zapisy dotyczące bezpieczeństwa uczniów znajdują się w Statucie szkoły, programie profilaktyki programie wychowawczym oraz procedurach bezpieczeństwa i są zgodne z rozporządzeniem MEN.

29 Zespół ds. ewaluacji w gimnazjum:
Maria Chyba Elżbieta Hejdysz Justyna Basty Agnieszka Chlebowska


Pobierz ppt "Przedmiot ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google