Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Świat Dzieciom Naszym celem jest nauczanie ratowania ludzkiego życia i zdrowia Chcemy nauczyć wszystkie dzieci szkół podstawowych w Polsce postępowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Świat Dzieciom Naszym celem jest nauczanie ratowania ludzkiego życia i zdrowia Chcemy nauczyć wszystkie dzieci szkół podstawowych w Polsce postępowania."— Zapis prezentacji:

1

2 Fundacja Świat Dzieciom Naszym celem jest nauczanie ratowania ludzkiego życia i zdrowia Chcemy nauczyć wszystkie dzieci szkół podstawowych w Polsce postępowania w sytuacjach zagrożenia życia Państwa pomoc decydować będzie o sukcesie lub porażce tej misji htpp://www.swiat-dzieciom.pl KONTO FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM: BPH S.A. O/Kraków

3 Historia 28 czerwca 2003wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 5 kwietnia 2005rozpoczęcie działalności 28 lutego 2006Fundacja staje się organizacją pożytku publicznego

4 Ludzie Fundacji doświadczeni dynamiczni pomysłowi społecznicy

5 STATYSTYKI ROCZNE ZATRWAŻAJĄ!! tysiące ofiar wypadków drogowych i losowych Rocznie w Europie dochodzi aż do zatrzymań krążenia u osób dorosłych i zaledwie 5-10% poszkodowanych przeżywa ten stan

6 POMOC MEDYCZNA CZĘSTO UDZIELANA JEST ZBYT PÓŹNO

7 to program dostarczający dzieciom w szkołach i przedszkolach praktycznej wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia WIELE OFIAR UNIKNĘŁOBY ŚMIERCI, GDYBY W PORĘ UDZIELONA ZOSTAŁA IM PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA!! Pierwsza Pomoc udzielona w pierwszych 3 minutach od zatrzymania krążenia 3-krotnie zwiększa szansę na przeżycie!

8 Nauka udzielania pierwszej pomocy może być pobierana już przez dzieci w wieku przedszkolnym!

9 Wcześnie wykształcone odruchy niesienia pomocy i reakcje na wypadek to szansa na więcej uratowanych ludzkich istnień

10 Jak realizujemy Program? Tu dzieci uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkoła wybiera nauczyciela odpowiedzialnego za program i zgłasza go do Fundacji; zakupuje dla niego teczkę szkoleniową. Nauczyciel jest najlepszym instruktorem, bo dobrze zna swoich podopiecznych. Nauczyciel bierze udział w profesjonalnym, bezpłatnym szkoleniu powtarzanym co 2 lata – otrzymuje certyfikat, który pieczętuje jego wiedzę. Fundacja nadzoruje całość programu, udziela fachowej pomocy, a współpracujący z nią specjaliści ze szkół ratownictwa pomagają nauczycielom prowadzić pierwsze szkolenie w klasie. DZIECI – są istotą programu Serce na Start; powtarzając zajęcia corocznie przez okres szkoły podstawowej i gimnazjum, uczą się nie tylko pewnej i szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia, ale również odwagi, wrażliwości i przełamywania własnej obojętności na ludzką krzywdę.

11 Opiera się na edukacyjnym programie Heartstart Brytyjskiej Fundacji Serca, która wspiera nas w realizacji programu w Polsce. To program koordynowany przez Fundację Świat Dzieciom i Polską Radę Resuscytacji. Program obejmuje bezpłatne przeszkolenie nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy (BLS/AED, tak by mogli oni wykorzystując materiały dydaktyczno-metodyczne zaproponowane przez Fundację, opracowane na podstawie materiałów BHF – Brytyjskiej Fundacji Serca oraz z pomocą wolontariuszy (instruktorów BLS/AED) prowadzić samodzielnie zajęcia w szkole. UCZYMY ETAPAMI: Poziom I – wiek 5-8 – poszkodowany przytomny, poszkodowany nieprzytomny godziny lekcyjne Poziom II – wiek 8-11 –zadławienie, krwawienie, podejrzenie zawału serca - 4 godziny lekcyjne Poziom III – wiek – zatrzymanie pracy serca (uciskanie klatki piersiowej, resuscytacja krążeniowo-oddechowa) - 6 godzin lekcyjnych

12 Tysiące młodych ludzi nauczyliśmy, jak nieść pierwszą pomoc! przeszkoliliśmy około 550 nauczycieli!do programu przystąpiło ponad 330 szkół! 100 tysięcy dzieci potrafi już ratować ludzkie życie!

13 Patronują nam… Minister Zdrowia RP Małopolski Kurator Oświaty Łódzki Kurator Oświaty Prezydent Miasta Krakowa Rada Miasta Krakowa

14 Dziękujemy za wsparcie!

15 Uchwała Rady Miasta 08 lutego 2006r. Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy program kierunkowy Serce na start został włączony do miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowość realizacji działań z ramienia Urzędu Miasta stał się Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy.

16 Załącznik do Uchwały nr LXIV/1194/06 rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2006 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Moduł Piaty: Poważne awarie, pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia. Zadania i programy kierunkowe Warunki wdrożenia Źródło finansowania KosztTermin rozpoczęcia WykonawcaSposób monitorowani a PROGRAMY KIERUNKOWE: Serce na start Program nauki pierwszej pomocy przeznaczony dla dzieci i nauczycieli. 1. Przygotowanie i przeszkolenie instruktorów realizujących program. 2.Zakup fantomów do przeprowadzen ia szkoleń. 3. Druk materiałów szkoleniowych. Fundacja Świat Dzieciom Medtronic Poland RUP w Bydgoszczy Wydział zarządzania Kryzysowego Koszty w roku 2006: zł r.Fundacja Świat Dzieciom Oddział w Bydgoszczy Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy Straż Miejska WSPR Klinika Medycyny Ratunkowej CM UMK Wydział Zarządzania Kryzysowego Sprawozda -nia kwartalne składane Zarządowi Fundacji Świat Dzieciom

17 Partnerzy programu: Straż Miejska w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy Wydział Edukacji UM w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Unilever Medtronic Poland

18 Współpraca i wsparcie – sponsorzy WORD w Bydgoszczy – przekazanie środków finansowych na materiały dydaktyczne – ,- zł, zakupienie 27 manekinów dla szkół podstawowych, Unilever – współfinansowanie wydania materiałów i plakatów ,- zł, Medtronic Poland – przekazanie defibrylatora i 2 manekinów, zakupienie maseczek.

19 Sukces!!! Manekiny w szkołach Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy wszystkie bydgoskie szkoły podstawowe posiadają manekiny do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

20 JESTEŚMY BLISKO W razie jakichkolwiek k ł opotów z przeprowadzaniem zajęć, jesteśmy blisko – nauczyciele zawsze mogą skontaktować się z koordynatorami programu z ramienia Fundacji Świat Dzieciom: Barbara Boniek: , Ania Dyszlewska: dzieciom.pl


Pobierz ppt "Fundacja Świat Dzieciom Naszym celem jest nauczanie ratowania ludzkiego życia i zdrowia Chcemy nauczyć wszystkie dzieci szkół podstawowych w Polsce postępowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google