Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Świat Dzieciom

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Świat Dzieciom"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Świat Dzieciom
Naszym celem jest nauczanie ratowania ludzkiego życia i zdrowia Chcemy nauczyć wszystkie dzieci szkół podstawowych w Polsce postępowania w sytuacjach zagrożenia życia Państwa pomoc decydować będzie o sukcesie lub porażce tej misji htpp:// KONTO FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM: BPH S.A. O/Kraków

2 organizacją pożytku publicznego
Historia 28 czerwca 2003 wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 5 kwietnia 2005 rozpoczęcie działalności 28 lutego 2006 Fundacja staje się organizacją pożytku publicznego

3 Ludzie Fundacji doświadczeni pomysłowi dynamiczni społecznicy

4 STATYSTYKI ROCZNE ZATRWAŻAJĄ!!
tysiące ofiar wypadków drogowych i losowych Rocznie w Europie dochodzi aż do zatrzymań krążenia u osób dorosłych i zaledwie 5-10% poszkodowanych przeżywa ten stan

5 POMOC MEDYCZNA CZĘSTO UDZIELANA JEST ZBYT PÓŹNO

6 to program dostarczający dzieciom w szkołach i przedszkolach praktycznej wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia WIELE OFIAR UNIKNĘŁOBY ŚMIERCI, GDYBY W PORĘ UDZIELONA ZOSTAŁA IM PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA!! Pierwsza Pomoc udzielona w pierwszych 3 minutach od zatrzymania krążenia 3-krotnie zwiększa szansę na przeżycie!

7 Nauka udzielania pierwszej pomocy może być pobierana już przez dzieci w wieku przedszkolnym!

8 Wcześnie wykształcone odruchy niesienia pomocy i reakcje na wypadek to szansa na więcej uratowanych ludzkich istnień

9 Jak realizujemy Program?
Tu dzieci uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkoła wybiera nauczyciela odpowiedzialnego za program i zgłasza go do Fundacji; zakupuje dla niego teczkę szkoleniową. Nauczyciel jest najlepszym instruktorem, bo dobrze zna swoich podopiecznych. Fundacja nadzoruje całość programu, udziela fachowej pomocy, a współpracujący z nią specjaliści ze szkół ratownictwa pomagają nauczycielom prowadzić pierwsze szkolenie w klasie. Nauczyciel bierze udział w profesjonalnym, bezpłatnym szkoleniu powtarzanym co 2 lata – otrzymuje certyfikat, który pieczętuje jego wiedzę. DZIECI – są istotą programu Serce na Start; powtarzając zajęcia corocznie przez okres szkoły podstawowej i gimnazjum, uczą się nie tylko pewnej i szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia, ale również odwagi, wrażliwości i przełamywania własnej obojętności na ludzką krzywdę.

10 Opiera się na edukacyjnym programie Heartstart Brytyjskiej Fundacji Serca, która wspiera nas w realizacji programu w Polsce. To program koordynowany przez Fundację Świat Dzieciom i Polską Radę Resuscytacji. Program obejmuje bezpłatne przeszkolenie nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy (BLS/AED, tak by mogli oni wykorzystując materiały dydaktyczno-metodyczne zaproponowane przez Fundację, opracowane na podstawie materiałów BHF – Brytyjskiej Fundacji Serca oraz z pomocą wolontariuszy (instruktorów BLS/AED) prowadzić samodzielnie zajęcia w szkole. UCZYMY ETAPAMI: Poziom I – wiek 5-8 – poszkodowany przytomny, poszkodowany nieprzytomny godziny lekcyjne Poziom II – wiek 8-11 –zadławienie, krwawienie, podejrzenie zawału serca - 4 godziny lekcyjne Poziom III – wiek – zatrzymanie pracy serca (uciskanie klatki piersiowej, resuscytacja krążeniowo-oddechowa) - 6 godzin lekcyjnych

11 Tysiące młodych ludzi nauczyliśmy, jak nieść pierwszą pomoc!
40000 7000 32000 18000 5000 30000 100 tysięcy dzieci potrafi już ratować ludzkie życie! do programu przystąpiło ponad 330 szkół! przeszkoliliśmy około 550 nauczycieli!

12 Prezydent Miasta Krakowa Minister Zdrowia RP Rada Miasta Krakowa
Patronują nam… Prezydent Miasta Krakowa Minister Zdrowia RP Rada Miasta Krakowa Małopolski Kurator Oświaty Łódzki Kurator Oświaty

13 Dziękujemy za wsparcie!
                                        

14 Uchwała Rady Miasta 08 lutego 2006r. Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy program kierunkowy „Serce na start” został włączony do miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowość realizacji działań z ramienia Urzędu Miasta stał się Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy.

15 Załącznik do Uchwały nr LXIV/1194/06 rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 8 lutego 2006 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „ Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. Moduł Piaty: Poważne awarie, pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia. Zadania i programy kierunkowe Warunki wdrożenia Źródło finansowania Koszt Termin rozpoczęcia Wykonawca Sposób monitorowania PROGRAMY KIERUNKOWE: „Serce na start” Program nauki pierwszej pomocy przeznaczony dla dzieci i nauczycieli. 1. Przygotowanie i przeszkolenie instruktorów realizujących program. 2.Zakup fantomów do przeprowadzenia szkoleń. 3. Druk materiałów szkoleniowych. Fundacja Świat Dzieciom Medtronic Poland RUP w Bydgoszczy Wydział zarządzania Kryzysowego Koszty w roku 2006: r. Fundacja Świat Dzieciom Oddział w Bydgoszczy Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy Straż Miejska WSPR Klinika Medycyny Ratunkowej CM UMK Wydział Zarządzania Kryzysowego Sprawozda -nia kwartalne składane Zarządowi Fundacji Świat Dzieciom

16 Partnerzy programu: Straż Miejska w Bydgoszczy
Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy Wydział Edukacji UM w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Unilever Medtronic Poland

17 Współpraca i wsparcie – sponsorzy
WORD w Bydgoszczy – przekazanie środków finansowych na materiały dydaktyczne – ,- zł, zakupienie 27 manekinów dla szkół podstawowych, Unilever – współfinansowanie wydania materiałów i plakatów ,- zł, Medtronic Poland – przekazanie defibrylatora i 2 manekinów, zakupienie maseczek.

18 Sukces!!! Manekiny w szkołach
Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy wszystkie bydgoskie szkoły podstawowe posiadają manekiny do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

19 JESTEŚMY BLISKO 0-510 07 05 03 www.swiat-dzieciom.pl
W razie jakichkolwiek kłopotów z przeprowadzaniem zajęć, jesteśmy blisko – nauczyciele zawsze mogą skontaktować się z koordynatorami programu z ramienia Fundacji Świat Dzieciom: Barbara Boniek: , Ania Dyszlewska:


Pobierz ppt "Fundacja Świat Dzieciom"

Podobne prezentacje


Reklamy Google