Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Świat Dzieciom

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Świat Dzieciom"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Świat Dzieciom
Naszym celem jest nauczanie ratowania ludzkiego życia i zdrowia Chcemy nauczyć wszystkie dzieci szkół podstawowych w Polsce postępowania w sytuacjach zagrożenia życia Państwa pomoc decydować będzie o sukcesie lub porażce tej misji htpp://www.swiat-dzieciom.pl KONTO FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM: BPH S.A. O/Kraków

2 organizacją pożytku publicznego
Historia 28 czerwca 2003 wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 5 kwietnia 2005 rozpoczęcie wdrażania programu SERCE NA START 28 lutego 2006 Fundacja staje się organizacją pożytku publicznego

3 STATYSTYKI ROCZNE ZATRWAŻAJĄ!!
tysiące ofiar wypadków drogowych i losowych Rocznie w Europie dochodzi aż do zatrzymań krążenia u osób dorosłych i zaledwie 5-10% poszkodowanych przeżywa ten stan

4 POMOC MEDYCZNA CZĘSTO UDZIELANA JEST ZBYT PÓŹNO

5 to program dostarczający dzieciom w szkołach i przedszkolach praktycznej wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia WIELE OFIAR UNIKNĘŁOBY ŚMIERCI, GDYBY W PORĘ UDZIELONA ZOSTAŁA IM PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA!! Pierwsza Pomoc udzielona w pierwszych 3 minutach od zatrzymania krążenia 3-krotnie zwiększa szansę na przeżycie!

6 Wcześnie wykształcone odruchy niesienia pomocy i reakcje na wypadek to szansa na więcej uratowanych ludzkich istnień

7 Jak realizujemy Program?
Tu dzieci uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkoła, przedszkole wybiera nauczyciela odpowiedzialnego za program i zgłasza go do Fundacji; zakupuje dla niego teczkę szkoleniową. Nauczyciel jest najlepszym instruktorem, bo dobrze zna swoich podopiecznych. Fundacja nadzoruje całość programu, udziela fachowej pomocy, a współpracujący z nią specjaliści ze szkół ratownictwa pomagają nauczycielom prowadzić pierwsze szkolenie w klasie. Nauczyciel bierze udział w profesjonalnym, bezpłatnym szkoleniu powtarzanym co 2 lata – otrzymuje certyfikat, który pieczętuje jego wiedzę. DZIECI – są istotą programu Serce na Start; powtarzając zajęcia corocznie przez okres szkoły podstawowej i gimnazjum, uczą się nie tylko pewnej i szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia, ale również odwagi, wrażliwości i przełamywania własnej obojętności na ludzką krzywdę.

8 Opiera się na edukacyjnym programie Heartstart Brytyjskiej Fundacji Serca, która wspiera nas w realizacji programu w Polsce. To program koordynowany przez Fundację Świat Dzieciom i Polską Radę Resuscytacji. Program obejmuje bezpłatne przeszkolenie nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy (BLS/AED, tak by mogli oni wykorzystując materiały dydaktyczno-metodyczne zaproponowane przez Fundację, opracowane na podstawie materiałów BHF – Brytyjskiej Fundacji Serca oraz z pomocą wolontariuszy (instruktorów BLS/AED) prowadzić samodzielnie zajęcia w szkole. UCZYMY ETAPAMI: Poziom I – wiek 5-8 – poszkodowany przytomny, poszkodowany nieprzytomny godziny lekcyjne Poziom II – wiek 8-11 –zadławienie, krwawienie, podejrzenie zawału serca - 4 godziny lekcyjne Poziom III – wiek – zatrzymanie pracy serca (uciskanie klatki piersiowej, resuscytacja krążeniowo-oddechowa) - 6 godzin lekcyjnych

9 Tysiące młodych ludzi nauczyliśmy, jak nieść pierwszą pomoc!
60000 7000 32000 18000 5000 30000 150 tysięcy dzieci potrafi już ratować ludzkie życie! przeszkoliliśmy około 1000 nauczycieli! do programu przystąpiło ponad 500 szkół!

10 Prezydent Miasta Krakowa Rada Miasta Krakowa Łódzki Kurator Oświaty
Patronują nam… m.in.: Prezydent Miasta Krakowa Rada Miasta Krakowa Łódzki Kurator Oświaty Małopolski Kurator Oświaty Minister Zdrowia RP

11 Dziękujemy za wsparcie!
                                        

12 JESTEŚMY BLISKO 0-510 07 05 03 www.swiat-dzieciom.pl
W razie jakichkolwiek kłopotów z przeprowadzaniem zajęć, jesteśmy blisko – nauczyciele zawsze mogą skontaktować się z koordynatorami programu z ramienia Fundacji Świat Dzieciom: Barbara Boniek: , Agata Klewar:


Pobierz ppt "Fundacja Świat Dzieciom"

Podobne prezentacje


Reklamy Google