Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja programu „Serce na start” na terenie miasta Bydgoszczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja programu „Serce na start” na terenie miasta Bydgoszczy"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja programu „Serce na start” na terenie miasta Bydgoszczy
mgr Barbara Boniek Fundacja „Świat Dzieciom” Oddział w Bydgoszczy

2 Nasze początki We wrześniu 2004r. wprowadziliśmy do realizacji autorski program „ABC pierwszej pomocy” dla uczniów klas VI bydgoskich szkół podstawowych. Program „Serce na start” wdrażany jest w Bydgoszczy od września 2005r. Wcześniej został zaprezentowany na konferencji dyrektorów szkół w Wałczu, którzy wyrazili chęć udziału w realizacji tej inicjatywy. Pierwszy etap - rok szkolny 2005/ przeszkoliliśmy (wytypowanych przez dyrektorów) 70 nauczycieli z 48 publicznych szkół podstawowych oraz 30 wolontariuszy. Przekazaliśmy materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji programu.

3 Jednocześnie na podstawie harmonogramu przygotowanego przez Straż Miejską, dodatkowo dwa razy w tygodniu gościliśmy w klasach VI SP, prowadząc 4 godzinne szkolenia z zakresu BLS/AED i najczęstszych urazów. Po rocznej pracy nauczyciele przygotowali sprawozdania, dzieląc się swoimi uwagami i dając wskazówki poprawiające jakość pracy w programie.

4 Uchwała Rady Miasta 08 lutego 2006r. Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy program kierunkowy „Serce na start” został włączony do miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowość realizacji działań z ramienia Urzędu Miasta stał się Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy.

5 Program nauki pierwszej pomocy przeznaczony dla dzieci i nauczycieli.
Załącznik do Uchwały nr LXIV/1194/06 rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2006 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „ Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. Moduł Piaty: Poważne awarie, pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia. Zadania i programy kierunkowe Warunki wdrożenia Źródło finansowania Koszt Termin rozpoczęcia Wykonawca Sposób monitorowania PROGRAMY KIERUNKOWE: „Serce na start” Program nauki pierwszej pomocy przeznaczony dla dzieci i nauczycieli. 1. Przygotowanie i przeszkolenie instruktorów realizujących program. 2.Zakup fantomów do przeprowadzenia szkoleń. 3. Druk materiałów szkoleniowych. Fundacja Świat Dzieciom Medtronic Poland RUP w Bydgoszczy Wydział zarządzania Kryzysowego Koszty w roku 2006 r. Fundacja Świat Dzieciom Oddział w Bydgoszczy Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy Straż Miejska WSPR Klinika Medycyny Ratunkowej CM UMK Wydział Zarządzania Kryzysowego Sprawozda -nia kwartalne składane Zarządowi Fundacji Świat Dzieciom

6 W szkoleniu wzięło udział 76 pedagogów.
Jesteśmy w gimnazjach W roku szkolnym 2006/2007 w realizację programu włączyliśmy nauczycieli gimnazjów. W szkoleniu wzięło udział 76 pedagogów.

7 Nowe wytyczne W związku ze zmianą wytycznych dotyczących resuscytacji, zaistniała konieczność wydrukowania nowych materiałów zgodnych z obowiązującym algorytmem. Przygotowaliśmy teczki dla szkół podstawowych i gimnazjów.

8 Partnerzy programu: Straż Miejska w Bydgoszczy
Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy Wydział Edukacji UM w Bydgoszczy Collegium Medicum UMK Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Unilever Medtronic Poland

9 Zakres współpracy Straż Miejska
20 przeszkolonych strażników realizuje program na terenie placówek oświatowych w ramach swoich referatów. Pojazdami Straży Miejskiej odbywa się transport instruktorów i manekinów do placówek.

10 Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy
Zakup manekinów do nauki resuscytacji i defibrylatora na potrzeby programu. Pracownik wydziału-ratownik medyczny realizator zajęć.

11 Wydział Edukacji UM: Przekazanie środków na szkolenia nauczycieli.
Rok szkolny 2005/ zł 2006/ zł 2007/ zł Zakup manekinów dla szkół 2006r.- 8 manekinów 2007r.- 10 manekinów

12 Collegium Medicum UMK:
Studenci Ratownictwa Medycznego instruktorami programu.

13 Współpraca i wsparcie-sponsorzy
WORD w Bydgoszczy -przekazanie środków finansowych na materiały dydaktyczne – zł. Zakup 27 manekinów dla szkół podstawowych Unilever– współfinansowanie wydania materiałów i plakatów zł. Medtronic Poland- przekazanie defibrylatora i 2 manekinów, zakup maseczek.

14 VI edycji konkursu „Ratujemy życie”
Konkurs jest istotną częścią programu. Uczniowie kl. IV-VI wytypowani przez nauczycieli uczestniczą w konkursie z zakresu pierwszej pomocy. Tegoroczni laureaci wezmą udział w ogólnopolskim finale w Krakowie.

15 Dodatkowe inicjatywy W ramach programu organizujemy pokazy udzielania
pierwszej pomocy. W środkach komunikacji publicznej umieszczamy plakaty z algorytmem resuscytacji.

16 Nowe zadania W roku 2007/8 zostanie przeszkolonych 168 nauczycieli przedszkoli. Program będzie wprowadzony do publicznych placówek. Jednocześnie nauczyciele będą edukować rodziców swoich wychowanków.

17 Problemy Sukcesy Brak manekinów w co czwartym gimnazjum.
Niewystarczające środki na rozszerzenie programu w województwie Kujawsko-Pomorskim. Sukcesy Program rozpoznawalny w mieście. Defibrylator w szkole-pierwsza placówka w Polsce. Wszystkie szkoły podstawowe posiadają fantomy do nauki resuscytacji. Programem objętych jest dzieci. Pod koniec roku zostaną zakupione manekiny dla gimnazjów.

18 Lokalne Patronaty Prezydent Miasta Bydgoszczy – Konstanty Dombrowicz
Wojewoda Kujawsko – Pomorski Zbigniew Hoffmann Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Jan Rzepecki Patroni medialni: Radio ESKA Express Bydgoski TVP3

19 Pytania?

20 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Realizacja programu „Serce na start” na terenie miasta Bydgoszczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google