Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Strategia Rozwoju Organizacji Pozarządowych w Olsztynie 5.01.2009 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Strategia Rozwoju Organizacji Pozarządowych w Olsztynie 5.01.2009 rok."— Zapis prezentacji:

1 Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Strategia Rozwoju Organizacji Pozarządowych w Olsztynie 5.01.2009 rok

2 1. Profesjonalizacja organizacji pozarządowych Cele operacyjne: Stworzenie i wdrożenie programu mentorskiego i tutorskiego Stworzenie i wdrożenie coachingu dla działaczy organizacji pozarządowych Stworzenie i wdrożenie programu stażowego dla członków nowopowstałych organizacji pozarządowych Profesjonalizacja poprzez szkolenia, doradztwo Stała współpraca z ekspertami w różnych dziedzinach Stała i systematyczna współpraca z wolontariuszami

3 Cel operacyjny: Stworzenie i wdrożenie programu mentorskiego i tutorskiego Program wsparcia młodych organizacji, Program wparcia dojrzałych organizacji, które chcą się rozwijać, Opracowanie programu kształcenia tutorów, Pozyskiwanie środków na programy tutorskie Promocja dobrych praktyk

4 Cel operacyjny: Stworzenie i wdrożenie coachingu dla działaczy organizacji pozarządowych Stworzenie bazy osób mogących prowadzić coaching, Szkolenia osób prowadzących coaching, Stworzenie systemu coachingowego olsztyńskich ngo Pozyskanie środków na realizację coachingu w Olsztynie, Stworzenie standardów coachingowych skierowanych do olsztyńskich ngo.

5 Cel operacyjny: Stworzenie i wdrożenie programu stażowego dla członków nowopowstałych organizacji pozarządowych Stworzenie bazy organizacji chętnych do przyjęcia innych ngo na staż, Stworzenie standardów programu stażowego dla członków nowopowstałych ngo

6 Cel operacyjny: Profesjonalizacja poprzez szkolenia, doradztwo Stworzenie przemyślanych, dedykowanych dla organizacji o różnym poziomie rozwoju modułów szkoleniowych, Szkolenia z zakresu fundraisingu, zagadnień prawnych, komunikacji z mediami, społecznością lokalną, Szkolenia, doradztwo w zakresu planowania strategicznego, Cykliczne badanie potrzeb szkoleniowych ngo Ewaluacja projektów szkoleniowych i doradczych realizowanych na rzecz ngo,

7 Cel operacyjny: Stała współpraca z ekspertami w różnych dziedzinach Budowa zaplecza merytorycznego ngo, Udział ngo w ważnych dla miasta pracach strategicznych, studialnych, rozwojowych, Budowa bazy ekspertów chcących współpracować z ng, Organizacja cyklicznych spotkań merytorycznych, paneli dyskusyjnych, w ważnych dla ngo i miasta sprawach Nawiązanie współpracy z mediami żeby głos eksperci ngo był słyszany Ngo merytorycznym partnerem do dyskusji z UM

8 Cel operacyjny: Stała i systematyczna współpraca z wolontariuszami Przygotowanie ngo do systematycznej, profesjonalnej współpracy w wolontariuszami, Promocja dobrych praktyk współpracy z wolontariuszami,

9 2. Zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego Cele operacyjne: Zmiana postawy mieszkańców Olsztyna na prospołeczną Zaktywizowanie młodzieży Edukacja na rzecz aktywnego obywatelstwa Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów konsultacji społecznych i obywatelskich Współpraca między środowiskami lokalnymi

10 Cel operacyjny: Zmiana postawy mieszkańców Olsztyna na prospołeczną Działania: -Działania strażnicze -Wymiana wiedzy, doświadczeń z organizacjami pozarządowymi z innych miast, państw -Prowadzenie dialogu z mieszkańcami miasta poprzez fora internetowe -Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych imprez, dyskusji, debat z udziałem mieszkańców -Współpraca z pełnomocnikiem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi -Organizacja i przeprowadzenie kampanii społecznych, np..:1%, Idź do wyborów, -Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców jak doprowadzić do zrealizowania pomysłów lokalnych, -Opracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk dot. partycypacji społecznej

11 Cel operacyjny: Zaktywizowanie młodzieży Działania: -Przygotowywanie i umieszczanie w internecie atrakcyjnych materiałów zachęcających młodzież do angażowania się, np.. filmy -Promowanie wolontariatu -Aktywizacja i promocja Młodzieżowej Rady Miasta -Wsparcie samorządów uczniowskich i studencki -Organizacja warsztatów wspierających rozwój młodych ludzi -Współpraca ze szkołami gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi -Opracowanie i dystrybucja oferty działań dla młodzieży

12 Cel operacyjny: Edukacja na rzecz aktywnego obywatelstwa Działania: - Organizacja i przeprowadzenie kampanii promujących aktywny udział mieszkańców w życiu miasta - Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców dotyczących ich praw - Edukacja mieszkańców i urzędników odnośnie różnych form partycypacji społecznej, w tym prowadzenia konsultacji społecznych

13 Cel operacyjny: Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów konsultacji społecznych i obywatelskich Działania: - Opracowanie i wdrożenie instrukcji funkcjonowania mechanizmu konsultacji społecznych -Powołanie Miejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich -schemat, mechanizm = miejski mediator do konsultacji społecznych

14 3. Zbudowanie marki organizacji pozarządowych Cele operacyjne Stała współpraca z mediami Przeprowadzenie imprez promujących działania organizacji pozarządowych Stworzenie i funkcjonowanie mediów obywatelskich Promocja działań organizacji pozarządowych wśród środowisk opiniotwórczych Promowanie idei rozwoju społeczności lokalnych

15 Cel operacyjny Stała współpraca z mediami Szkolenia dla mediów o organizacjach pozarządowych (prawodawstwo, funkcjonowanie, działania) Konferencje prasowe mechanizm wciągania dziennikarzy w pracę społeczną Opracowywać plany pracy = podsumowania podjętych działań Monitoring dobrych praktyk w innych miastach, współpracy mediów z ngo Partnerstwo – wyłączność na informacje, opracowania naukowe w mediach ??? Szkolenia dla organizacji o mediach (brak osoby do kontaktów z mediami w organizacjach) Konkurs patronatów medialnych – monitorowanie akcji organizacji przez dziennikarzy, im więcej osób się włączało do akcji tym większa szansa na wygraną

16 Cel operacyjny Przeprowadzenie imprez promujących działania organizacji pozarządowych NGO na TOPie Dni Olsztyna Jarmark Bożenarodzeniowy/ Świąteczny Kalendarz imprez organizacji /wersja internetowa, drukowana/

17 Cel operacyjny Stworzenie i funkcjonowanie mediów obywatelskich Współpraca z UWM (studenci, kadra Współpraca z UWM FM Promocja mediów obywatelskich (strona: blogi, filmiki, baza mediów obywatelskich) Facebook, Youtube TV Obywatelska (TV, radio internetowe) Aktywizacja na rzecz tworzenia mediów obywatelskich = na pogotowie medialne Wizytówki multimedialne

18 Cel operacyjny Promocja działań organizacji pozarządowych wśród środowisk opiniotwórczych Udział w posiedzeniach sesjach Rady Miasta, WM Sejmiku Jasne stanowiska, opinia do prezentacji, Zaplanowane, cykliczne, udział w komisjach rady miasta Baza specjalistów w organizacjach pozarządowych w dziedzinach poszczególnych Przepływ informacji o konferencjach, działaniach

19 Cel operacyjny Promowanie idei rozwoju społeczności lokalnych Dostrzegać małe sukcesy i je nagłaśniać Zmiana mentalności w postrzeganiu pracy społecznej, wolontariackiej Promować współdziałanie partnerskie organizacji w działaniach lokalnych Co to jest rozwój społeczności lokalnych? Jakie działania? – Edukacja Rady Osiedli – dobre przykłady funkcjonowania

20 Po co się to dzieje


Pobierz ppt "Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Strategia Rozwoju Organizacji Pozarządowych w Olsztynie 5.01.2009 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google