Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok szkolny 2013/2014. Cel - promowanie i współtworzenie szkoły, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok szkolny 2013/2014. Cel - promowanie i współtworzenie szkoły, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych."— Zapis prezentacji:

1 Rok szkolny 2013/2014

2

3 Cel - promowanie i współtworzenie szkoły, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania; - mądre wprowadzanie i wykorzystywanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej

4 Idea - upowszechnianie wśród uczniów wiedzy i postaw potrzebnych we współczesnym świecie, - rozwijanie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, - stosowanie nowych technologii do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialne korzystanie ze źródeł, stosowanie szkolnej wiedzy w praktyce, bezpieczne korzystanie z internetu, - nowe doświadczenia dydaktyczne, wyzwanie zawodowe (dla nauczycieli),

5 W Szkole z Klasą 2.0 aktywna jest cała społeczność szkolna. Dyrektorzy, koordynatorzy i nauczyciele opisują realizację swoich zadań na platformie, na blogach zaś działają uczniowie. W ten sposób obserwujemy jak pracuje i zmienia się szkoła. Dzięki perspektywie uczniów na blogach dowiadujemy się m.in. jak lubią się uczyć, co jest dla nich ważne i ciekawe we współczesnej szkole.platformie Na blogach uczniowie i nauczyciele dzielą się opiniami na temat zmian zachodzących w szkole pod wpływem TIK, opisują działania w programie i zamieszczają zdjęcia, filmy, itp.

6 Blog –zalety nauka świadomej i aktywnej obecności młodych ludzi w sieci rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych; prezentacja swoich obserwacji, refleksji i pomysłów dotyczących ciekawych lekcji, na których wykorzystuje się nowe technologie; publikowanie materiałów edukacyjnych (dzielenie się nimi; korzystanie z materiałów innych uczestników) zdobywanie odznak programowych…

7

8 Jakie blogi można prowadzić w programie? blogi jednoosobowe – prowadzone przez uczniów, którzy chcą samodzielnie zmierzyć się z prowadzeniem bloga. To opcja dla indywidualistów. blogi grupowe – prowadzone przez uczniów, którzy stworzą grupę redaktorów bloga. Mogą to być blogi: a) szkolne – chętni uczniowie ze szkoły, mogą reprezentować różne klasy; b) klasowe – cała klasa lub jej część; c) kół zainteresowań; d) grup projektowych; e) innych grup, które pracują wspólnie z nauczycielem w ramach Programu.

9 Termin zamieszczenia opisu na platformie (zadanie może być wykonane wcześniej) Zadanie 31.10.2013Spotkanie otwierające Zespołu 2.0 18.12.2013Debata szkolna 21.01.2014Kodeks 2.0 03.06.2014Szkolny Festiwal 18.06.2014Spotkanie podsumowujące

10 Termin zamieszczenia opisu na platformie (zadanie może być wykonane wcześniej) Zadanie 27.11.2013Debata klasowa 20.01.2013Zadanie TIK 10.03.2014Projekt edukacyjny – planowanie 30.04.2014Projekt edukacyjny – realizacja 03.06.2014Projekt edukacyjny – prezentacja

11 Pierwsze zadanie nauczyciela to Debata klasowa. Powinno ono stworzyć uczniom możliwość poznania idei Szkoły z klasą 2.0 i pomóc w przygotowaniach do szkolnej debaty na temat Kodeksu. Debatę klasową przeprowadza i opisuje indywidualnie każdy nauczyciel. W tej fazie nauczyciele pracują z całą klasą lub z grupą uczniów. Zadaniem szkoły jest opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Szkolny Kodeks 2.0 ma być użytecznym, realnym dokumentem, ma odpowiadać na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli.

12 Zadanie Zadanie TIK powinno spełniać następujące założenia: przybrać formę lekcji, cyklu lekcji lub miniprojektu; zastosowanie w praktyce wybranej zasady lub zasad Kodeksu 2.0; pokazanie, w jaki sposób warto korzystać z TIK podczas zajęć.

13 Projekt edukacyjny może dotyczyć dowolnej dziedziny i być prowadzony na każdym przedmiocie oraz poziomie edukacyjnym. Realizując projekt, uczniowie powinni korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Projekt może być realizowany wspólnie z innymi nauczycielami. planowanie projektu – realizacja projektu – prezentacja projektu

14 http://szkolazklasa20.pl/ - platforma szkoły z klasą http://szkolazklasa20.pl/ http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/


Pobierz ppt "Rok szkolny 2013/2014. Cel - promowanie i współtworzenie szkoły, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google