Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny drogowy transport osób – sytuacja ekonomiczna Stryków 11.09.2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny drogowy transport osób – sytuacja ekonomiczna Stryków 11.09.2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny drogowy transport osób – sytuacja ekonomiczna Stryków 11.09.2008 r.

2 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 2 Dane w oparciu o materiały statystyczne uzyskane z: Transport – wyniki działalności w 2006;2007 (GUS); Krajowy Rejestr Sądowy – sprawozdania roczne; Informacje własne PIGTSiS otrzymywane od przewoźników; 2005 r. – 152 przedsi ę biorstw, (173 – 87,8 % ) 2006 r. – 142 przedsi ę biorstw, (170 – 83,5 % ) 2007 r. – 125 przedsi ę biorstw, (165 – 75,8 % ) 2008 r. - 116 przedsi ę biorstw. (160 – 73,1 % )

3 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 3 Wyniki ogólne transportu drogowego Rok 2007/2006 Sprzedaż usług - 103,9 %, Koszt własny - 103,8 %, Wynik finansowy brutto - 105,7 %; Wynik finansowy netto - 104,2 %; Zatrudnienie - 101,0 %; Średnia płaca (2929,60 zł) - 107,5 %.

4 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 4 Wyniki ogólne pasażerskiego transportu drogowego LPLP opis1990200020052006200707/06 % 07/00 % 1Praca przewozowa w mln pkm 46.59931.73529.31428.14827.35997,2086,21 2Pasażerowie w tys. osób 2.084,7954,5782,0751,5718,395,5875,25 3Śr. odległość przewozu 22,333,237,5 38,1 4Autobusy w tys. 92,182,479,683,587,6104,91106,31

5 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 5 Wyniki ogólne pasażerskiego transportu drogowego Opis20062007% Linie komunikacji regionalnej 24.51424.10098,3 % linii podmiejskich (30 km) 18.55718.216 98,2 Linie komunikacji miejskiej 54.50454.536100,1 W tym – wychodzące poza 12.80613.129102,5 Autobusy w tr. publicznym 19.51319.07297,7 Autobusy w K. miejskiej 11.46511.601101,2 Autobusy w Polsce 83.49687.586104,9

6 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 6 Wyniki ogólne pasażerskiego transportu drogowego Struktura wieku autobusów w % wiek 200320062007PKS do 2 lat 4,9 5,0 3,63 3 - 5 7,96,05,8 8,29 6 - 10 14,416,916,2 17,60 11 - 15 23,014,215,7 25,91 16 - 20 25,126,323,4 32,55 21 - 3021,626,928,1 12,02 pow. 31 lat3,14,85,80,01 Średni wiek15,2 lata16,1 lat16,5 lat13,7 lat

7 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 7 Wyniki ogólne pasażerskiego transportu drogowego - Sprzedaż biletów Porównanie – 2006 do 2005 i 2007 do 2006 w % Ogółem - 95,8 % oraz 94,7 %; Jednorazowe - 92,4 % oraz 94,8 %; (43,93 % przejazdów) miesięczne szkolne - 98,7 % oraz 95,1 %; (56,09 % przejazdów) Miesięczne pracownicze - 94,8 % oraz 93,1 %; Samochody prywatne - 108,5 % oraz 109,0 %; Praca przewozowa w komunikacji regularnej - 94,8 % oraz 93,7 %. Osoby - kolej - 102,8 % oraz 104,9 %

8 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 8 Wyniki ogólne pasażerskiego transportu drogowego Rentowność całego transportu w Polsce: 2005 - 2,0 %, 2006 - 5,3 %, 2007 - 5,7 % Rentowność przewoźników (członków Izby) – ogółem oraz z przewozu osób: 2005 - 0,01 % oraz - 4,73 %, 2006 - 1,82 % oraz - 4,79 %, 2007 - 1,91 % oraz - 3,00 %, 2008 I półrocze - 0,64 % oraz - 4,44 %

9 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 9 Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw przewozowych – członków PIGTSiS Przebieg w komunikacji regularnej Przedsiębiorstwa PKS w latach 2000 - 2008 RokPrzebieg w tys. km% do roku ubiegłego % do roku 2000 2000986 453,7-- 2001999 435,1101,32 2002975 332,997,5998,87 2003975 173,199,9898,85 2004933 476,495,7294,63 2005933 423,499,9994,62 2006937 641,4100,4595,05 2007892 505,395,1990,48 2008798 922,089,5180,99

10 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 10 Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw przewozowych – członków PIGTSiS Podstawowe relacje ekonomiczne opis 2005 20062007 I półrocze 2008 Śr. M. sprzedaż ogółem w tys. zł 1667,81898,21937,62001,5 Śr. M. sprzedaż usług przew. w tys. zł 1197,31256,41307,21345,6 Śr. M. wysokość dopłat w tys. zł 252,4271,7286,8250,3 Śr. Zatrudnienie - osób 240,9239,7 233,8 Śr. Liczba autobusów - sztuk 105,2104,5102,9102,5 Udział przewozu osób w sprzedaży ogółem w % 71,7966,1967,4767,23 Udział dopłat w sprzedaży usług przewozu osób w % 21,3121,9822,3822,85

11 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 11 Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw przewozowych – członków PIGTSiS Podstawowe relacje ekonomiczne opis 2005 20062007 I półrocze 2008 Rentowność z całej działalności 0,011,821,910,64 Rentowność z przewozu osób -4, 73-4,79-3,00-4,44 Przedsiębiorstwa osiągające zysk z całej działalności w % 59,8664,1069,7542,24 Przedsiębiorstwa osiągające zysk z przewozu osób w % 17,2019,2326,8918,97

12 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 12 Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw przewozowych – członków PIGTSiS Poziom wyników poszczególnych Przedsiębiorstw w I półroczu roku 2008 Rentowność ogółem od 22,54 % do - 31,60 %; Rentowność prz. osób od 22,79 % do - 50,72 %; Udział dopłat od 44,08 % do 2,14 %; Przewozy osób w sprzedaży od 100,00 % do 25,51 %.

13 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 13 Bariery Wzrost kosztów działalności – paliwo, płace, materiały, Nieuczciwa konkurencja, tolerowana przez organa władzy, Rozregulowanie rynku przewozu osób, Brak pracowników – kierowców i mechaników, Spadek liczby uczniów, Zwiększanie się liczby samochodów osobowych, Ograniczona możliwość wzrostu cen za świadczone usługi, Starzenie się posiadanego taboru – brak środków na jego odnowę, Brak mechanizmów wsparcia prawnego i ekonomicznego komunikacji publicznej, Nierówność obciążeń podatkowych różnych przewoźników.

14 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 14 Obciążenia finansowe Podatki: Opłaty VAT - za dokumenty przewozowe Dochodowy - za drogi krajowe Od nieruchomości - za korzystanie ze środowiska Od środków transportu - ubezpieczenia Nierówność zasad ewidencji podatkowej - dywidenda Związane z pracą Wynagrodzenia za prace Składki ubezpieczeń społecznych Podróże służbowe Fundusze socjalne Omijanie przepisów K.P. przez niektórych przewoźników

15 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 15 Czynniki pozytywne - Korkowanie się dróg utrudniające korzystanie z samochodów, - Starzenie się społeczeństwa, - Wzrastająca świadomość konieczności wspierania komunikacji publicznej, - Rozwój gospodarczy kraju mogący spowodować wzrost pracowników dojeżdżających do pracy, - Rozwój obszarów aglomeracyjnych – wydłużanie się drogi z miejsca zamieszkania do pracy i do centrów miast.

16 Regionalny drogowy transport osób - sytuacja ekonomiczna 16 Opracowano na posiedzenie Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia członków PIGTSiS Wrzesie ń 2008 r. Opracował Zdzisław Szczerbaciuk


Pobierz ppt "Regionalny drogowy transport osób – sytuacja ekonomiczna Stryków 11.09.2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google