Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBIEKTYWIZM, RZETELNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ INFORMACJI W WYDANIU GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBIEKTYWIZM, RZETELNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ INFORMACJI W WYDANIU GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 OBIEKTYWIZM, RZETELNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ INFORMACJI W WYDANIU GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO

2 Słów kilka o autorze artykułów dotyczących ZGO Jarocin FILIP WALIGÓRA

3

4

5

6

7

8

9

10 Kalendarium działań Głosu Średzkiego

11 Kilka dowodów na brak obiektywizmu, zależność i nieprawdziwość informacji w artykule Głosu Powiatu Średzkiego i na stronie stowarzyszenia Ziemia Jarocińska

12 Wbrew zapewnieniom Zastępcy Burmistrza Jarocina Mikołaja Kostki Gmina Śrem nie obejmie w 2014 roku ani jednego udziału w spółce ZGO Jarocin. Fakty: Zastępca Burmistrza Jarocina nigdy nie wskazywał, że Gmina Śrem ma objąć udziały w ZGO w 2014 roku. Zgodnie z deklaracjami Gmina Śrem podjęła WPF na lata 2015 – 2017 zapisując wkład finansowy do ZGO.

13 Stanowisko Rady Miejskiej w Śremie pokazuje, że nie tylko samorząd Środy ma wątpliwości, co do budowy i zasad współfinansowania inwestycji prowadzonej przez spółkę Gminy Jarocin. Fakty: Rada Miejska w Śremie nie wyraziła żadnego stanowiska w przedmiotowej kwestii. Jedynym przyjętym do tej pory dokumentem jest WPF na lata 2015 – 2017. O jakim stanowisku pisze redaktor ze Środy Wielkopolskiej?

14 Śrem nie przystępuje do Porozumienia. Fakty: Rada Miejska w Śremie nie procedowała jeszcze uchwały w przedmiotowej sprawie, podjęta została jednak ta najważniejsza, czyli WPF uwzględniający wkład finansowy do ZGO Jarocin.

15 Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Miejskiej Jarocina zadałem (Marcin Bednarz z Urzędu Miejskiego w Środzie) szereg pytań na temat finansowania rozbudowy ZGO Jarocin, na które Mikołaj Kostka nie odpowiedział. Fakty: Podczas wskazywanej Komisji padły szczegółowe odpowiedzi i wyjaśnienia na wszelkie pytania. Dowodem jest protokół Komisji Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 roku (załącznik do Prezentacji).

16 Również kwestia finansowego wkładu ze strony władz Śremu nie jest znana i nie podjęto żadnych ustaleń w tej sprawie, wbrew temu, co mówi wiceburmistrz M. Kostka (…). Fakty: Gmina Śrem podjęła w grudniu 2013 roku WPF zapisując wkład finansowy do ZGO w latach 2015 – 2017. http://umsrem.bip.eur.pl/public/get_document_contents.php?id_contents=41152 Materiał ze strony stowarzyszenia Ziemia Jarocińska

17 PUK Artur ZYS, a podejmowane działania przez Środę Wielkopolską.

18 Oto tylko kilka wybranych przykładów współpracy prywatnego przedsiębiorcy z powiatu średzkiego i władz Środy Wielkopolskiej.

19 Głos Wielkopolski 21.06.2013 Ustawa śmieciowa: Sejmik faworyzował samorządową spółkę?

20 - W regionie VI, który obejmuje 18 gmin min. z powiatu średzkiego, śremskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, instalacją regionalną został Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie (100 proc. udziałów ma 18 gmin z Porozumienia Międzygminnego). Zdaniem Artura Zysa, który pod Środą Wlkp. ma sortownię, decyzja jest bezprawna. Firma wezwała sejmik do usunięcia z uchwały zapisów, które, zdaniem Zysa, naruszają jej interes prawny. Co na to Urząd Marszałkowski? Rzeczniczka marszałka przekazała nam, że departament środowiska nie chce wypowiadać się przed podjęciem uchwały. Oszczędny w słowach jest i Tomasz Bugajski z zarządu województwa. - Pan Zys broni swojego prywatnego interesu, a my musimy bronić ogólnego, bo odpowiadamy za przygotowanie całej wojewódzkiej gospodarki odpadami - mówi Bugajski.

21 Ale okazuje się, że wątpliwości ma nawet gmina, która jest w Porozumieniu Międzygminnym i ma udziały w ZGO. - Nasi radni odwiedzili zakład w ubiegłym tygodniu i stwierdzili, że odpady nie są tam racjonalnie zagospodarowane - mówi Wojciech Ziętkowski, burmistrz Środy Wielkopolskiej. - Część z nich idzie na usypanie wałów ochronnych, część do składowiska. A sortownia Zysa około 50 proc. odpadów przerabia na paliwo alternatywne. Burmistrz (chodzi o burmistrza Środy Wielkopolskiej Wojciecha Ziętkowskiego) wprost mówi nam, że nie wie, jak to się stało, że Zakład Gospodarki w Jarocinie stał się centralnym miejsca przetwarzania śmieci, skoro ma gorszy system.

22 Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Jarocinie w dniu 18 grudnia 2013 roku. (w posiedzeniu uczestniczy dwóch przedstawicieli Środy Wielkopolskiej) - Zostały porównane te dwa zakłady (mowa o prywatnym zakładzie Pana Artura Zysa oraz Zakładzie Gospodarki Odpadami w Witaszyczkach) i instalacja Pana Zysa (…) jest bardziej ekologiczna, w mniejszej odległości od Środy Wielkopolskiej, na naszym terenie, zatrudnia naszych mieszkańców. Chcemy korzystać z czegoś, co działa na naszym terenie, tym bardziej, że działa to dużo lepiej. – wypowiedź Pana Pawła Dopierały Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej.

23 Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Jarocinie w dniu 18 grudnia 2013 roku. (w posiedzeniu uczestniczy dwóch przedstawicieli Środy Wielkopolskiej) - Nieszczęsna zmiana Uchwały (mowa o uchwale wskazującej nasz zakład w Witaszyczkach, jako regionalną instalację przetwarzania odpadów). Zys i nasze wysypisko zostało wykluczone z regionu. Pan Paweł Dopierała – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. - Artur Zys po naszych apelach, wystąpieniach na sejmiku wystąpił do sądu (…). – Pan Paweł Dopierała ze Środy Wielkopolskiej. - Mamy bliżej (…), u Pana Zysa ta ochrona (mowa o ochronie środowiska) jest na zdecydowanie wyższym poziomie (…). Bliżej z dojazdem, taniej niż do Witaszyczek. Państwo nie spełniacie tych warunków RIPOK (Regionalnej Instalacji) (…), kosztem mieszkańców i kosztem środowiska. – wypowiedź Pana Marcina Bednarza Naczelnika Biura Obsługi Burmistrza Środy Wielkopolskiej.

24 Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Jarocinie w dniu 18 grudnia 2013 roku. (w posiedzeniu uczestniczy dwóch przedstawicieli Środy Wielkopolskiej) Na odbytym posiedzeniu Komisji Rozwoju w Jarocinie zaproszeni przedstawiciele Środy Wielkopolskiej kilkanaście razy poświęcali uwagę PUK Artura Zysa chwaląc jego zakład i jednocześnie negując Zakład Gospodarki Odpadami w Witaszyczkach. Jak można współtworzyć wspólny projekt (rozbudowę Zakładu w Witaszyczkach) jednocześnie wspierając prywatny podmiot Pana Artura Zysa, jako zakład konkurencyjny???

25 Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Jarocinie w dniu 18 grudnia 2013 roku. (w posiedzeniu uczestniczy dwóch przedstawicieli Środy Wielkopolskiej) My dzisiaj nie chcemy wydać 3.5 miliona i wydać na coś innego(…) – Pan Marcin Bednarz ze Środy Wielkopolskiej. Środa Wielkopolska od samego początku kwestionowała zasadność budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszczykach, jego zakres i wartość. Od samego początku kibicowała i wspierała zakład Pana Artura Zysa, jako zakład konkurencyjny wobec ZZO w Witaszczykach. Brak wniesienia w wymaganym przez NFOŚiGW w Warszawie terminie wkładu finansowego przez Środę Wielkopolską może spowodować poważne zagrożenie w realizacji projektu.

26 PO KTÓREJ STRONIE STOI ŚRODOWISKO ZIEMII JAROCIŃSKIEJ ???

27 Po stronie interesu Gminy Jarocin i Porozumienia Międzygminnego czy po stronie indywidualnego interesu jednego z samorządów - Środy Wielkopolskiej?!

28 ZJ ? POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

29 Radny ZJ Robert Kaźmierczak w wywiadzie dla Głosu Powiatu Średzkiego z dnia 8 stycznia 2014 roku Radny skarży się, że władze Jarocina nie informowały dotychczas w sposób wystarczający radnych o sytuacji w ZGO i Porozumieniu Jarocińskim. Z kolei podsumowując decyzję radnych średzkich o nieobejmowaniu udziałów w ZGO Robert Kaźmierczak podkreśla, że jak wskazuje sama nazwa Porozumienia Jarocińskiego jego członkowie powinni być traktowani równo, po partnersku, a Gmina Jarocin – jako największy samorząd powinna liderować temu Porozumieniu, chroniąc jego idei. Natomiast stanowisko Burmistrza Jarocina w tej sprawie jest takie, że nie traktuje poważnie Gminy Środa, ale również członków jarocińskiej Rady Miejskiej..

30 Szerzenie nieprawdy Ten sam Radny zajmował się tuż przed sesją Rady Miejskiej w dniu 10 stycznia 2014 dystrybucją Głosu Powiatu Średzkiego wśród Radnych Rady Miejskiej w Jarocinie. Brak obiektywizmu, zależność i nieprawdziwość informacji podanych w tym artykule została przez nas wskazana w pierwszej części prezentacji!

31 Szkalujący i nie mający żadnego związku ze stanem faktycznym artykuł spod pióra redaktora Filipa Waligóry ze Środy Wielkopolskiej jest także propagowany na oficjalnej stronie stowarzyszenia Ziemia Jarocińska oraz na profilu społecznościowym byłego prezesa ZGO Mariusza Małynicza!!! Szerzenie nieprawdy


Pobierz ppt "OBIEKTYWIZM, RZETELNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ INFORMACJI W WYDANIU GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google