Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan wykładów platformy edukacyjnej EMR (Education Module Resource) Wykład nr 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan wykładów platformy edukacyjnej EMR (Education Module Resource) Wykład nr 1."— Zapis prezentacji:

1 Plan wykładów platformy edukacyjnej EMR (Education Module Resource) Wykład nr 1

2 Struktura modułu B. Zagrożenie wojną biologiczną, bioterroryzmem i międzynarodowy zakaz używania broni biologicznej –Slajdy 2-10 C. Odpowiedzialność naukowców a problem podwójnego zastosowania wiedzy (dual-use) –Slajdy D. Narodowe wdrażanie zasad konwencji BTWC –Slajdy E. Budowanie skutecznej sieci prewencji –Slajd 21

3 B. Zagrożenie wojną biologiczną (BW), bioterroryzmem (BT) i międzynarodowy zakaz używania broni biologicznej

4 B2. Wojny biologiczne - od czasów starożytnych do I wojny światowej Przednaukowa wojna biologiczna –Slajdy (1 - 8) Pierwsze wojny biologiczne –Slajdy (9 - 16) Początki naukowej wojny biologicznej –Slajdy ( )

5 B3. Wojny biologiczne - w czasach od I do II wojny światowej Program francuski –Slajdy Program brytyjski –Slajdy Program japoński –Slajdy Program USA –Slajdy

6 B4. Wojny biologiczne w okresie zimnej wojny Koniec II wojny światowej –Slajdy Program USA –Slajdy Amerykańska strategia Anti-Crop –Slajdy Program ZSRR –Slajdy

7 B5. Siła oddziaływania czynników wojny biologicznej Wojskowa charakterystyka broni biologicznej –Slajdy Broń masowego rażenia/ Strategiczne ataki z wykorzystaniem broni biologicznej –Slajdy Produkcja broni biologicznej –Slajdy Inne okoliczności użycia broni biologicznej –Slajdy

8 B6. Asymilacja wojny biologicznej przez państwowe programy ofensywne Protokół o zakazie użycia broni chemicznej i biologicznej CBW –Slajd 1 Zagrożenia dla zakazu –Slajdy Asymilacja w programach państwowych –Slajdy Bioterroryzm –Slajdy

9 B7. Międzynarodowe porozumienia prawne Zakaz proliferacji broni biologicznej –Slajd 2 Protokół Genewski 1925 –Slajd 3 Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) –Slajdy 4-18 Stan obecny –Slajdy 19-20

10 B8. Umacnianie konwencji BTWC: W jaki sposób konwencja odnosi się do rozwoju naukowego i technologciznego –Slajdy 2-6 Pierwsza konferencja przeglądowa Konwencji –Slajdy 7-8 Druga i trzecia konferencja przeglądowa Konwencji –Slajdy 9-12 Czwarta i piata konferencja przeglądowa Konwencji –Slajdy Szósta konferencja przeglądowa Konwencji –Slajdy 19-20

11 B9. Pierwszy proces międzysesyjny BTWC 2003 – 2005 Wporowadzenie -Slajdy 2-3 Niepowodzenie negocjacji Protokołu -Slajdy 4-6 Proces międzysesyjny -Slajdy 7-9 Posiedzenia Slajdy Posiedzenia Slajdy Posiedzenia Slajdy 14-20

12 B10. Nowy proces międzysesyjny BTWC 2007 – 2010 Pierwszy proces międzysesyjny -Slajdy 2-3 Szósta konferencja przeglądowa -Slajdy 4-8 Posiedzenia BTWC Slajdy 9-10 Posiedzenia BTWC Slajdy Oczekiwania w stosunku do posiedzeń BTWC 2009 & Slajdy Przyszłość Konwencji o Zakazie Broni Biologicznej i Toksycznej -Slajd 19 Rola naukowców w Konwencji BTWC -Slajd 20

13 C. Odpowiedzialność naukowców a problem podwójnego zastosowania wiedzy (dual use)

14 C11. Etyka - od teorii do praktyki Schemat: –Etyka normatywna i deskryptywna –Slajdy 2-6 –Etyka stosowana –Slajdy 7 – 12 –Nowa bioetyka i wpływy kulturowe –Slajdy 13 – 14 –Krytyczna analiza i zmiana sposobu naszego postępowania –Slajdy

15 (BTWC) C12. Zobowiązania związane z Konwencją o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) Reżim BTWC –Slajdy 2-3 Rola Preambuły i Konwencji BTWC –Slajdy 4-6 Etyczna odpowiedzialność związana z BTWC –Slajdy 7-8 Wdrażanie norm BTWC –Slajdy 9-14 Normy etyczne w specyficznych artykułach BTWC –Slajdy Publikacje naukowe –Slajdy 19-20

16 C13. Rozwój bioetyki podwójnego zastosowania Podwójne zastosowanie jako zagadnienie etyczne –Slajdy 2 – 3 Obowiązki związane z nauką podwójnego zastosowania –Slajdy 4 – 9 Napięcia w trakcie analizy zysków i ryzyka –Slajdy10 – 12 Zasada zapobiegania –Slajdy 13 – 16 Twierdzenie o publikacji naukowej i bezpieczeństwie –Slajdy Podejmowanie decyzji w kwestiach związanych z podwójnym zastosowaniem –Slajdy

17 CI4. Podwójne zastosowanie: Raport Finka Pojęcie podwójnego zastosowania Slajdy Raport Komitetu Finka –Cel i struktura raportu Slajdy –Zalecenia raportu Slajdy –Ekperymenty szczególnej uwagi Slajdy

18 C15. Przykłady podwójnego zastosowania Kontrowersyjne badania –Slajdy Ospa myszy –Slajdy Synteza wirusa Polio –Slajdy Wirulencja ospy –Slajdy

19 C16. Raport Lemona-Relmana Raport Lemona-Relmana –Slajdy Zalecenia raportu –Slajdy Ocena istotnych osiągnięć naukowych –Slides

20 C17. Broń wymierzona w układ nerwowy Luka w przepisach Konwencji CWC? –Slajdy Trochę wartej uwagi historii –Slajdy Wrogie użycie bioregulatorów –Slajdy Atak na układ nerwowy –Slajdy

21 C18. Regulacje dotyczące nauk przyrodniczych Przeglądy literaturowe –Slajdy Regulacja genomiki syntetycznej –Slajdy Propozycje NSABB –Slajdy Kontrola niebezpiecznych patogenów –Slajdy

22 D. Narodowe wdrażanie przepisów Konwencji BTWC

23 D19. Międzynarodowe przepisy dotyczące biotechnologii Wprowadzenie do przepisów międzynarodowych w biotechnologii –Slajdy 2-4 Kontrola zbrojeń –Slajdy 5-8 Kontrola zdrowia i choroby –Slajdy 9-13 Ochrona środowiska –Slajdy Handel –Slajdy Kontrola leków –Slajd 18 Wpływy społeczne i etyczne –Slajd 19 Podsumowanie –Slajd 20

24 D20. Wdrażanie ustawodawstwa na szczeblu krajowym Zobowiązania do wdrożenia środków krajowych –Slajd 2 Zasada wszystkich możliwych środków –Slajdy 3-5 Wypracowanie kluczowych aspektów wdrażania na szczeblu krajowym, –Slajdy 6-15 Analiza przypadku I: wdrażanie ustawodawstwa w Japonii, –Slajd 16 Analiza przypadku II: wdrażanie ustawodawstwa w UK, –Slajd 17 Analiza przypadku III. wdrażanie ustawodawstwa w US, –Slajd 18 Prawo modelowe i kryminalizacja. –Slajdy 19-20

25 E. Budowanie skutecznej sieci prewencji

26 21. Konstruowanie sieci prewencji Koncepcja sieci prewencji. –Slajdy 2-5 Elementy sieci prewencji –Slajdy 6-13 Przyszłość sieci prewencji –Slajdy14-20


Pobierz ppt "Plan wykładów platformy edukacyjnej EMR (Education Module Resource) Wykład nr 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google