Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan wykładów platformy edukacyjnej EMR (Education Module Resource) Wykład nr 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan wykładów platformy edukacyjnej EMR (Education Module Resource) Wykład nr 1."— Zapis prezentacji:

1 Plan wykładów platformy edukacyjnej EMR (Education Module Resource) Wykład nr 1

2 Struktura modułu B. Zagrożenie wojną biologiczną, bioterroryzmem i międzynarodowy zakaz używania broni biologicznej –Slajdy 2-10 C. Odpowiedzialność naukowców a problem podwójnego zastosowania wiedzy (dual-use) –Slajdy 11-18 D. Narodowe wdrażanie zasad konwencji BTWC –Slajdy 19-20 E. Budowanie skutecznej sieci prewencji –Slajd 21

3 B. Zagrożenie wojną biologiczną (BW), bioterroryzmem (BT) i międzynarodowy zakaz używania broni biologicznej

4 B2. Wojny biologiczne - od czasów starożytnych do I wojny światowej Przednaukowa wojna biologiczna –Slajdy (1 - 8) Pierwsze wojny biologiczne –Slajdy (9 - 16) Początki naukowej wojny biologicznej –Slajdy (17 - 20)

5 B3. Wojny biologiczne - w czasach od I do II wojny światowej Program francuski –Slajdy 2 - 3 Program brytyjski –Slajdy 4 - 11 Program japoński –Slajdy 12 - 16 Program USA –Slajdy 17 - 20

6 B4. Wojny biologiczne w okresie zimnej wojny Koniec II wojny światowej –Slajdy 2 - 3 Program USA –Slajdy 4 - 11 Amerykańska strategia Anti-Crop –Slajdy 11 - 16 Program ZSRR –Slajdy 17 - 20

7 B5. Siła oddziaływania czynników wojny biologicznej Wojskowa charakterystyka broni biologicznej –Slajdy 2 - 5 Broń masowego rażenia/ Strategiczne ataki z wykorzystaniem broni biologicznej –Slajdy 6 - 12 Produkcja broni biologicznej –Slajdy 13 - 16 Inne okoliczności użycia broni biologicznej –Slajdy 17 - 20

8 B6. Asymilacja wojny biologicznej przez państwowe programy ofensywne Protokół o zakazie użycia broni chemicznej i biologicznej CBW –Slajd 1 Zagrożenia dla zakazu –Slajdy 2 - 11 Asymilacja w programach państwowych –Slajdy 12 - 17 Bioterroryzm –Slajdy 18 -20

9 B7. Międzynarodowe porozumienia prawne Zakaz proliferacji broni biologicznej –Slajd 2 Protokół Genewski 1925 –Slajd 3 Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) –Slajdy 4-18 Stan obecny –Slajdy 19-20

10 B8. Umacnianie konwencji BTWC: 1980-2008 W jaki sposób konwencja odnosi się do rozwoju naukowego i technologciznego –Slajdy 2-6 Pierwsza konferencja przeglądowa Konwencji –Slajdy 7-8 Druga i trzecia konferencja przeglądowa Konwencji –Slajdy 9-12 Czwarta i piata konferencja przeglądowa Konwencji –Slajdy 13-18 Szósta konferencja przeglądowa Konwencji –Slajdy 19-20

11 B9. Pierwszy proces międzysesyjny BTWC 2003 – 2005 Wporowadzenie -Slajdy 2-3 Niepowodzenie negocjacji Protokołu -Slajdy 4-6 Proces międzysesyjny -Slajdy 7-9 Posiedzenia 2003 -Slajdy 10-11 Posiedzenia 2004 -Slajdy 12-13 Posiedzenia 2005 -Slajdy 14-20

12 B10. Nowy proces międzysesyjny BTWC 2007 – 2010 Pierwszy proces międzysesyjny -Slajdy 2-3 Szósta konferencja przeglądowa -Slajdy 4-8 Posiedzenia BTWC 2007 -Slajdy 9-10 Posiedzenia BTWC 2008 -Slajdy 11-16 Oczekiwania w stosunku do posiedzeń BTWC 2009 & 2010 -Slajdy 17-18 Przyszłość Konwencji o Zakazie Broni Biologicznej i Toksycznej -Slajd 19 Rola naukowców w Konwencji BTWC -Slajd 20

13 C. Odpowiedzialność naukowców a problem podwójnego zastosowania wiedzy (dual use)

14 C11. Etyka - od teorii do praktyki Schemat: –Etyka normatywna i deskryptywna –Slajdy 2-6 –Etyka stosowana –Slajdy 7 – 12 –Nowa bioetyka i wpływy kulturowe –Slajdy 13 – 14 –Krytyczna analiza i zmiana sposobu naszego postępowania –Slajdy 15 - 21

15 (BTWC) C12. Zobowiązania związane z Konwencją o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) Reżim BTWC –Slajdy 2-3 Rola Preambuły i Konwencji BTWC –Slajdy 4-6 Etyczna odpowiedzialność związana z BTWC –Slajdy 7-8 Wdrażanie norm BTWC –Slajdy 9-14 Normy etyczne w specyficznych artykułach BTWC –Slajdy 15-18 Publikacje naukowe –Slajdy 19-20

16 C13. Rozwój bioetyki podwójnego zastosowania Podwójne zastosowanie jako zagadnienie etyczne –Slajdy 2 – 3 Obowiązki związane z nauką podwójnego zastosowania –Slajdy 4 – 9 Napięcia w trakcie analizy zysków i ryzyka –Slajdy10 – 12 Zasada zapobiegania –Slajdy 13 – 16 Twierdzenie o publikacji naukowej i bezpieczeństwie –Slajdy 17 - 18 Podejmowanie decyzji w kwestiach związanych z podwójnym zastosowaniem –Slajdy 19 - 20

17 CI4. Podwójne zastosowanie: Raport Finka Pojęcie podwójnego zastosowania Slajdy 2 - 6 Raport Komitetu Finka –Cel i struktura raportu Slajdy 7 - 10 –Zalecenia raportu Slajdy 11 - 14 –Ekperymenty szczególnej uwagi Slajdy 15 - 20

18 C15. Przykłady podwójnego zastosowania Kontrowersyjne badania –Slajdy 2 - 8 Ospa myszy –Slajdy 9 - 14 Synteza wirusa Polio –Slajdy 15 - 18 Wirulencja ospy –Slajdy 19 - 20

19 C16. Raport Lemona-Relmana Raport Lemona-Relmana –Slajdy 2 - 7 Zalecenia raportu –Slajdy 8 - 11 Ocena istotnych osiągnięć naukowych –Slides 12 -20

20 C17. Broń wymierzona w układ nerwowy Luka w przepisach Konwencji CWC? –Slajdy 2 - 5 Trochę wartej uwagi historii –Slajdy 6 - 8 Wrogie użycie bioregulatorów –Slajdy 9 - 12 Atak na układ nerwowy –Slajdy 13 -20

21 C18. Regulacje dotyczące nauk przyrodniczych Przeglądy literaturowe –Slajdy 2 - 10 Regulacja genomiki syntetycznej –Slajdy 11 - 15 Propozycje NSABB –Slajdy 16 - 18 Kontrola niebezpiecznych patogenów –Slajdy 19 - 20

22 D. Narodowe wdrażanie przepisów Konwencji BTWC

23 D19. Międzynarodowe przepisy dotyczące biotechnologii Wprowadzenie do przepisów międzynarodowych w biotechnologii –Slajdy 2-4 Kontrola zbrojeń –Slajdy 5-8 Kontrola zdrowia i choroby –Slajdy 9-13 Ochrona środowiska –Slajdy 14-15 Handel –Slajdy 16-17 Kontrola leków –Slajd 18 Wpływy społeczne i etyczne –Slajd 19 Podsumowanie –Slajd 20

24 D20. Wdrażanie ustawodawstwa na szczeblu krajowym Zobowiązania do wdrożenia środków krajowych –Slajd 2 Zasada wszystkich możliwych środków –Slajdy 3-5 Wypracowanie kluczowych aspektów wdrażania na szczeblu krajowym, –Slajdy 6-15 Analiza przypadku I: wdrażanie ustawodawstwa w Japonii, –Slajd 16 Analiza przypadku II: wdrażanie ustawodawstwa w UK, –Slajd 17 Analiza przypadku III. wdrażanie ustawodawstwa w US, –Slajd 18 Prawo modelowe i kryminalizacja. –Slajdy 19-20

25 E. Budowanie skutecznej sieci prewencji

26 21. Konstruowanie sieci prewencji Koncepcja sieci prewencji. –Slajdy 2-5 Elementy sieci prewencji –Slajdy 6-13 Przyszłość sieci prewencji –Slajdy14-20


Pobierz ppt "Plan wykładów platformy edukacyjnej EMR (Education Module Resource) Wykład nr 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google