Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDACJA WSZECHNICY BUDOWLANEJ OWEOB Promocja Patronat Honorowy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP oraz Ministra Infrastruktury rukturyPrzewodnicącego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDACJA WSZECHNICY BUDOWLANEJ OWEOB Promocja Patronat Honorowy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP oraz Ministra Infrastruktury rukturyPrzewodnicącego."— Zapis prezentacji:

1 FUNDACJA WSZECHNICY BUDOWLANEJ OWEOB Promocja Patronat Honorowy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP oraz Ministra Infrastruktury rukturyPrzewodnicącego Rynek budowlany i ceny w badaniach oraz statystyce – kwiecień 2 011 Budownictwo w pierwszym kwartale w 2011 roku Prof. dr Zofia Bolkowska Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa Partner programu www.atlas.com.pl

2 Podstawowe tendencje w gospodarce PKB wzrastał w 2010 r. o 3,8% i pierwsze miesiące 2011 r. wskazują na utrzymywanie się wysokiego tempa wzrostu (wg wstępnych szacunków w 1 kwartale PKB może wzrosnąć o około 4,5%). Po niskiej inflacji w połowie 2010 r. – obserwowano rosnące ceny towarów i usług (powyżej górnej granicy celu inflacyjnego) już w końcu roku. W 1 kwartale 2011 inflacja wynosiła 3,8%, a w marcu 4,3%. Utrzymuje się wysoki wzrost w produkcji sprzedanej przemysłu; 9,2% w 1 kwartale 2011. Odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 6% po 3 miesiącach 2011 (rok temu sprzedaż była wyższa o 0,3%). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w 1 kwartale 2011 o 4,1%, ale nie wpłynęło to na zahamowanie wzrostu bezrobocia, które wynosiło 13,1% w marcu 2011. Zagrożeniem rozwoju jest wysoki deficyt finansów publicznych (w 2010 r. 55% PKB)

3 W budownictwie coraz więcej optymizmu ale ocena przyszłej sytuacji na podstawie danych po 3 miesiącach 2011 r. – nadal ostrożna. W 2010 r. odnotowano zwiększające się opóźnienia robót w budownictwie (głównie infrastrukturalnym i drogowym). W 1 kwartale 2011 obserwujemy wysokie wskaźniki wzrostu w sektorze budownictwa (18,8%). Wysokie wskaźniki wzrostu są w znaczniej mierze efektem statystycznym (wzrost liczony jest do bardzo niskiego poziomu roku ubiegłego, kiedy były wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne).

4 Porównanie wolumenu robót budowlanych małych przedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 9 osób) z danymi z lat wcześniejszych wskazuje, że małe przedsiębiorstwa osiągają relatywnie wysoki poziom produkcji. Czy oznacza to, że pomimo niekorzystnych ocen koniunktury przez małe firmy - w obecnych warunkach dają sobie radę lepiej niż większe? Wskazuje na to wzrost robót budowlanych remontowych (22,9%). Odnotować należy, że wolumen robót budowlanych w 2011 r. w przedsiębiorstwach > 9 osób jak też małych był wprawdzie wyższy niż w 2010 ale zaledwie osiągał poziom z 2008 i 2009 roku.

5

6 Wzrost/spadek w budownictwie (w %) w styczniu, lutym i marcu 2010 i 2011

7 Statystyczny wzrost w pierwszym kwartale 2011 do 2010 we wszystkich podstawowych rodzajach robót budowlanych był wyższy niż rok temu, ale Statystyczny wzrost w pierwszym kwartale 2011 do 2010 we wszystkich podstawowych rodzajach robót budowlanych był wyższy niż rok temu, ale liczony jest do bardzo niskiego poziomu roku ubiegłego. Jeżeli porównujemy dane 2011 do 2009 (był to rok dobry dla budownictwa) to w 1 kwartale tylko realizacja budynków osiąga niższy poziom niż przed 2 laty.

8 Podstawowe rodzaje robót budowlanych w mln zł cen bieżących w 1 kwartale 2009, 2010 i 2011

9 Ożywienie inwestycyjne w budownictwie mieszkaniowym, chociaż początek roku zapowiadał większy ruch inwestycyjny… W 1 kwartale utrzymuje się obserwowana już w drugiej połowie ubiegłego roku zwiększona aktywność inwestycyjna w budownictwie zarówno developerskim jak też inwestorów indywidualnych. Jeszcze nie przekłada się to na liczbę mieszkań oddawanych do użytkowania. Jeżeli tendencja aktywności inwestycyjnej utrzyma się – to należy oczekiwać wzrostu mieszkań oddawanych do użytkowania.

10 Rozpoczyna się więcej mieszkań niż rok temu W 1 kwartale 2011 Rozpoczęto o 13,6% więcej mieszkań ogółem Indywidualne o 16,6% więcej Developerzy o 14,5% więcej

11 Mieszkania oddane do użytku w tys. W 1 kwartale 2011 r. oddano do użytku o 18,4% mniej mieszkań ogółem Indywidualne o 4,6% więcej Developerzy o 38,6% mniej

12 Oceny koniunktury w budownictwie były w kwietniu po raz pierwszy w tym roku dodatnie W styczniu 2011 poprawę koniunktury sygnalizowało 13% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 28%. W lutym 2011 poprawę koniunktury sygnalizowało 16% firm, pogorszenie 25%. W marcu 2011 poprawę koniunktury sygnalizowało 19% firm, pogorszenie 24%. W kwietniu 2011 poprawę koniunktury sygnalizowało 21,1% firm, pogorszenie 20,4%.

13 Co przeszkadza przedsiębiorcom najbardziej … Wysokie koszty zatrudnienia Konkurencja trzyma się mocno Coraz mniej narzeka na brak popytu Rosną koszty materiałów Prawie co trzeciej firmie przeszkadzają warunki atmosferyczne a co piątej brak wykwalifikowanych pracowników

14 Bariery wzrostu budownictwa wg badań ankietowych w % deklaracji marcu i kwietniu 2011 Najwięcej (55%) - koszty zatrudnienia, konkurencja Nieco mniej (41%) - brak popytu i warunki atmosferyczne Rośnie bariera kosztów materiałowych (36%) Przedsiębiorstwa nie sygnalizują trudności organizacyjnych ani braku finansowania zadań.

15 Zmiany w zatrudnieniu i płacach W okresie styczeń – marzec 2011 wzrost zatrudnienia w budownictwie wynosił 8,4%, a wzrost średnich płac 4,3% (największy wzrost płac 9,8% odnotowano w przedsiębiorstwach realizujących roboty infrastrukturalne). Może to oznaczać przygotowanie do zwiększenia zakresu robót w najbliższych miesiącach. Nieco większy niż w lutym zanotowano w marcu 2011 wzrost cen produkcji budowlanej (0,6%).

16 W podsumowaniu roku 2010 w budownictwie prognozowano…. Budownictwo ma do zrealizowania olbrzymie zadania, głównie infrastrukturalne (w tym budowa dróg i autostrad). Jeżeli zadania te byłyby (w trybie przyśpieszonym) realizowanie, to zatrudnienie mogłoby wzrastać, szczególnie w grupie przedsiębiorstw specjalizujących się w budownictwie drogowym – te prognozy potwierdzają się. Zatrudnienie wzrasta, coraz większe przyspieszenie robót obserwuje się w kolejnych miesiącach 1 kwartału 2011, Są to sygnały spodziewanego wzrostu…

17 Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw i w budownictwie w %

18

19 Za wcześnie jeszcze aby przedstawić prognozy na 2011 rok. Początek roku w budownictwie zawsze charakteryzuje się niższą produkcją. W tym roku warunki atmosferyczne były dobre i wzrost w 1 kwartale 2011 jest bardzo wysoki, głównie w robotach infrastrukturalnych. Dane za 1 kwartał wskazują, że są szanse na przyspieszenie wzrostu produkcji budowlanej, zmniejszenie opóźnień w realizacji projektów drogowych i infrastrukturalnych.

20 Wzrost ilości produkcji wybranych grup materiałów budowlanych w 1 kwartale 2011 do 1 kwartału 2010 w %

21 Statystyczny wzrost w pierwszych 3 miesiącach 2011 mineralnych materiałów budowlanych pozwala na ostrożną ocenę trwałego wzrostu. Wzrost w okresie styczeń – marzec 2011 do roku 2010 był wysoki 29,9%. O prawie 20% wzrosła produkcja marca do poprzedniego roku. W ilości podstawowych materiałów we wszystkich rodzajach po 3 miesiącach 2011 uzyskano wysoki wzrost.


Pobierz ppt "FUNDACJA WSZECHNICY BUDOWLANEJ OWEOB Promocja Patronat Honorowy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP oraz Ministra Infrastruktury rukturyPrzewodnicącego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google