Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inflacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inflacja."— Zapis prezentacji:

1 Inflacja

2 Pojęcie inflacji Inflacja - proces wzrostu ogólnego poziomu cen.
Warto zwrócić uwagę na dwa momenty występujące powyższej definicji: inflacja jest procesem; inflacja oznacza wzrost ogólnego (tj. średniego) poziomu cen. Filmiki: Koszty inflacji i deflacji, pożądany poziom inflacji Wpływ inflacji

3 Sposoby pomiaru inflacji – wskaźnik cen cd.
Filmik: inflacji/pomiar-inflacji.html Przy obliczaniu wskaźnika cen korzystamy z następującego wzoru: gdzie: Wskc – wskaźnik cen; Cio – cena dobra i w okresie t0; Ci1 – cena dobra i w okresie t1; Ui0 – „waga” przypisana dobru i

4 Tempo wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych w wybranych krajach rozwiniętych w latach (w % rocznie) Lata Włochy Wielka Brytania Belgia Szwecja Grecja Stany Zjednoczone 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 14,6 10,8 9,2 5,9 4,7 5,0 6,3 6,5 5,1 4,6 6,1 3,4 4,1 4,9 7,8 9,5 3,8 7,7 1,3 1,6 1,1 3,2 2,5 9,0 8,0 7,4 4,2 5,8 6,4 10,5 9,3 2,2 20,2 18,5 19,3 23,0 16,4 13,5 13,7 20,5 18,9 14,4 4,3 3,6 1,9 3,7 4,8 5,4 1,5

5 Nasilenie inflacji Ze względu na tempo wyróżniamy następujące typy inflacji: pełzająca – wskaźnik cen nie przekracza 5% rocznie; umiarkowana – wskaźnik cen oscyluje w granicach 5- 10% rocznie; galopująca – wskaźnik cen waha się w granicach % rocznie; hiperinflacja – ceny rosną w tempie przekraczającym 150% rocznie.

6 Inflacja a bezrobocie – krótko i długookresowa krzywa Phillipsa
Phillips postawił hipotezę o występowaniu odwrotnej zależności między tempem wzrostu płac (inflacji) a stopą bezrobocia. Wynikało z niej, iż państwo może, dobierając odpowiednio instrumenty polityki monetarnej i fiskalnej, „manipulować” poziomem inflacji oraz bezrobocia.

7 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Inflacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google