Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IM. LEONA KĄKOLA UL. WOLNOŚCI 25 TEL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IM. LEONA KĄKOLA UL. WOLNOŚCI 25 TEL"— Zapis prezentacji:

1 IM. LEONA KĄKOLA UL. WOLNOŚCI 25 TEL. 58 620 30 02 www.gim2gdynia.pl
GIMNAZJUM NR. 2 IM. LEONA KĄKOLA UL. WOLNOŚCI 25 TEL

2 Zasady rekrutacji kandydatów
Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do pierwszej klasy gimnazjum bez stosowania dodatkowych kryteriów. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły; oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego; odpisu skróconego aktu urodzenia; dokumentu potwierdzającego miejsce zameldowania lub zamieszkania ucznia. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba zgromadzonych przez nich punktów rekrutacyjnych.

3 Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych
Lp. Punkty przyznawanie są za: Liczba punktów 1 Wynik sprawdzianu po szkole podstawowej 0 – 40 2 Ocenę z zachowania: - Wzorowa – bardzo dobra Dobra W przypadku oceny niższej niż dobra, komisja rekrutacyjna stosuje indywidualne zasady przyjęcia. 3 Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: Celujący 6 Bardzo dobry 5 Dobry 4 Dostateczny Dopuszczający Sukcesy w konkursach przedmiotowych 0 – 8 Osiągnięcia sportowe 0 – 4

4 Klasa angielsko - francuska Klasa angielsko - niemiecka
Oferta rekrutacyjna 1 Klasa angielsko - francuska liczba punktów uzyskana ze sprawdzianu po szkole podstawowej; punktacja uzyskana z sumowania ocen z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, historii; ocena z zachowania; 2 Klasa angielsko - niemiecka liczba punktów uzyskana ze sprawdzianu po szkole podstawowej; punktacja uzyskana z sumowania ocen z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, historii; ocena z zachowania;

5 Klasa matematyczno – angielska
3 Klasa matematyczno – angielska z dodatkowym drugim językiem francuskim lub rosyjskim liczba punktów uzyskana ze sprawdzianu po szkole podstawowej; punktacja uzyskana z sumowania ocen z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, przyrody; ocena z zachowania; 4 Klasa matematyczno – angielska z dodatkowym drugim językiem niemieckim lub rosyjskim liczba punktów uzyskana ze sprawdzianu po szkole podstawowej; punktacja uzyskana z sumowania ocen z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, przyrody; ocena z zachowania.

6 Po zakończeniu roku szkolnego
Terminy rekrutacji Terminy Działania Marzec - maj Złożyć w sekretariacie szkoły: podanie (do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły; potwierdzony wykaz ocen z półrocza. r. godz – 17.00 Dzień Otwarty Szkoły. Po zakończeniu roku szkolnego do r. Dostarczyć do sekretariatu szkoły : oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginał zaświadczenia ze sprawdzianu zewnętrznego; kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia; dokument potwierdzający miejsce zamieszkania lub zameldowania ucznia (kserokopia dowodu osobistego rodzica, potwierdzenie meldunku z urzędu miasta itp.); kartę zdrowia. r. godz Ogłoszenie listy przyjętych do klas pierwszych. godz Spotkanie rodziców z dyrekcją. Do r. Czas na odwołanie.

7 Co dzieje się w naszej szkole?
Staramy się aby nasza szkoła była wyjątkowa. Kładziemy nacisk na partnerstwo. Wspólnie bawiąc się integrujemy nauczycieli, uczniów oraz obsługę szkoły. Dzień Nauczyciela

8 Dbamy, żeby nikt nie został sam.
Co roku zapraszamy wszystkie pierwsze klasy na „Dzień Integracji” gdzie poznajemy się razem wykonując zadania i rozwiązując problemy. Razem bawimy się na dyskotekach szkolnych.

9 Pomoc pedagoga i psychologa
Zawsze możemy liczyć na pomoc ze strony naszej pani psycholog (p. Agnieszka Nowicka) oraz dwóch pań pedagog (p. Hanna Górecka, p. Beata Cieślakowska).

10 Atuty naszej szkoły Nasza stołówka serwuje ciepłe, pyszne posiłki.
Do dyspozycji uczniów jest czytelnia i biblioteka. W szkole znajduje się gabinet pielęgniarki szkolnej oraz dentystyczny. W ramach „Akcji Zima” odbywają się zajęcia w czasie ferii zimowych. W szkole działają liczne koła zainteresowań, miedzy innymi zespół „Cheerleaders”.

11 Staramy się, aby w szkole było ciekawie!
Co roku, przynajmniej raz w miesiącu organizowane są rozmaite uroczystości, zabawy, konkursy. Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepodległości

12 Dzień Czekoladowy, czyli Święto Zakochanych w naszej szkole.

13 Dzień Języków Obcych podczas którego uczniowie mają okazję poznać kulturę, kuchnię i zwyczaje różnych krajów Najprawdziwsze steki!

14 W czasie „Dnia Kaszuba” poznajemy historię oraz obyczaje naszego regionu. Odbywają się też zajęcia praktyczne z tańca i haftu kaszubskiego!

15 Jeździmy na wspaniałe wycieczki jak te – do Paryża, w Góry Stołowe, do sądu, kręgielni…

16 Konkursy Uczniowie naszego gimnazjum co roku biorą udział w konkursach językowych takich jak „Wojewódzki Konkurs Poezji i Dramy Angielskiej” oraz konkurs „We Can Speak English” o złote jabłko. Dwukrotnie zajęliśmy pierwsze miejsce!

17 Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Frankofońskiej
Nasza szkoła organizuje eliminacje rejonowe do „Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Frankofońskiej”. Nasi uczniowie co roku stają na podium!

18 Międzynarodowe projekty naukowe - Comenius
Już po raz drugi nasza szkoła bierze udział w projekcie Comenius pod tytułem „Water for Europe”. Naszymi partnerami są: Belgia, Holandia, Portugalia, Francja oraz Norwegia. W tym roku udział w projekcie bierze 30 uczniów!

19 Wymiana paczek świątecznych ze smakołykami z krajów partnerskich.

20 Działalność charytatywna
Pomagamy przy organizacji balu dla fundacji „Trzeba marzyć”. Kwestujemy dla hospicjum. Zbieramy pieniądze na „Ciapkowo”. W szkole działa koło „Caritas” oraz szkolne koło wolontariatu.

21 Wieloletnia tradycja W zeszłym roku nasza szkoła obchodziła 80- lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbyła się wspaniała uroczystość w której udział wzięli absolwenci „Małej Dwójki”.

22 Kończymy szkołę wspaniałym balem organizowanym wspólnie przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

23 ZAPRASZAMY DO „MAŁEJ DWÓJKI”


Pobierz ppt "IM. LEONA KĄKOLA UL. WOLNOŚCI 25 TEL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google