Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA PROPOZYCJA ZMIAN. Strefa PPP dziś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA PROPOZYCJA ZMIAN. Strefa PPP dziś"— Zapis prezentacji:

1 STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA PROPOZYCJA ZMIAN

2 Strefa PPP dziś

3 Poszerzona Strefa PPP oraz strefa buforowa

4 Poszerzenie strefy było konsultowane z mieszkańcami Pierwotna propozycjaOstateczna propozycja

5 Strefy P3 i P4 zostały zaproponowane przez Rady Dzielnic Strefa P4: Uchwała Rady Dzielnicy XIII Podgórze Nr XVIII/197/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie strefy płatnego parkowania typu C na terenie Starego Podgórza Poszerzona Strefa P3: Uchwała Rady Dzielnicy II Grzegórzki Nr XVII/181/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o rozszerzenie strefy płatnego parkowania typu C na terenie Dzielnicy II

6 Strefa Buforowa P5 Analiza dotychczasowego okresu funkcjonowania rozwiązań krakowskiej strefy płatnego parkowania, regulowanej postanowieniami uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.) wskazuje na zasadność dokonania zmian w zakresie granic obszaru obejmowanego przez strefę, w tym wydzielenie tzw. strefy buforowej P5. W granicach strefy P5 wydzielone są podstrefy od I do V. Zasięg strefy został ukształtowany w oparciu o postanowienia uchwały Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu parkingowego dla miasta Krakowa.

7 Strefa Buforowa P5 Proponowane stawki opłat za kolejne godziny parkowania w strefie P5: za pierwszą godzinę parkowania – 1,50 zł za drugą godzinę parkowania – 1,80 zł za trzecią godzinę parkowania – 2,00 zł za czwartą i kolejne godziny parkowania – po 1,50 zł za każdą minimalna opłata 0,5 zł opłaty abonamentowe na dotychczasowych zasadach.

8 Aspekty finansowe Rozszerzenie granic obszaru strefy płatnego parkowania przyczyni się do zwiększenia zarówno dochodów gminy z tytułu pobierania opłat za parkowanie oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania, takich jak: inwentaryzacja miejsc postojowych, wprowadzenie stosownego oznakowania, zakup urządzeń do poboru opłat, wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za kontrolę wniesienia opłaty przez użytkowników dróg. Strefa P 3 wygeneruje szacunkowe dochody w wysokości ok 5 mln zł oraz wydatki w kwocie 3,7 mln zł (ok 75% dochodów). Strefa P 4 wygeneruje dochody w wysokości ok 3 mln zł oraz wydatki w kwocie 2,3 mln złotych (ok 75% dochodów). Strefa buforowa P 5 wygeneruje szacunkowe dochody w wysokości 4-4,5 mln przy szacunkowych wydatkach w kwocie ok 6 mln (ok 140% dochodów). W sumie planowany wzrost dochodów w stosunku rocznym szacowany jest na ok 12 mln zł przy kosztach funkcjonowania powiększonych o 12 mln zł.

9 Proponowany termin wejście w życie zmian Strefy P1 – P4 z dniem 1 lipca 2013 r. Strefa P5 wraz z podstrefami z dniem 1 października 2013 r. Termin wejścia w życie uchwały w części dotyczącej rozszerzenia granic strefy, został określony w oparciu o konieczność wydzielenia stosownego okresu, niezbędnego do ukształtowania systemu poboru opłat przez zarząd dróg.


Pobierz ppt "STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA PROPOZYCJA ZMIAN. Strefa PPP dziś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google