Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.08.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.08.2013r."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień r.

2 Stopa bezrobocia (stosunek osób bezrobotnych do ludności aktywnej zawodowo) na obszarze kraju, terenie Powiatu Kołobrzeskiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego styczeń – sierpień 2013r. Miesiąc Powiat Kołobrzeski KrajWojewództwo Zachodnio- pomorskie Styczeń ,8 % (4.022 osób) 13,2 %18,5% Styczeń ,3 % (3.843 osób) 14,2 %19,1 % Luty ,4 % (4.241 osób) 13,4 %18,8 % Luty ,8 % (3.999 osób) 14,4 %19,3 %

3 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Marzec ,2 % (4.173 osób) 13,3 %18,5% Marzec ,5 % (3.898 osób) 14,3 %18,9 % Kwiecień ,3 % (3.863 osób) 13 %18 % Kwiecień ,9 % (3.695 osób) 14,0 %18,4%

4 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Maj ,8 % (3.349) 12,6 %17,4 % Maj ,5 % (3.248) 13,5 %17,7 % Czerwiec ,4 % (2.906) 12,4 %16,7 % Czerwiec ,6 % (2.978) 13,2 %17,0 %

5 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Lipiec ,3 % (2.568) 12,3 %16,5 % Lipiec ,9 % (2.740) 13,1 %16,8 % Sierpień 20129,1 % (2.518) 12,4 %16,5 % Sierpień 2013(2.792) 13 %

6 Liczba zarejestrowanych osób na dzień r. zarejestrowanych było osoby, w tym kobiet. dla porównania: r. zarejestrowanych było osób – nastąpił wzrost o 274 osoby; osób (78% ogółu) stanowiły osoby poprzednio pracujące, 177 osób w tej grupie to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 135 osób (5% ogółu) stanowiły osoby niepełnosprawne; nastąpił spadek w stosunku do ubiegłego roku o 6 osób;

7 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1) bez wykształcenia średniego – 1690 osób z ogółu osób bezrobotnych 2) długotrwale bezrobotni – 1042 osób 3) powyżej 50 roku życia – 872 osoby 4) bez doświadczenia zawodowego – 743 osoby 5) kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia osób 6) samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia – 368 osób

8 Współpraca z pracodawcami W okresie styczeń – sierpień 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu wpłynęło 1472 oferty pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w takich zawodach jak: kelner pomoc kuchenna pokojowa recepcjonista kucharz sprzedawca

9 Współpraca z pracodawcami - c.d. W okresie styczeń – sierpień 2013 r. zorganizowano 6 giełd pracy na następujące stanowiska: pomoc kuchenna, kelner-barman, kasjer sprzedawca, magazynier, pracownik restauracji, pracownik produkcji /przetwórca ryb/ pracownik ochrony.

10 Współpraca z pracodawcami - c.d. W dniu r. w Hali Milenium odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, pod honorowym patronatem Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej oraz Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego. W targach udział wzięło 64 wystawców, w tym: pracodawcy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, usługowej, wyposażenia wnętrz, uczelnie wyższe, jednostki szkoleniowe, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, Państwowa Inspekcja Pracy;

11 Współpraca z pracodawcami - c.d. Ideą targów było dotarcie z jak najszerszą ofertą zatrudnienia, ofertą szkoleniową oraz edukacyjną do mieszkańców naszego regionu. Przedstawiciele firm mieli możliwość przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych oraz zebrania niezbędnych informacji na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych predyspozycji osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.

12 Podjęcia pracy W okresie styczeń – sierpień 2013r. w Powiecie Kołobrzeskim pracę podjęły osoby bezrobotne, z czego: pracę niesubsydiowaną – 1777 osób pracę subsydiowaną – 150 osób

13 Zatrudnianie cudzoziemców Ilość zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca w okresie styczeń – sierpień 2013 r Branże/zawody: kelner, kucharz, pomoc kuchenna, recepcjonista, pokojowa, kierowca, pracownik gospodarczy, sprzedawca, muzyk, osoba sprzątająca, cieśla, montażysta, specjalista ds. marketingu

14 Środki przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w 2013r. Łączna kwota przyznana dla Powiatu Kołobrzeskiego wynosi , w tym Kwota Funduszu Pracy przeznaczona na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia w 2013r. wynosi ; na zadania współfinansowane ze środków POKL EFS – (Działanie 6.1, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych) przeznaczona jest kwota ; Rezerwa Ministra MPiPS wynosi ;

15 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji r. Kwota/ilość stanowisk/osób Łączna kwota środków w 2013r. Staż Fundusz Pracy ,85 zł 39 osób EFS ,16 zł 138 osób Rezerwa Ministra ,23 zł 6 osób zł Szkolenia Fundusz Pracy ,84 zł 75 osób + 37 osób /Klub Pracy/ zł Prace interwencyjne Fundusz Pracy , 40 zł 22 osoby zł

16 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji r c.d. Kwota/ilość stanowisk/osób Łączna kwota środków w 2013r. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Fundusz Pracy ,00 zł 9 osób EFS ,97 zł 36 osób Rezerwa Ministra zł Refundacje doposażenia stanowisk pracy Fundusz Pracy ,00 zł 53 osoby EFS ,00 zł 10 osób Rezerwa Ministra zł

17 Pozostałe środki wydatkowane przez PUP w Kołobrzegu w okresie styczeń – sierpień 2013r. wysokość wypłaconych zasiłków – zł składka zdrowotna dla osób bez świadczeń, finansowana z budżetu Wojewody/ zł składka zdrowotna dla osób pobierających świadczenie – zł przeciętna liczba bezrobotnych, za które opłacono składkę zdrowotną w miesiącu – osoby

18 Dziękuję za uwagę pupkolobrzeg.pl


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.08.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google