Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.08.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.08.2013r."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.08.2013r.

2 Stopa bezrobocia (stosunek osób bezrobotnych do ludności aktywnej zawodowo) na obszarze kraju, terenie Powiatu Kołobrzeskiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego styczeń – sierpień 2013r. Miesiąc Powiat Kołobrzeski KrajWojewództwo Zachodnio- pomorskie Styczeń 2012 13,8 % (4.022 osób) 13,2 %18,5% Styczeń 2013 13,3 % (3.843 osób) 14,2 %19,1 % Luty 201214,4 % (4.241 osób) 13,4 %18,8 % Luty 201313,8 % (3.999 osób) 14,4 %19,3 %

3 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Marzec 2012 14,2 % (4.173 osób) 13,3 %18,5% Marzec 2013 13,5 % (3.898 osób) 14,3 %18,9 % Kwiecień 2012 13,3 % (3.863 osób) 13 %18 % Kwiecień 2013 12,9 % (3.695 osób) 14,0 %18,4%

4 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Maj 2012 11,8 % (3.349) 12,6 %17,4 % Maj 2013 11,5 % (3.248) 13,5 %17,7 % Czerwiec 2012 10,4 % (2.906) 12,4 %16,7 % Czerwiec 2013 10,6 % (2.978) 13,2 %17,0 %

5 Stopa bezrobocia w 2012r i 2013r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie Lipiec 2012 9,3 % (2.568) 12,3 %16,5 % Lipiec 2013 9,9 % (2.740) 13,1 %16,8 % Sierpień 20129,1 % (2.518) 12,4 %16,5 % Sierpień 2013(2.792) 13 %

6 Liczba zarejestrowanych osób na dzień 31.08.2013r. zarejestrowanych było 2.792 osoby, w tym 1.369 kobiet. dla porównania: 31.08.2012r. zarejestrowanych było 2.518 osób – nastąpił wzrost o 274 osoby; 2.189 osób (78% ogółu) stanowiły osoby poprzednio pracujące, 177 osób w tej grupie to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 135 osób (5% ogółu) stanowiły osoby niepełnosprawne; nastąpił spadek w stosunku do ubiegłego roku o 6 osób;

7 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1) bez wykształcenia średniego – 1690 osób z ogółu osób bezrobotnych 2) długotrwale bezrobotni – 1042 osób 3) powyżej 50 roku życia – 872 osoby 4) bez doświadczenia zawodowego – 743 osoby 5) kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia - 345 osób 6) samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia – 368 osób

8 Współpraca z pracodawcami W okresie styczeń – sierpień 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu wpłynęło 1472 oferty pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w takich zawodach jak: kelner pomoc kuchenna pokojowa recepcjonista kucharz sprzedawca

9 Współpraca z pracodawcami - c.d. W okresie styczeń – sierpień 2013 r. zorganizowano 6 giełd pracy na następujące stanowiska: pomoc kuchenna, kelner-barman, kasjer sprzedawca, magazynier, pracownik restauracji, pracownik produkcji /przetwórca ryb/ pracownik ochrony.

10 Współpraca z pracodawcami - c.d. W dniu 15.03.2013r. w Hali Milenium odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, pod honorowym patronatem Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej oraz Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego. W targach udział wzięło 64 wystawców, w tym: pracodawcy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, usługowej, wyposażenia wnętrz, uczelnie wyższe, jednostki szkoleniowe, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, Państwowa Inspekcja Pracy;

11 Współpraca z pracodawcami - c.d. Ideą targów było dotarcie z jak najszerszą ofertą zatrudnienia, ofertą szkoleniową oraz edukacyjną do mieszkańców naszego regionu. Przedstawiciele firm mieli możliwość przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych oraz zebrania niezbędnych informacji na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych predyspozycji osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.

12 Podjęcia pracy W okresie styczeń – sierpień 2013r. w Powiecie Kołobrzeskim pracę podjęły - 1927 osoby bezrobotne, z czego: pracę niesubsydiowaną – 1777 osób pracę subsydiowaną – 150 osób

13 Zatrudnianie cudzoziemców Ilość zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca w okresie styczeń – sierpień 2013 r. - 47 Branże/zawody: kelner, kucharz, pomoc kuchenna, recepcjonista, pokojowa, kierowca, pracownik gospodarczy, sprzedawca, muzyk, osoba sprzątająca, cieśla, montażysta, specjalista ds. marketingu

14 Środki przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w 2013r. Łączna kwota przyznana dla Powiatu Kołobrzeskiego wynosi 4 541 500, w tym Kwota Funduszu Pracy przeznaczona na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia w 2013r. wynosi 2 321 500; na zadania współfinansowane ze środków POKL EFS – (Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych) przeznaczona jest kwota 2 090 400; Rezerwa Ministra MPiPS wynosi 129.600;

15 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji 31.08.2013r. Kwota/ilość stanowisk/osób Łączna kwota środków w 2013r. Staż Fundusz Pracy 472.321,85 zł 39 osób EFS 985.767,16 zł 138 osób Rezerwa Ministra 23.801,23 zł 6 osób 1 501 400 zł Szkolenia Fundusz Pracy 178.110,84 zł 75 osób + 37 osób /Klub Pracy/ --200.000 zł Prace interwencyjne Fundusz Pracy 144.943, 40 zł 22 osoby - -154.330 zł

16 Środki zaangażowane na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji 31.08.2013r c.d. Kwota/ilość stanowisk/osób Łączna kwota środków w 2013r. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Fundusz Pracy 178.400,00 zł 9 osób EFS 638.601,97 zł 36 osób Rezerwa Ministra - 1.132 750 zł Refundacje doposażenia stanowisk pracy Fundusz Pracy 999.825,00 zł 53 osoby EFS 167.500,00 zł 10 osób Rezerwa Ministra - 1.329 980 zł

17 Pozostałe środki wydatkowane przez PUP w Kołobrzegu w okresie styczeń – sierpień 2013r. wysokość wypłaconych zasiłków – 5.185.596 zł składka zdrowotna dla osób bez świadczeń, finansowana z budżetu Wojewody/ - 1.385.512 zł składka zdrowotna dla osób pobierających świadczenie – 351.156 zł przeciętna liczba bezrobotnych, za które opłacono składkę zdrowotną w miesiącu – 3.192 osoby

18 Dziękuję za uwagę pupkolobrzeg.pl


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.08.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google