Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Partnerstwo – Wsparcie – Rozwój 23 listopad 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Partnerstwo – Wsparcie – Rozwój 23 listopad 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Partnerstwo – Wsparcie – Rozwój 23 listopad 2012r.

2 PROGRAM KONFERENCJI: 10.00 – 10.10Otwarcie i powitanie uczestników konferencji 10.10 – 10.30Przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie sokólskim 10.30 – 11.00Realizacja przez PUP w Sokółce projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2012 roku 11.00 – 11.30Klimat prowadzenia biznesu w powiecie sokólskim w latach 2012- 2013 - prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród lokalnych przedsiębiorców 11.30 – 12.00Przerwa kawowa 12.00 – 12.30Wsparcie pracodawców w 2013 roku w ramach PO KL 12.30 – 13.00Instrumenty inżynierii finansowej w rozwoju przedsiębiorczości 13.00 – 13.30Gość specjalny 13.30 – 14.00Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji 14.00Poczęstunek

3 MISJA Pełne i skuteczne rozpoznawanie, przewidywanie oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów.

4 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE SOKÓLSKIM

5 POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKÓŁCE - zasięg działania - Obszar2054 km 2 Liczba mieszkańców70.062 osób Wyszczególnienie Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych (tys.) Stopa bezrobocia % 2011r.2012r.2011r.2012r. POLSKA1861,7197911,812,4 WOJ. PODLASKIE62,164,713,413,8 POW. SOKÓŁKA4,6 16,4 Liczba osób bezrobotnych (w tys.) oraz stopa bezrobocia (w %) stan na 30.09.2012r.

6 STOPA BEZROBOCIA w woj. podlaskim stan na 30.09.2012r. Stopa bezrobocia: RP - 12,4% woj. podlaskie - 13,8% powiat sokólski - 16,4%

7 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW stan na 30.09.2012r.

8 SOKÓLSKI RYNEK PRACY stan na 31.12.2011r. Na terenie powiatu sokólskiego działalność gospodarczą prowadziły: 3 653 podmioty gospodarcze, z tego: 3.439 (94,1%) sektor małych przedsiębiorstw, zatrudniający do 9 osób, 183 (5% ) sektor średnich przedsiębiorstw, zatrudniających 10 - 49 osób 31 (0,9%)sektor dużych przedsiębiorstw zatrudniający > 50 osób Nastąpił: przyrost liczby podmiotów gospodarczych o 218 w latach 2005 – 2011 spadek o 52 w 2011r.

9 STRUKTURA PODMIOTÓW działających na terenie powiatu sokólskiego według sekcji – struktura w % Stan na 31.X.2012

10 LICZBA BEZROBOTNYCH ogółem w latach 2005 - 2012

11 NAPŁYW I ODPŁYW OSÓB BEZROBOTNYCH

12 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg miejsca zamieszkania i płci Stan na 31.X.2012

13 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg wieku i płci Stan na 31.X.2012

14 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg wykształcenia (1266) (1144) (1153) (623) (400) Stan na 31.X.2012

15 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (65,3%) (52,6%) (38,1%) (24,5%) (23,5%) (21,5%) (5,9%) (4,7%) (2,3%) Stan na 31.X.2012

16 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg uprawnień do zasiłku Stan na 31.X.2012

17 LICZBA OFERT PRACY będących w dyspozycji PUP w latach 2005 - 2012

18 STRUKTURA OFERT PRACY wg zawodów Stan na 31.X.2012 2012r. – 1400 ofert

19 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg zawodów Stan na 31.X.2012

20 OFERTY PRACY w ramach pośrednictwa EURES w 2012 roku 2012r. – 3512 ofert

21 REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ PRACODAWCÓW o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 2007 - 2012 Liczba zarejestrowanych oświadczeń 200720082009201020112012 Razem:7774549223184130 Białoruś7650514308149121 Ukraina-123342437 Rosja-11--- Mołdowa----3- Gruzja----29-

22 REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ PRACODAWCÓW o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 2007 - 2012

23 BEZROBOCIE SOKÓLSKIE na tle województwa podlaskiego Lp. Wyszczególnienie Powiat sokólski % Województwo podlaskie % 1. Osoby do 25 roku życia 24,521,8 2. osoby powyżej 50 roku życia 21,522,9 3. osoby długotrwale bezrobotne 65,356,3 4. mieszkańcy wsi 49,534,3 5. kobiety 44,947,4 6. osoby z wykształceniem wyższym 8,713,7 7. osoby bez kwalifikacji zawodowych 23,530,7 8. osoby bez doświadczenia zawodowego 38,131,2 9. osoby niepełnosprawne 4,75,7 10. liczba osób bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy 3438 Stan na 31.X.2012

24 INSTRUMENTY RYNKU PRACY 2008 - 2012 Wyszczególnienie2008rok tys. zł osób 2009 rok tys. zł osób 2010 rok tys. zł. osób 2011 rok tys. zł osób 2012 rok tys. zł osób Szkolenia407357752,4417925503283,2142367,8187 Prace interwencyjne511,4240491,5210695,8240557,4176520,8163 Roboty publiczne625,1997921011156,6148372,556657,375 Staże1993,95303159,2814526711462589,55263391,1679 Przygotowanie zawodowe1363,6379601,1131----00 Wyposażenie, doposażenie stanowisk pracy 555,541573,132958,851416,422840,042 Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 922711111,2631502,180607,3331261,263

25 Wyszczególnienie2008rok tys. zł osób 2009 rok tys. zł osób 2010 rok tys. zł. osób 2011 rok tys. zł osób 2012 rok tys. zł osób Zwrot kosztów przejazdu85,3(231) 97,1 (223) 134,4 (332) 24,5 (68) 7,718 Refundacja opieki nad dzieckiem 0,6 (1) 0,2 (1) ----00 Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 13,78-2,435,4200 Prace społecznie użyteczne49,16265,87061,95742,43741,645 Badania lekarskie39,1(629) 30,1 (443) 37,8 (489) 3,8 (50) 15,0(159)* Finansowanie kosztów studiów podyplomowych/promocja ----3,110,1100 Stypendium na kontynuowanie nauki --10,2839,861,9100 Składki na ubezpieczenia społeczne rolników ----4,163,352,24 RAZEM:6566,31787 (861) 7683,918476 (667) 10789 2241 (821) 4907,7 1001 (118) 7 104,7001 258 (177) INSTRUMENTY RYNKU PRACY 2008 - 2012 c.d.

26 ILOŚĆ OSÓB ZAKTYWIZOWANYCH I LIMIT ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY w latach 2008 - 2012

27 Dziękuję za uwagę! Mirosław Biernacki Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce 23.11.2012r.


Pobierz ppt "Konferencja Partnerstwo – Wsparcie – Rozwój 23 listopad 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google