Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Partnerstwo – Wsparcie – Rozwój 23 listopad 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Partnerstwo – Wsparcie – Rozwój 23 listopad 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Partnerstwo – Wsparcie – Rozwój 23 listopad 2012r.

2 PROGRAM KONFERENCJI: – 10.10Otwarcie i powitanie uczestników konferencji – 10.30Przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie sokólskim – 11.00Realizacja przez PUP w Sokółce projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2012 roku – 11.30Klimat prowadzenia biznesu w powiecie sokólskim w latach prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród lokalnych przedsiębiorców – 12.00Przerwa kawowa – 12.30Wsparcie pracodawców w 2013 roku w ramach PO KL – 13.00Instrumenty inżynierii finansowej w rozwoju przedsiębiorczości – 13.30Gość specjalny – 14.00Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji 14.00Poczęstunek

3 MISJA Pełne i skuteczne rozpoznawanie, przewidywanie oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów.

4 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE SOKÓLSKIM

5 POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKÓŁCE - zasięg działania - Obszar2054 km 2 Liczba mieszkańców osób Wyszczególnienie Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych (tys.) Stopa bezrobocia % 2011r.2012r.2011r.2012r. POLSKA1861, ,812,4 WOJ. PODLASKIE62,164,713,413,8 POW. SOKÓŁKA4,6 16,4 Liczba osób bezrobotnych (w tys.) oraz stopa bezrobocia (w %) stan na r.

6 STOPA BEZROBOCIA w woj. podlaskim stan na r. Stopa bezrobocia: RP - 12,4% woj. podlaskie - 13,8% powiat sokólski - 16,4%

7 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW stan na r.

8 SOKÓLSKI RYNEK PRACY stan na r. Na terenie powiatu sokólskiego działalność gospodarczą prowadziły: podmioty gospodarcze, z tego: (94,1%) sektor małych przedsiębiorstw, zatrudniający do 9 osób, 183 (5% ) sektor średnich przedsiębiorstw, zatrudniających osób 31 (0,9%)sektor dużych przedsiębiorstw zatrudniający > 50 osób Nastąpił: przyrost liczby podmiotów gospodarczych o 218 w latach 2005 – 2011 spadek o 52 w 2011r.

9 STRUKTURA PODMIOTÓW działających na terenie powiatu sokólskiego według sekcji – struktura w % Stan na 31.X.2012

10 LICZBA BEZROBOTNYCH ogółem w latach

11 NAPŁYW I ODPŁYW OSÓB BEZROBOTNYCH

12 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg miejsca zamieszkania i płci Stan na 31.X.2012

13 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg wieku i płci Stan na 31.X.2012

14 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg wykształcenia (1266) (1144) (1153) (623) (400) Stan na 31.X.2012

15 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (65,3%) (52,6%) (38,1%) (24,5%) (23,5%) (21,5%) (5,9%) (4,7%) (2,3%) Stan na 31.X.2012

16 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg uprawnień do zasiłku Stan na 31.X.2012

17 LICZBA OFERT PRACY będących w dyspozycji PUP w latach

18 STRUKTURA OFERT PRACY wg zawodów Stan na 31.X r. – 1400 ofert

19 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg zawodów Stan na 31.X.2012

20 OFERTY PRACY w ramach pośrednictwa EURES w 2012 roku 2012r. – 3512 ofert

21 REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ PRACODAWCÓW o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Liczba zarejestrowanych oświadczeń Razem: Białoruś Ukraina Rosja Mołdowa Gruzja

22 REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ PRACODAWCÓW o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

23 BEZROBOCIE SOKÓLSKIE na tle województwa podlaskiego Lp. Wyszczególnienie Powiat sokólski % Województwo podlaskie % 1. Osoby do 25 roku życia 24,521,8 2. osoby powyżej 50 roku życia 21,522,9 3. osoby długotrwale bezrobotne 65,356,3 4. mieszkańcy wsi 49,534,3 5. kobiety 44,947,4 6. osoby z wykształceniem wyższym 8,713,7 7. osoby bez kwalifikacji zawodowych 23,530,7 8. osoby bez doświadczenia zawodowego 38,131,2 9. osoby niepełnosprawne 4,75,7 10. liczba osób bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy 3438 Stan na 31.X.2012

24 INSTRUMENTY RYNKU PRACY Wyszczególnienie2008rok tys. zł osób 2009 rok tys. zł osób 2010 rok tys. zł. osób 2011 rok tys. zł osób 2012 rok tys. zł osób Szkolenia , , ,8187 Prace interwencyjne511, , , , ,8163 Roboty publiczne625, , ,556657,375 Staże1993, , , ,1679 Przygotowanie zawodowe1363, , Wyposażenie, doposażenie stanowisk pracy 555,541573,132958,851416,422840,042 Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej , ,180607, ,263

25 Wyszczególnienie2008rok tys. zł osób 2009 rok tys. zł osób 2010 rok tys. zł. osób 2011 rok tys. zł osób 2012 rok tys. zł osób Zwrot kosztów przejazdu85,3(231) 97,1 (223) 134,4 (332) 24,5 (68) 7,718 Refundacja opieki nad dzieckiem 0,6 (1) 0,2 (1) Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 13,78-2,435,4200 Prace społecznie użyteczne49,16265,87061,95742,43741,645 Badania lekarskie39,1(629) 30,1 (443) 37,8 (489) 3,8 (50) 15,0(159)* Finansowanie kosztów studiów podyplomowych/promocja ----3,110,1100 Stypendium na kontynuowanie nauki --10,2839,861,9100 Składki na ubezpieczenia społeczne rolników ----4,163,352,24 RAZEM:6566,31787 (861) 7683, (667) (821) 4907, (118) 7 104, (177) INSTRUMENTY RYNKU PRACY c.d.

26 ILOŚĆ OSÓB ZAKTYWIZOWANYCH I LIMIT ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY w latach

27 Dziękuję za uwagę! Mirosław Biernacki Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce r.


Pobierz ppt "Konferencja Partnerstwo – Wsparcie – Rozwój 23 listopad 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google