Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Styropian budowlany i problemy jego recyklingu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Styropian budowlany i problemy jego recyklingu"— Zapis prezentacji:

1 Styropian budowlany i problemy jego recyklingu

2 Rodzaje polistyrenu spienianego
Styropian EPS Styrodur XPS Hydropian EPS

3 Produkcja styropianu Polimeryzacja w zawiesinowa z pentanem i dodatkiem antypalnym. Rozprężanie w formie. Cięcie na wymiar. Sezonowanie.

4 Produkcja Styroduru Polimeryzacja blokowa
Spienianie na wytłaczarce, barwienie i formowanie.

5 Ekonomia Ceny : Styropian - 110 ÷150 zł/m³ Styrodur - 350 zł/m³
Hydropian zł/m³

6 Recykling klasyczny Prasowanie odpadu na miejscu powstawania.
Transport do zakładu przetwórczego Zagęszczanie Regranulacja

7 Kompaktor Stopień zagęszczenia 40:1

8 Zagęszczarka Stopień zagęszczenia 5:1

9 Wytłaczarka Stopień zagęszczenia 1:2

10 Technologia SONY ORANGE R-NET
Rozpuszczanie styropianu na miejscu powstawania odpadu Transport do zakładu przetwórczego Filtracja zawiesiny Odparowanie rozpuszczalnika Granulacja tworzywa Transport rozpuszczalnika do miejsca powstawania odpadu

11 Rozpuszczalnik D-Limonen – 4-izopropyleno, 1-metylocykloheksan
Terpen otrzymywany przez destylacje z parą wodną ze skórek owoców cytrusowych Wzór: Alternatywne rozpuszczalniki: Aromaty: benzen, toluen, ksyleny Estry: np. octan etylu Aceton i pochodne

12 Wady styropianu budowlanego
Uniepalniacz: Heksabromocyklododekan 0,5 ÷1 % wag. Pozostałości piasku, betonu i zaprawy Dalmatyńczyk Dodatek płatkowanego grafitu

13 Alternatywne metody recyklingu styropianu
Metody oparte na rozpuszczaniu styropianu: Styrozol. Odzysk uniepalniacza. Lakier podkładowy do drewna {Capon –bis}. Impregnat do papieru. Impregnat do drewna. Farba antykorozyjna do metalu. Zagęszczacz do gruntu Poprawa właściwości asfaltów drogowych i przemysłowych.

14 Styrozol Twórcy: Zespół Fizyki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Warszawskiej. Założenia: Preparat impregnacji ścian i fundamentów otrzymywany bezpośrednio na budowie z odpadów styropianowych. Wada: Konieczność poprawy parametrów użytkowych poprzez dodatek plastyfikatorów lub elastomerów. Stan faktyczny: Produkt rynkowy produkowany przez specjalistyczną wytwórnię - niszowy

15 Alternatywne metody recyklingu styropianu
Metody oparte na rozdrabnianiu styropianu: Styrobeton i styrozaprawy Zasypki styropianowe. {70 zł/m³} Meble Zasypki budowlane: stropy, dachy, podłogi, ściany. Zasypki drenujące. Zasypki drogowe. Poprawa własności gruntów rolnych. Wtórne płyty ociepleniowe klejone: Cementem i epoksycementem. Pianką poliuretanową. Innymi klejami.

16 Styropian Największe przeszkody w rozpowszechnianiu recyklingu styropianu – bariery mentalne: Produkt z odpadów – gorszy. Plastyki tylko do plastyków. Na fundamenty tylko asfalt. Kontakt żywności i recyklatów zabroniony

17 Dziękuję Państwu za uwagę
Jerzy Żelaziński


Pobierz ppt "Styropian budowlany i problemy jego recyklingu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google