Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowisko."— Zapis prezentacji:

1 środowisko

2 wg. Butrymowicz środowisko to

3 Pojęcie: środowisko życia

4

5 Te atrybuty nie musza być ujmowane łącznie
nikłość bodźca może być równoważona przez dłuższy czas działania i odwrotnie jego siła w krótkim czasie może być wystarczającym elementem stymulującym rozwój

6 Zasoby środowiska Aby właściwie rozumieć zależnosci między środowiskiem a jednostką należy dokonać oceny zasobów srodowiska warunkujacych możliwość ocen i diagnoz czastkowych. Należy koniecznie poznac stan, sytuacje jednostki, grupy, srodowiska z punktu widzenia czynników, uwarunkowań pozytywnych, które mogłyby stanowić konstrukcję projektu działania.

7 Zasoby środowiska c.d. Innym ważnym źródłem zasobów jest poznanie i ocena srodowiska szerszego, zwłaszcza możliwości organizowania instytucjonalnej pomocy w rozwoju

8 Postawa jaka jednostka przyjmuje wobec srodowiska jest waznym elementem stanowiacym o relacji zachodzacych w srodowisku zycia Postawy wg Radlinskiej typologia postaw: bierna, obronna, czynna (twórcza) – każde z tych odniesień zdeterminowane jest cechami psychofizycznymi jednostki i specyfiką warunków środowiska.

9 Postawy wg Radlinskiej

10 Pedagogika społeczna zajmuje się stosunkiem jednostek i grup do srodowisk zycia - przyrodniczego, kulturowego i osobowego oraz ich rolą jako składników środowisk i czynników przemian w pedagogice środowiskiem jest wszystko to co nie należąc do organizmu wyznacza lub współwyznacza jego rozwój

11 W pedagogice społecznej

12 Cechy środowiska

13

14 Siły społeczne Sa elementem sprawczym przetwarzania srodowiska zycia
sa to zasoby zarówno rzeczowe ale i ludzkie

15 Siły ludzkie a środowisko życia.

16 Siły ludzkie sa siłami narastającymi
Programowanie i projektowanie nowych działań socjalno wychowawczych w stosunku do dziecka i jego środowiska rodzinnego wymaga konieczności odnajdywania srodowisku czynników sprzyjających dokonywaniu zmian przekształcaniu nie sprzyjają wszystkie formy bierności i ocena sytuacji jako beznadziejnej ponieważ cechą wychowania jest wpatrzenie się w procesy wzrostu, potrzeby nie tylko dnia dzisiejszego lecz i potrzeby przyszłe.

17 Kategorię sił ludzkich można postrzegać z punktu widzenia 2 perspektyw

18

19 Koncepcja edukacji środowiskowej
skupia się na obszarze między rodziną i państwem; kształtuje tożsamość społeczną, rozwija autonomię i aktywność społeczną obywateli ugruntowana jest w 2 ideach 1-na idei wszechstronnej i stałej edukacji 2-na idei udziału sektora niepublicznego (pozarządowego i samorządowego) w kształtowaniu życia państwa i społeczeństwa Obie idee łączy zasada rozwijania aktywności obywateli tzn.. mobilizowania do samopomocy.

20 Koncepcja edukacji środowiskowej c.d.
Obejmuje różne formy aktywności społecznej, kulturalnej oraz socjalnej w srodowisku wyróżnia m..in. Pracę srodowiskową wzmacnianie społeczne i działania środowiskowe

21 Kategoria empowerment
obejmuje koncepcje mieszczące się między dwiema skrajnymi orientacjami: uczenia ludzi osiągania poprawy ich sytuacji społeczno-ekonomicznej przez walkę o zmianę systemu społecznej redystrybucji dóbr oraz uczenia ludzi poprawy sytuacji przez indywidualną zaradność. Empowerment wg J.Smagalskiego – budzenie sił ludzkich

22 Kategoria wsparcia społecznego

23 Rodzaje wsparcia Emocjonalne polega na dawaniu komunikatów werbalnych i niewerbalnych jestes kochany wartościujące polega na dawaniu komunikatów jestes dla nas kims znaczacyn instrumentalne dostarczanie konkretnej pomocy informacyjne udzielanie rad i informacji

24 Rozważania nad środowiskiem
Badania nad środowiskiem sięgają końca XVIII w., bardzo znane badania x, Darwina. Szczególny wkład do rozwoju metodologii środowiskowych badań społecznych wniósł F.L. Play ( ) i jego szkoła. Play projektował i prowadził badania nad rodziną robotniczą, dla której opracował dokładny schemat monografii rodziny.

25 Rozważania nad środowiskiem c.d
Z kolei August Comte widział 3 metody badań zjawisk społecznych 1.obserwacja zjawisk społecznych 2.eksperyment 3.metoda porównawcza

26 Pomiar środowiska

27 Pedagogika ze względu na podbudowę przyrodniczą częściowo należy do nauk przyrodniczych a głównie do nauk humanistycznych dlatego posługuje się metodami badawczymi obu tych grup nauki

28 Przyrodnicze metody badania w pedagogice
Przyrodnicze metody odnoszą się do bezpośredniego badania zjawisk majacych charakter powtarzalny, typowy a nie indywidualny. Badanie takich zjawisk w wychowaniu i rozwoju człowieka wymaga przyglądania się ich przebiegowi albo celowego wywołania zjawiska i powtarzania go albo zliczenia wypadków pojawienia się tego zjawiska

29 Przyrodnicze metody badania w pedagogice c.d.
3 grupy metod badania przyrodniczego a) metody obserwacyjne b) metody eksperymentalne c) metody statystyczne

30 Humanistyczne metody badania w pedagogice
Oceniają wartość zjawisk indywidualnych i niepowtarzalnych, kierują swą uwagę na stronę treściowa i jakościową zjawisk.

31 Humanistyczne metody badania w pedagogice c.d.
3 grupy metod badania humanistycznego a) metody eksplikacyjne - (badają wytwory tj sztuka dziecieca, tworczosc młodziencza zeszyty pamietniki itp.) b) metody porównawcze - historycznoporównawcze ( badają róznice w czasie i przestrzeni) lub genetycznoporównawcze ( badaja różnice zwiazane z wiekiem i płcią danych zjawisk) c) metody analityczne (badają głębokie ujecie tresci dokumentów i xródeł historycznych)

32 METODY I TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCH
Najbardziej znanym podziałem jest podział dokonany przez M. Łobockiego tj. METODY obserwacja metoda szacowania eksperyment pedagogiczny testy osiagnięć szkolnych metody socjometryczne

33 C.d analiza dokumentów metoda sondażu metoda dialogowa (rozmowa) metoda biograficzna

34 koniec


Pobierz ppt "Środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google