Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WebQuest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych autor: Joanna Radoń wstęp zadanie proces ewaluacja konkluzja źródła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WebQuest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych autor: Joanna Radoń wstęp zadanie proces ewaluacja konkluzja źródła."— Zapis prezentacji:

1 webQuest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych autor: Joanna Radoń wstęp zadanie proces ewaluacja konkluzja źródła

2 Wojciech Korfanty urodził się w 1873 roku w Sadzawce (obecnie Siemianowice Śląskie) w rodzinie górniczej. Był politykiem, publicystą, a zarazem obrońcą polskości Górnego Śląska. W działalności politycznej występował przeciwko germanizacyjnym posunięciom władz i partii Centrum. Zgodnie z podstawami programowymi Narodowej Demokracji głosił hasła nierozerwalnej łączności Górnoślązaków z narodem polskim, domagał się równouprawnienia narodowego Polaków. Wyraźnie deklarował się jako przeciwnik socjalizmu, opowiadając się jednocześnie za poprawą warunków materialnych robotników oraz demokratyzacją państwa pruskiego. Był przeciwnikiem polityki faktów dokonanych i rozstrzygnięć zbrojnych, przez co sprawując funkcję faktycznego dyktatora trzeciego powstania śląskiego, po pierwszych sukcesach militarnych dał rozkaz wstrzymania działań zbrojnych i czekania na decyzję mocarstw Ententy. Jego pogrzeb, który odbył się w Katowicach 20 sierpnia 1939 przekształcił się w wielką manifestację patriotyczną. Jego zwłoki spoczywają na cmentarzu w Katowicach przy ulicy Francuskiej, zwanym "Śląskimi Powązkami".

3 Aby przybliżyć sobie życiorys, zrozumieć decyzje, porażki i sukcesy wybitnego Polaka Wojciecha Korfantego należy odpowiedzieć na podane niżej pytania: Należy również stworzyć ankietę, która ujawni stosunek naszego społeczeństwa do Korfantego. Jakie były cele założonego, przez Wojciecha Korfantego, tajnego koła w gimnazjum? Czy proboszcz parafii, w przeddzień ślubu Korfantego uzależnił udzielenie sakramentu od przeproszenia atakowanych przez Wojciecha proniemieckich księży? Z kim współpracował Korfanty, jako członek Ligi Narodowej, w latach 1901 – 1908? Na czele którego Powstania Śląskiego stanął Korfanty? Czy Wojciech Korfanty został osadzony w więzieniu we Wronkach, w 1894r. ? Jaką funkcję pełnił Korfanty w rządzie Wincentego Witosa, od października do grudnia 1923r. ? Z kim i w jakich latach Korfanty został aresztowany i osadzony w twierdzy brzeskiej? Czy Korfanty wstąpił do służby rządu niemieckiego i podjął pracę działając na rzecz propagandy wojennej? Gdzie udał się Korfanty na emigracje, w obawie przed represjami, w roku 1935? Połączeniem jakich dwóch organizacji było Stronnictwo pracy i jaką funkcję pełnił tam Korfanty?

4 KROK PIERWSZY: należy podzielić się na dwie grupy, z których każda znajdzie odpowiedzi na 5 podanych wcześniej pytań każda grupa zbiera materiał do przeprowadzenia ankiety o stosunku społeczeństwa do Wojciecha Korfantego KROK DRUGI: każda z grup wybiera lidera, który odpowiada za poprawność wykonania zadania oraz zaprezentuje wyniki ankiety KROK TRZECI: każda grupa opracowuje strategię zbierania, archiwizowania, opracowywania i prezentacji pozyskanych danych oraz ankiety KROK CZWARTY : prezentacja zgromadzonych materiałów i odpowiedzi zgodnie z przyjętą strategią oraz ogłoszenie wyników przeprowadzonej ankiety ocena wykonanej pracy na podstawie kryteriów oceny

5 POZIOM KRYTERIA NISKIŚREDNIDOBRYWYSOKIPUNKTY WYNIK POSZUKIWAŃ I BADAŃ Nie zgromadzono wymaganych informacji i materiałów Zgromadzono niektóre wymagane informacje i materiały, są one jednak niepełne i niewystarczające Zgromadzono większość wymaganych informacji, ale nie wszystkie konieczne do wykonania zadania Zgromadzono wszystkie wymagane informacje konieczne do zrealizowania zadania w pełni 1– 5 ZAWARTOŚC MERYTORY- CZNA Duża pobieżność w opracowaniu tematu, źle dobrane informacje i materiały Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów, nie wykorzystano wszystkich zebranych informacji Dobrze opracowany temat, zawiera szczegółowe informacje, wykorzystano większość informacji Obszerne i wyczerpujące omówienie tematu, logiczne wykorzystanie zebranych informacji 1– 5 SPOSÓB PREZENTACJI EFEKTÓW PRACY Prezentacja nieatrakcyjna, nieuporządkowana i nieadekwatna do treści, trudna w odbiorze Prezentacja mało oryginalna, niedostatecznie uporządkowana, tylko częściowo dostosowana do treści Ciekawa prezentacja, dobrze uporządkowana, dostosowana do treści, przejrzysta i zrozumiała Atrakcyjna prezentacja, oryginalne podejście do zagadnienia, wysoko uporządkowana, przejrzysta, logiczna 1 - 5 KOORDYNA- CJA DZIAŁAŃ I ZESPOŁOWOŚC Całkowity brak współpracy uczniów z partnerami i/lub grupą Uczniowie w niepełny sposób współpracują z partnerami i grupą Uczniowie dobrze wspólpracują z partnerami i grupą Bardzo dobra wspólpraca całej grupy 1 - 5 OCENA: CLEUJĄCA : 25 – 23DOSTATECZNA : 14 – 9 BARDZO DOBRA : 22 – 19DOPUSZCZAJĄCA : 8 – 6 DOBRA : 18 – 15NIEDOSTATECZNA : 5 – 0

6 Gratulacje! Staliście się znawcami życia wspaniałego i wybitnego Polaka. Dzięki wykonanym zadaniom mogliście zweryfikować słuszność podjętych decyzji przez Korfantego, uczyć się na błędach i docenić sukcesy. Niniejszy webQuest nie tylko przybliżył nam i naszym rówieśnikom sylwetkę Wojciecha Korfantego, ale również dzieje historyczne, które miały miejsce w tym okresie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Korfanty http://www.mhk.katowice.pl/korfanty/dane/kalendarium.htm http://www.mhk.katowice.pl/korfanty/dane/zdjecia.htm http://www.google.pl/


Pobierz ppt "WebQuest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych autor: Joanna Radoń wstęp zadanie proces ewaluacja konkluzja źródła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google