Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie Programu IW INTERREG III A Czechy –Polska w Województwie Śląskim Konferencja Podsumowująca Interreg III A Czechy – Polska 2004 – 2006 16.02.2007,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie Programu IW INTERREG III A Czechy –Polska w Województwie Śląskim Konferencja Podsumowująca Interreg III A Czechy – Polska 2004 – 2006 16.02.2007,"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie Programu IW INTERREG III A Czechy –Polska w Województwie Śląskim Konferencja Podsumowująca Interreg III A Czechy – Polska 2004 – 2006 16.02.2007, Ołomuniec

2 Program IW INTERREG III A Czechy-Polska (obszar wsparcia i wartość dofinansowania z EFRR w Woj. Śląskim) Wartość dofinansowania z EFRR projektów realizowanych przez beneficjentów z Województwa Śląskiego wynosi : ok. 16,6 mln PLN (bez mikroprojektów)

3 Współpraca z wnioskodawcami/beneficjentami - przekazywanie drogą elektroniczną bieżących informacji o Programie (ponad 200 osób) - informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości realizacji projektów w ramach Programu (zakładka na stronie www Województwa Śląskiego) - konsultowanie projektów z pracownikami RPK (ponad 87 indywidualnych spotkań) - organizowanie szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów - współorganizowanie szkoleń/seminariów z WST - możliwość bezpośredniego kontaktu/konsultacji z pracownikiem Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu

4 Kwoty wnioskowane i zatwierdzone dofinansowanie z EFRR w PLN Projekty złożone i zatwierdzone

5 Wnioskodawcy Ogółem w 3 naborach wnioski złożyło 32 wnioskodawców, w tym: - Jednostki Samorządu Terytorialnego -19 gmin i powiatów (43 wnioski gł. w Dz. 1.1 i 1.2) - Fundacje i Stowarzyszenia – 8 (11 wniosków) - Szkoły Wyższe – 2 (3 wnioski) - Inne ( w tym Straż Pożarna i TVP) – 3 (3 wnioski) 1/3 wnioskodawców pochodziła z terenu Powiatu Cieszyńskiego – 11 wnioskodawców W NUTS III Rybnicko-Jastrzębskim – 9 wnioskodawców 3 wnioskodawców pochodziło spoza obszaru wsparcia, ale realizacja działań przewidziana była bezpośrednio na pograniczu - dofinansowanie otrzymały 2 projekty: KW PSP i TVP w Katowicach

6 Przykład wspólnego transgranicznego projektu (Priorytet I Dz. 1.3) Transgraniczny system ostrzegania i reagowania na zagrożenia powodziowe na przygranicznym obszarze Województwa Śląskiego Wnioskodawca : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i Straż Pożarna Kraju Morawskośląskiego w Ostrawie Projekt otrzymał 75 % dofinansowania z EFRR wysokości 950 325,00 PLN Celem projektu jest wzmocnienie współpracy służb ratunkowych w zakresie ostrzegania i reagowania na zagrożenia powodziowe, poprzez: - współpracę służb ratunkowych w zakresie ostrzegania i reagowania na zagrożenia środowiskowe po obu stronach granicy, - polepszenie poziomu bezpieczeństwa, - znoszenie barier w kontaktach służb ratunkowych z obu krajów, - rozpoczęcie rozwoju współpracy transgranicznej poprzez wspieranie przepływu informacji i udzielanie wzajemnego wsparcia. W ramach projektu przewidziano: analizę zasobów PSP, opracowanie procedur współpracy, ćwiczenia ratownicze, kampanię informacyjną i uzupełnienie sprzętu.

7

8 Program IW INTERREG III A Czechy-Polska Problemy pojawiające się najczęściej podczas przygotowywania wniosków -zbyt późny termin przygotowywania i złożenia wniosku - składanie projektów, które kwalifikują się do innego programu - zbyt złożone wymagania związane z wypełnianiem wniosków (np. parafy, załączniki) - rozbieżności w interpretowaniu kwalifikowalności kosztów (np. artyści, tłumaczenia), - brak spójnych wytycznych dla polskich i czeskich wnioskodawców, - rozbieżności na etapie wypełniania wniosku (np. podział działań na etapy),

9 Wnioski na nowy okres programowania POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - potrzeba przygotowania wspólnego czesko-polskiego podręcznika - uproszczenie zasad składania wniosków (mniej biurokracji) - ujednolicenie linii budżetowych dla czeskich i polskich wnioskodawców - zapoznanie beneficjentów z zasadami podpisywania umów - jednolita wykładnia kwalifikowalności - wcześniej przygotowany wzór umowy o dofinansowanie

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie Programu IW INTERREG III A Czechy –Polska w Województwie Śląskim Konferencja Podsumowująca Interreg III A Czechy – Polska 2004 – 2006 16.02.2007,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google