Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak skutecznie organizować szkolenia językowe w firmie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak skutecznie organizować szkolenia językowe w firmie"— Zapis prezentacji:

1 Jak skutecznie organizować szkolenia językowe w firmie

2 Jak skutecznie organizować szkolenia językowe w firmie
Dlaczego warto organizować szkolenia językowe. Uczestnicy procesu szkoleniowego. Etapy organizacji szkolenia. Typowe problemy – jak ich uniknąć lub je rozwiązać.

3 Dlaczego warto organizować szkolenia językowe
Podniesienie i utrzymanie jakości zasobów ludzkich firmy. Zwiększenie konkurencyjności firmy. Zwiększenie atrakcyjności jako pracodawcy. Redukcja kosztów i oszczędność czasu.

4 Dlaczego warto organizować szkolenia językowe

5 Dlaczego warto organizować szkolenia językowe

6 Uczestnicy procesu szkoleniowego

7 Uczestnicy procesu szkoleniowego
Kwintet szkoleniowy wg L.Rae: wyższa kadra kierownicza, menedżerowie liniowi, specjalista ds. szkoleń / menedżer HR, uczestnicy szkolenia, szkoła językowa.

8 Uczestnicy procesu szkoleniowego Role uczestników
WYŻSZA KADRA KIEROWNICZA spojrzenie na potrzeby i cele szkoleniowe z poziomu strategii firmy, zatwierdzenie budżetu szkoleniowego, ocena efektywności szkolenia, reakcja na ewentualne nieefektywne szkolenia.

9 Uczestnicy procesu szkoleniowego Role uczestników
MENEDŻEROWIE LINIOWI definiowanie problemów i związanych z nimi potrzeb szkoleniowych, aktywne uczestnictwo w badaniu potrzeb szkoleniowych na poszczególnych etapach organizacji szkolenia, ocena programu szkolenia.

10 Uczestnicy procesu szkoleniowego Role uczestników
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ / MENEDŻER HR informacja o profilach kompetencyjnych, wynikach ocen okresowych i innych szkoleniach, badanie potrzeb szkoleniowych.

11 Uczestnicy procesu szkoleniowego Role uczestników
PRACOWNICY określenie indywidualnych potrzeb, celów i preferencji, aktywne i regularne uczestnictwo w szkoleniach, udział w ocenie szkolenia.

12 Uczestnicy procesu szkoleniowego Role uczestników
SZKOŁA JĘZYKOWA ocena założeń pod względem ich wykonalności, przedstawienie metod badania potrzeb, prowadzenie szkolenia, nadzór nad szkoleniem, ocena efektywności, opracowanie raportów po szkoleniu, przedstawienie wyników kadrze zarządzającej.

13 Uczestnicy procesu szkoleniowego Szkoła językowa
Kryteria wyboru szkoły językowej: doświadczenie, wdrożone procedury, kwalifikacje lektorów, przejrzystość zasad, kompleksowe rozwiązania - - współpraca na wszystkich etapach szkolenia, certyfikacja.

14 Etapy organizacji szkolenia
Przedstawienie oczekiwań i przygotowanie oferty wstępnej. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych. Określenie celów szkoleniowych. Projektowanie szkolenia. Prowadzenie szkolenia. Raportowanie. Monitorowanie i ocena efektów. Analiza i podsumowanie procesu szkoleniowego.

15 Typowe problemy – jak ich uniknąć lub je rozwiązać.

16 Typowe problemy Faza 1: Przedstawienie oczekiwań i przygotowanie oferty wstępnej. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych. Określenie celów szkoleniowych. Typowe problemy: Nierealne oczekiwania. Rozbieżności potrzeb szkoleniowych pomiędzy uczestnikami procesu. Nieprecyzyjne cele. Brak akceptacji celów kadry menedżerskiej przez pracowników Rozwiązania: Weryfikacja we współpracy ze szkołą. Uzgodnienie potrzeb. Ustalenie celów wg SMART. Klarowna komunikacja celów i stojących za nimi intencji; uzyskanie poparcia wśród uczestników szkoleń.

17 Projektowanie szkolenia.
Typowe problemy Faza 2: Projektowanie szkolenia. Typowe problemy: Brak spójności programu szkolenia z celami. Rozwiązania: Weryfikacja programu szkolenia przez dział HR/ menedżerów liniowych. Zmiana programu lub ponowna weryfikacja celów.

18 Typowe problemy Faza 3: Prowadzenie szkolenia. Raportowanie.
Monitorowanie i ocena efektów. Typowe problemy: Niska jakość prowadzenia zajęć. Nieterminowe raportowanie. Brak monitorowania szkoleń. Niejasne kryteria oceny efektów. Rozwiązania: Aktywny udział uczestników w ocenie szkolenia; otwartość w komunikowaniu potrzeb i ocen. Ustalenie procedur raportowania i konsekwencji ich nieprzestrzegania. Ustalenie procedur monitorowania; wybór szkoły dysponującej takimi procedurami. Uzgodnienie jasnych kryteriów oceny; dobór narzędzi oceny efektów, np. test TOEIC®.

19 Typowe problemy – jak ich uniknąć lub je rozwiązać.

20 Kontakt Jerzy Gałczyński dyrektor ds. nauczania BRITISH SCHOOL ICT
ul. Bolkowska 2D tel. (22) fax. (22)


Pobierz ppt "Jak skutecznie organizować szkolenia językowe w firmie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google