Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ułamki dziesiętne Dawid Kubaczka kl. 5 „c” uczący: Ewa Szering.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ułamki dziesiętne Dawid Kubaczka kl. 5 „c” uczący: Ewa Szering."— Zapis prezentacji:

1 Ułamki dziesiętne Dawid Kubaczka kl. 5 „c” uczący: Ewa Szering

2 Zapisywanie ułamków dziesiętnych
0,2398 Cyfra części dziesięcio- tysięcznych Cyfra części dziesiątych Cyfra części tysięcznych Cyfra części setnych

3 Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe
Dwa miejsca po przecinku czyli części setne

4 Zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne
Aby zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny muszę rozszerzyć lub skrócić mianownik ułamka do wartości: 10, 100, 1000 … lub podzielić licznik przez mianownik.

5 Porównywanie ułamków dziesiętnych
Ułamki dziesiętne porównujemy w podobny sposób jak liczby naturalne. Aby ustalić, który z dwóch ułamków jest większy, wystarczy porównać odpowiednie cyfry w obu ułamkach. np. 3,45 ? 3,29 3, ,29

6 Warto wiedzieć!! Różne sposoby zapisywania długości i masy
1 cm = 10 mm 1 mm = 0,1 cm 1m = 100 cm 1 cm = 0,01 m 1 m = 10 dm 1 dm = 0,1 m 1 km = 1000 m 1 m = 0,001 km 1 dag = 10 g 1 g = 0,1 dag 1 kg = 100 dag 1 dag = 0,01 kg 1 kg = 1000g 1 g = 0,001 kg 1 t = 1000 kg 1 kg = 0,001 t

7 Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
Gdy obliczamy sposobem pisemnym sumę lub różnicę ułamków dziesiętnych, podpisujemy przecinek pod przecinkiem, jedności pod jednościami, części dziesiętne pod częściami dziesiętnymi itd., a następnie postępujemy tak, jak przy dodawaniu liczb naturalnych

8 Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 …
Regułka Przykłady Aby pomnożyć ułamek przez 10, 100, 1000 … przesuwam przecinek w prawo o odpowiednią ilość miejsc ( 10 – o jedno miejsce 100 – o dwa miejsca 1000 – o trzy miejsca itd. ) 15,75 x 10 = 157,5 15,75 x 100 = 1575 15,750 x 1000 = 15750 15,7500 x =

9 Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 …
Regułka Przykłady Aby podzielić ułamek przez 10, 100, 1000 … przesuwam przecinek w lewo o odpowiednią ilość miejsc. 0 48 : 100 = 0,48 ,4 : 1000 = 0,0014 24,7 : 10 = 2,47

10 Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
Mnożąc ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną postępuje tak, jak w przypadku mnożenia liczb naturalnych, dopiero w wyniku oddzielamy przecinkiem ( od prawej strony ) tyle liczb ile było w działaniu. np. 124 x 3 = 372 1,24 x 3 = 3,75

11 Mnożenie ułamków dziesiętnych
Regułka Przykład Mnożąc dwa ułamki dziesiętne wykonujemy działanie tak jakbym mnożył liczby naturalne, tylko w wyniku oddzielam przecinkiem ( od prawej strony ) tyle cyfr ile łącznie było w obu czynnikach.

12 Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
Dzieląc ułamek dziesiętny przez liczby naturalne postępuje tak jak przy dzieleniu liczb naturalnych, tylko w wyniku umieszczam przecinek nad przecinkiem. np. 6,35 : 5 =

13 Dzielenie ułamków dziesiętnych
Regułka Przykłady Aby obliczyć iloraz dwóch ułamków dziesiętnych, najpierw mnożę dzielną i dzielnik przez 10, 100, 1000 … tak aby dzielnik stał się liczbą naturalną. 1,2 : 0,3 = 12 : 3 = 4 14,02 : 0,2 = 140,2 : 2 = 70,1 12 0 : 0,3 = 120 : 3 = 40

14 Procenty Procent to ułamek o mianowniku 100. 100% = 100/100 = 1
37% = 37/100 25% = 25/100 = ¼ 75% = 75/100 = ¾ 50% = 50/100 = ½

15 Zadania

16 Oblicz sposobem pisemnym
a) 4,72 + 2,19 = b) 8, ,627 = c) 40,52 + 6,998 = d) 5,27 – 3,45 = e) 8,2 – 2,58 = f) 14,32 – 6,975 =

17 Rozwiązanie

18 Zapisz podane liczby używając przecinka.
f)

19 Rozwiązanie a)0,3 b)0,81 c)0,207 d)0,0085 e)1,1 f)0,5144

20 Koniec Dawid Kubaczka


Pobierz ppt "Ułamki dziesiętne Dawid Kubaczka kl. 5 „c” uczący: Ewa Szering."

Podobne prezentacje


Reklamy Google