Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dawid Kubaczka kl. 5 c uczący: Ewa Szering. 0,2398 Cyfra części dziesiątych Cyfra części setnych Cyfra części tysięcznych Cyfra części dziesięcio- tysięcznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dawid Kubaczka kl. 5 c uczący: Ewa Szering. 0,2398 Cyfra części dziesiątych Cyfra części setnych Cyfra części tysięcznych Cyfra części dziesięcio- tysięcznych."— Zapis prezentacji:

1 Dawid Kubaczka kl. 5 c uczący: Ewa Szering

2 0,2398 Cyfra części dziesiątych Cyfra części setnych Cyfra części tysięcznych Cyfra części dziesięcio- tysięcznych

3 Dwa miejsca po przecinku czyli części setne

4 Aby zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny muszę rozszerzyć lub skrócić mianownik ułamka do wartości: 10, 100, 1000 … lub podzielić licznik przez mianownik.

5 Ułamki dziesiętne porównujemy w podobny sposób jak liczby naturalne. Aby ustalić, który z dwóch ułamków jest większy, wystarczy porównać odpowiednie cyfry w obu ułamkach. np. 3,45 ? 3,29 3,45 3,29 Ułamki dziesiętne porównujemy w podobny sposób jak liczby naturalne. Aby ustalić, który z dwóch ułamków jest większy, wystarczy porównać odpowiednie cyfry w obu ułamkach. np. 3,45 ? 3,29 3,45 3,29

6 DŁUGOŚCIMASY 1 cm = 10 mm 1 mm = 0,1 cm 1m = 100 cm 1 cm = 0,01 m 1 m = 10 dm 1 dm = 0,1 m 1 km = 1000 m 1 m = 0,001 km 1 cm = 10 mm 1 mm = 0,1 cm 1m = 100 cm 1 cm = 0,01 m 1 m = 10 dm 1 dm = 0,1 m 1 km = 1000 m 1 m = 0,001 km 1 dag = 10 g 1 g = 0,1 dag 1 kg = 100 dag 1 dag = 0,01 kg 1 kg = 1000g 1 g = 0,001 kg 1 t = 1000 kg 1 kg = 0,001 t 1 dag = 10 g 1 g = 0,1 dag 1 kg = 100 dag 1 dag = 0,01 kg 1 kg = 1000g 1 g = 0,001 kg 1 t = 1000 kg 1 kg = 0,001 t

7 Gdy obliczamy sposobem pisemnym sumę lub różnicę ułamków dziesiętnych, podpisujemy przecinek pod przecinkiem, jedności pod jednościami, części dziesiętne pod częściami dziesiętnymi itd., a następnie postępujemy tak, jak przy dodawaniu liczb naturalnych

8 REGUŁKAPRZYKŁADY Aby pomnożyć ułamek przez 10, 100, 1000 … przesuwam przecinek w prawo o odpowiednią ilość miejsc ( 10 – o jedno miejsce 100 – o dwa miejsca 1000 – o trzy miejsca itd. ) 15,75 x 10 = 157,5 15,75 x 100 = 1575 15,75 0 x 1000 = 15750 15,75 00 x 10000 = 157500

9 REGUŁKAPRZYKŁADY Aby podzielić ułamek przez 10, 100, 1000 … przesuwam przecinek w lewo o odpowiednią ilość miejsc. 0 48 : 100 = 0,48 0 0 0 1,4 : 1000 = 0,0014 24,7 : 10 = 2,47

10 Mnożąc ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną postępuje tak, jak w przypadku mnożenia liczb naturalnych, dopiero w wyniku oddzielamy przecinkiem ( od prawej strony ) tyle liczb ile było w działaniu. np. 124 x 3 = 372 1,24 x 3 = 3,75 Mnożąc ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną postępuje tak, jak w przypadku mnożenia liczb naturalnych, dopiero w wyniku oddzielamy przecinkiem ( od prawej strony ) tyle liczb ile było w działaniu. np. 124 x 3 = 372 1,24 x 3 = 3,75

11 REGUŁKAPRZYKŁAD Mno żą c dwa u ł amki dziesi ę tne wykonujemy dzia ł anie tak jakbym mno ż y ł liczby naturalne, tylko w wyniku oddzielam przecinkiem ( od prawej strony ) tyle cyfr ile łą cznie by ł o w obu czynnikach.

12 Dzieląc ułamek dziesiętny przez liczby naturalne postępuje tak jak przy dzieleniu liczb naturalnych, tylko w wyniku umieszczam przecinek nad przecinkiem. np. 6,35 : 5 =

13 REGUŁKAPRZYKŁADY Aby obliczy ć iloraz dwóch u ł amków dziesi ę tnych, najpierw mno żę dzieln ą i dzielnik przez 10, 100, 1000 … tak aby dzielnik sta ł si ę liczb ą naturaln ą. 1,2 : 0,3 = 12 : 3 = 4 14,02 : 0,2 = 140,2 : 2 = 70,1 12 0 : 0,3 = 120 : 3 = 40

14 Procent to ułamek o mianowniku 100. 100% = 100/100 = 1 37% = 37/100 25% = 25/100 = ¼ 75% = 75/100 = ¾ 50% = 50/100 = ½

15

16 a) 4,72 + 2,19 = b) 8,382 + 5,627 = c) 40,52 + 6,998 = d) 5,27 – 3,45 = e) 8,2 – 2,58 = f) 14,32 – 6,975 = a) 4,72 + 2,19 = b) 8,382 + 5,627 = c) 40,52 + 6,998 = d) 5,27 – 3,45 = e) 8,2 – 2,58 = f) 14,32 – 6,975 =

17

18 a) b) c) d)e) f)

19 a)0,3 b)0,81 c)0,207 d)0,0085 e)1,1 f)0,5144

20


Pobierz ppt "Dawid Kubaczka kl. 5 c uczący: Ewa Szering. 0,2398 Cyfra części dziesiątych Cyfra części setnych Cyfra części tysięcznych Cyfra części dziesięcio- tysięcznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google