Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Listy oczekujących na wybrane świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Listy oczekujących na wybrane świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego"— Zapis prezentacji:

1

2 Listy oczekujących na wybrane świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego

3 Sprawozdawczość z zakresu list oczekujących od 1 kwietnia 2008 r. (1)
Szczegółowy komunikat sprawozdawczy XML dotyczący list oczekujących liczba osób oczekujących i średni rzeczywisty czas oczekiwania do komórek organizacyjnych; liczba osób oczekujących i średni przewidywany czas oczekiwania do komórek organizacyjnych i na wybrane procedury medyczne, programy lekowe (po nowelizacji rozporządzenia)

4 Sprawozdawczość z zakresu list oczekujących od 1 kwietnia 2008 r. (2)
Szczegółowy komunikat sprawozdawczy XML dotyczący świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych: data wpisu na listę oczekujących oraz kryterium medyczne, zastosowane przy wyznaczeniu terminu, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy.

5 Sprawozdawczość z zakresu list oczekujących od 1 kwietnia 2008 r. (3)
Aplikacja portalowa SZOI: listy oczekujących z dokładnością do numeru PESEL na endoprotezoplastykę stawu biodrowego, endoprotezoplastykę stawu kolanowego, rewizję po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, rewizję po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.

6 Podstawy prawne (1) Zarządzenie Nr 19/2008/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 marca 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne”

7 Podstawy prawne (2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 114, poz. 780 z późn. zm.)

8 Zarządzenie Nr 19/2008/DSS Prezesa Narodowego Funduszu (1)
wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 roku zobowiązuje Dyrektorów OW NFZ do wprowadzenia zmian w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wprowadza zmiany w „Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne”

9 Zarządzenie Nr 19/2008/DSS Prezesa Narodowego Funduszu (2)
dodaje się § 14 ust. 4 Szczegółowych materiałów informacyjnych... W przypadku, gdy świadczeniodawca udziela następujących świadczeń wysokospecjalistycznych: endoprotezoplastyki stawu biodrowego, rewizji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, endoprotezoplastyki stawu kolanowego oraz rewizji po endoprotezoplastyce stawu kolanowego, zobowiązany jest do prowadzenia, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 18 do materiałów informacyjnych, list oczekujących, na których gromadzone są dane, o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 114 poz. 780, z późn. zm.) w aplikacji udostępnionej przez oddział wojewódzki Funduszu.

10 Zarządzenie Nr 19/2008/DSS Prezesa Narodowego Funduszu (3)
dodaje się załącznik nr 18 do materiałów informacyjnych, tj. „Zasady prowadzenia listy oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia”

11 Zasady prowadzenia list oczekujących (1)
Podstawy prawne Cel prowadzenia listy oczekujących Definicje Reguły prowadzenia listy oczekujących przez świadczeniodawcę Kwalifikacja według kategorii medycznych Wpisywanie świadczeniobiorców na listy oczekujących Dane świadczeniobiorcy umieszczane na listach oczekujących

12 Dane świadczeniobiorcy umieszczane na listach oczekujących (1)
Zgodnie z § 7 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, na listach oczekujących gromadzone są następujące dane: identyfikator listy, na który składa się identyfikator świadczeniodawcy wraz z kodem komórki organizacyjnej oraz kod świadczenia; numer kolejny na liście oczekujących;

13 Dane świadczeniobiorcy umieszczane na listach oczekujących (2)
data i godzina wpisu na listę oczekujących; dane o osobie oczekującej na udzielenie świadczenia: identyfikator osoby (numer PESEL lub seria i numer paszportu), imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje kontaktowe, tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej; rozpoznanie lub powód planowanego przyjęcia;

14 Dane świadczeniobiorcy umieszczane na listach oczekujących (3)
dane dotyczące planowanego terminu udzielenia świadczenia: planowany termin udzielenia świadczenia, kategoria medyczna, przyczyna ewentualnej zmiany terminu udzielenia świadczenia wraz z uzasadnieniem, data ewentualnej zmiany terminu udzielenia świadczenia; dane dotyczące skreślenia osoby z listy oczekujących: data skreślenia, przyczyna skreślenia; data okresowej oceny listy oczekujących.

15 Zasady prowadzenia list oczekujących (2)
Przesunięcia z powodu zmiany stanu zdrowia Zmiany terminu udzielenia świadczenia Potwierdzenie terminu udzielenia świadczenia Skreślenie z listy oczekujących Zapełnianie zwolnionych terminów realizacji świadczeń Plan leczenia Obowiązki ciążące na świadczeniobiorcach Prowadzenie listy oczekujących z wykorzystaniem aplikacji dostarczonej przez oddział wojewódzki NFZ Zespół oceny przyjęć

16 Prowadzenie listy oczekujących z wykorzystaniem aplikacji dostarczonej przez oddział wojewódzki NFZ (1) Dwa obszary robocze: PACJENCI – obszar pozwalający na prowadzenie rejestru pacjentów świadczeniodawcy KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH – obszar umożliwiający wykonywanie operacji na prowadzonych listach oczekujących

17 Prowadzenie listy oczekujących z wykorzystaniem aplikacji dostarczonej przez oddział wojewódzki NFZ (2) Pacjenci wpisani na listę oczekujących mogą mieć jeden z trzech statusów: oczekujący, po terminie, skreślony. Statystyka: liczba pacjentów oraz średni przewidywany czas oczekiwania są wyliczane w odniesieniu do osób, które nie zostały z listy skreślone, tj. osób o statusie oczekujący oraz po terminie.

18 Prowadzenie listy oczekujących z wykorzystaniem aplikacji dostarczonej przez oddział wojewódzki NFZ (3) Na listę oczekujących prowadzoną przez świadczeniodawcę na dane świadczenie określona osoba może zostać wpisana maksymalnie dwa razy (status osoby inny niż skreślony). Lista oczekujących na wybrane świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego może być prowadzona na oddziałach szpitalnych o kodach: 4500, 4501, 4580, 4581.

19 Zasady nadawania uprawnień
Świadczeniodawca Dodawanie przez administratora u świadczeniodawcy operatorów aplikacji służącej do prowadzenia elektronicznych list oczekujących na wybrane świadczenia endoprtoezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego SZOI -> Administrator -> Operatorzy


Pobierz ppt "Listy oczekujących na wybrane świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google