Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP 1/8 Wyzwanie rozwoju zasobów ludzkich państwa w czasach kryzysu gospodarczego KSAP/ENA 10 - 11 grudnia 2009 Dzień pierwszy : 1a sesja : Reformy statusu 2a sesja : Strategie rozwoju i ZZL państwa 3a sesja : Zasadnicze wartości służby cywilnej

2 Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP 2/8 Wyzwanie rozwoju zasobów ludzkich państwa w czasach kryzysu gospodarczego KSAP/ENA 10 - 11 grudnia 2009 (2) Dzień drugi : 1a sesja : Zarządzanie kompetencjami 2a sesja : Rola i programy kształcenia krajowych szkół administracji

3 Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP 3/8 W kierunku zawodowej służby cywilnej bez reformowania jej statusu Zarys kontekstu : Wrzesień 2007: przemówienie Prezydenta Republiki; w kierunku zawodowej służby cywilnej Wiosna 2008 : propozycja z raportu SILICANI w sprawie reorganizacji i uproszczenie statusu służby cywilnej; przejście od 700 korporacji do 50 statusowych kadrowców Początek 2009 : uzgodnienia polityczne; nie dopuścić do statusowego « big bangu », byłoby to zbyt złożone i nazbyt kosztowne

4 Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP 4/8 W kierunku zawodowej służby cywilnej bez reformowania jej statusu (2) Dwa główne kierunki działania w celu odnowy państwowej służby cywilnej : Kontynuacja procesu scalania korporacji 320 likwidacji w latach 2005 - 2009 130 likwidacji dodatkowych w 2010 Tworzenie korpusów międzyresortowych Usuwanie przeszkód utrudniających mobilność Statutowe : przeniesienie po 5 latach, integracja bezpośrednia, awans równoległy (ustawa z dnia 3 sierpnia 2009) Uznaniowe : ujednolicenie dzięki premii funkcyjnej i za wyniki Kulturowe (aktualny wskaźnik mobilności międzyresortowej 0,3 %)

5 Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP 5/8 Kontekst i wyzwania : Demograficzne : Średnio 40 % urzędników publicznych odejdzie na emeryturę do 2015 Napięcia na rynku naboru kadr w przypadku niektórych stanowisk Wspierać atrakcyjność służby cywilnej w oczach młodzieży o najwyższych kwalifikacjach Uwarunkowania budżetowe Sterowanie wydatkami publicznymi – zmniejszenie długu publicznego Co drugi urzędnik nie zostanie zastąpiony (- 30 000 w 2009) Reforma państwa Dwie zasady : skuteczność i odpowiedzialność Pogodzić zasadę zawodowej służby cywilnej z rozwojem podejścia « fachowego » Reorganizować, ograniczając mobilność geograficzną Strategie rozwoju zasobów ludzkich państwa i zarządzania nimi

6 Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP 6/8 Strategie rozwoju zasobów ludzkich państwa i zarządzania nimi (2) Uwzględnianie potrzeb i zmian zachodzących w poszczególnych służbach Dostosowywanie ZZL do nowych struktur międzyresortowych – wspieranie dekoncentracji menedżerskiej – rozwój mobilności międzyresortowej w ramach regionu – poszukiwanie synergii i wzajemności Personalizacja ZZL i pomoc dla urzędników Lepszy nabór – lepsze kształcenie – lepsza ocena – lepsze płace Ukierunkowywanie zmian Odnowa dialogu społecznego – wymiana dobrych praktyk (seminaria DZL – konferencje PZZL) – animowanie regionalnych platform wsparcia ZL – wygenerować kulturę skuteczności ZL Profesjonalizacja ZZL Rozwój spersonalizowanego ZZL – różnice zawodowe – « szkoła » ZZL

7 Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP 7/8 Zasadnicze wartości służby cywilnej Rys historyczny: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku stanowi, że: Społeczeństwo ma prawo żądać od każdego urzędnika publicznego zdawania sprawy z jego czynności urzędowych. Wartości i zasady służby cywilnej we Francji zostały zapisane w prawie już pod koniec XIX wieku: równość, neutralność i ciągłość. Zmiany społeczne zaowocowały pojawieniem się nowych wartości. Kwestia wartości służby cywilnej to sprawa zasadnicza, ponieważ państwo jest gwarantem spójności społecznej.

8 Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP 8/8 Krajowa debata na temat wartości, misji i zawodów służby cywilnej (październik 2007- luty 2008) : Konferencje w regionach, 20 000 wystąpień w internecie Adaptowalność do potrzeb społecznych Przejrzystość procedur Profesjonalizm urzędników publicznych Skuteczność (przejście od kultury środków do kultury wyników) Różnorodność (służby cywilna zrzeszająca obywateli i upodabniająca się do nich) Jakość świadczonej usługi (pomiar skuteczności działania administracji) Zasadnicze wartości służby cywilnej (2)

9 Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP 9/8 Cele : myśleć raczej w kategoriach « zawody/kompetencje » niż w kategoriach « statusy/stanowiska » Rozwijać prognostyczne zarządzanie zasobami ludzkimi (konferencje PZZL animowane przez DGAFP) Generalizacja zróżnicowania zawodowego z zachowaniem spójności z RIME (spis zawodów państwowych utworzony w roku 2006) Reforma i uproszczenie egzaminów konkursowych, położenie nacisku na oczekiwane kompetencje i umiejętności oraz uznanie dorobku doświadczenia zawodowego (230 zreformowanych egzaminów konkursowych w latach 2008-2009) Udrożnienie ścieżek zawodowych (ustawa w sprawie mobilności z dnia 3 sierpnia 2009) Uznawanie i docenianie skuteczności (rozwój premii funkcyjnej i za wyniki) Zarządzenia kompetencjami

10 Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP 10/8 Cele reformy ENA: marzec 2009 Umożliwić wysokim urzędnikom możliwie najlepsze kształcenie z poszanowaniem wartości służby cywilnej w duchu otwarcia na społeczeństwo Profesjonalizacja naboru, likwidacja reguły klasyfikacji promocyjnej Role i programy kształcenia w krajowych szkołach administracji

11 Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP 11/8 Role i programy kształcenia w krajowych szkołach administracji (2) 4 priorytety reformy: Utworzenie zintegrowanej klasy przygotowawczej z przeznaczeniem dla kandydatów znajdujących się w trudnej sytuacji Redukcja czasu nauki do 24 miesięcy (przedtem 27) w 4 modułach jednosemestralnych, staże teoretyczno-praktyczne: Europa, zarządzanie przestrzenne, zarządzanie publiczne i management, cykle pogłębiania wiedzy (gospodarka i finanse, sprawy socjalne, prawne, międzynarodowe lub przestrzenne) Likwidacja klasyfikacji promocyjnej (poczynając od roku akademickiego 2010) Wzmocnienie ENA w kształceniu ustawicznym wysokich urzędników


Pobierz ppt "Ministerstwo Budżetu, Rachunków Publicznych, Służby Cywilnej i Reformy Państwa KSAP / ENA - 10 - 11 grudnia 2009 Źródło : Dominique SCHUFFENECKER / DGAFP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google