Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK W SYTUACJI KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH OGRANICZYĆ WYDATKI NA PERSONEL ZAPEWNIAJĄC ADMINISTRACJI POTRZEBNE KOMPETENCJE prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK W SYTUACJI KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH OGRANICZYĆ WYDATKI NA PERSONEL ZAPEWNIAJĄC ADMINISTRACJI POTRZEBNE KOMPETENCJE prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska."— Zapis prezentacji:

1 JAK W SYTUACJI KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH OGRANICZYĆ WYDATKI NA PERSONEL ZAPEWNIAJĄC ADMINISTRACJI POTRZEBNE KOMPETENCJE prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 11 Grudnia 2009

2 Zarządzanie wiedzą Warianty kształcenia specjalistów w zakresie administracji publicznej: Studia administracyjne o rozszerzonym programie kształcenia w zakresie informatyki, zarządzania, ekonomii a także wariantowo matematyki, podstaw techniki, planowania przestrzennego, ochrony środowiska itd. Studia równoległe z administracji publicznej Studia administracyjne II stopnia lub MPA Studia podyplomowe również w systemie e-learningu STUDIA DOKTORANCKIE Z ADMINISTRACJI

3 DIAGNOZOWANIE POTRZEB Kompleksowość obsługi i zmiana stosunku do interesantów Profesjonalizm i sprawność działania Stałe doskonalenie zawodowe Wykorzystanie nowych narzędzi i technologii Samodzielność Znajomość języków obcych i informatyki Umiejętność pozyskiwania i zagospodarowywana środków z UE Rozszerzenie współdziałania w ramach UE

4 PRACOWNIK-ATRUBUTY Wiedza wyniesiona ze studiów Specjalizacja Szkolenia, kursy, kształcenie ustawiczne Umiejętność korzystania z narzędzi i technologii Nowe role: rynkowa weryfikacja skuteczności, znaczenie referencji ze zrealizowanych projektów i zadań

5 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI WiedzaUmiejętnościZdolności O funkcjonowaniu Państwa O funkcjonowaniu Samorządu terytorialnego i regionalnego O funkcjonowaniu Unii Europejskiej Podejmowania decyzji w sytuacjach obciążeń emocjonalnych Zdolność szerokiej i perspektywicznej oceny zjawisk społecznych i ekonomicznych Skutecznego organizowania i kierowania zadaniami publicznymi Diagnozowania i programowania zjawisk i procesów Zarządzania personelem Planowania i organizowania Public relations Absorbcji środków z UE

6 ZASADA SUBSYDIARNOŚCI Każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie realizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa TYLE WŁADZY ILE JEST KONIECZNE, TYLE WOLNOŚCI ILE MOŻLIWE

7 PROBLEMY DO ROZWAŻENIA Właściwy podział kompetencji Lepsze wykorzystanie instytucji samorządu terytorialnego Wzmocnienie roli gminy Rozważenie roli i sensu istnienia powiatu Ograniczenie dualizmu władzy w województwie Umacnianie regionów samorządowych

8 ŚRODKI Lepsze wykorzystanie internetu i łączności elektronicznej Lepsza informacja i kontakt ze społeczeństwem Proste i czytelne procedury Ograniczenie działania z pozycji władzy na rzecz wypracowania reguł zachowania i procedur, które zostaną zaakceptowane przez społeczeństwo jako właściwe Konieczność szerokiej dyskusji społecznej zwłaszcza w grupie spraw negocjacyjnych. W tej grupie bowiem, różne grupy społeczne mogą widzieć różne alternatywne sposoby rozwiązania problemu

9 PODSUMOWANIE Państwo, czy też jednostka samorządu terytorialnego staje się dobrem wspólnym nie wbrew interesom obywateli, ale dlatego, że stanowi forum uzgadniania tych interesów i ich artykulacji I choć w niektórych przypadkach istnieje konieczność pierwszeństwa interesu publicznego nad interesem partykularnym jednostki czy też wspólnot lokalnych, to właśnie w demokratycznym państwie prawa należy szukać możliwości sprawiedliwego sposobu ustalenia zakresu pojęcia interes publiczny w konkretnej sprawie co powinno przyczynić się do szybszego, tańszego, mniej konfliktowego i lepszego funkcjonowania administracji publicznej.

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "JAK W SYTUACJI KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH OGRANICZYĆ WYDATKI NA PERSONEL ZAPEWNIAJĄC ADMINISTRACJI POTRZEBNE KOMPETENCJE prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google