Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak przygotować się do pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego? Część III Poziom rozszerzony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak przygotować się do pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego? Część III Poziom rozszerzony."— Zapis prezentacji:

1 Jak przygotować się do pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego? Część III Poziom rozszerzony

2 Struktura części pisemnej Poziom rozszerzony CZĘŚĆICZĘŚĆI Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych Czas: 120 min. 5 pkt. Wypowiedź pisemna 18 pkt. C Z Ę Ś Ć II Rozumienie słuchanego tekstu (~25 min.) Czas: 70 min. 15 pkt. Rozumienie pisanego tekstu i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych 12 pkt.

3 Systematyczne rozwijanie umiejętności Regularne słuchanie i czytanie różnorodnych tekstów, bogatych pod względem treści i o wysokim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznym – zwracanie szczególnej uwagi na fragmenty, które stanowią uzasadnienie dla poprawnych odpowiedzi do zadań.

4 Słabe strony Niska rozwiązywalność zadań sprawdzających umiejętności rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych wskazuje na konieczność intensywnej pracy nad rozwijaniem tych dwóch umiejętności.

5 Sprawdzane umiejętności – poziom rozszerzony stosowanie struktur leksykalno- gramatycznych (dwa zadania otwarte w części I): transformacje, tłumaczenie fragment ó w zdań, słowotw ó rstwo, test luk Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań / wyrazów.

6 Sprawdzane umiejętności – poziom rozszerzony rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych (jedno zadanie zamknięte w części II) – test luk sterowanych

7 Wypowiedź pisemna – poziom rozszerzony rozprawka opis opowiadanie recenzja sformułowanie własnej wypowiedzi zgodność z tematem określonym w poleceniu dostosowanie treści do formy wypowiedzi

8 Kryterium nadrzędne O sukcesie na egzaminie decydują umiejętności językowe, jednak równie ważna jest znajomość obowiązujących kryteriów oceniania. Pozwala to napisać pracę w taki sposób, aby uzyskać optymalny wynik, nie tracąc cennych punktów. Przede wszystkim należy pamiętać, aby praca była zgodna z tematem, ponieważ jest to kryterium nadrzędne, które warunkuje jej sprawdzanie.

9 Zgodność z tematem Aby napisać pracę całkowicie zgodną z tematem, należy temat dokładnie przeanalizować i zastanowić się z jakich elementów on się składa.

10 Opisz zaniedbane miejsce w Twojej okolicy (np. budynek, ulicę, park), kt ó re ze względu na swoją lokalizację i ciekawą historię mogłoby stać się atrakcją turystyczną.

11 Napisz opowiadanie, w kt ó rym awaria jakiegoś urządzenia technicznego sprawia, że główny bohater nieoczekiwanie otrzymuje ciekawą propozycję pracy.

12 Napisz rozprawkę przedstawiającą wady i zalety bycia dzieckiem sławnych rodziców.

13 Budowa autostrad jest szansą na rozwój kraju, ale stwarza też zagrożenie dla obszarów o wartości przyrodniczej. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz zagrożenia i korzyści wynikające z realizacji tego typu projektów.

14 Wypowiedź pisemna – co podlega ocenie?

15 Wypowiedź pisemna Rozprawka wypowiedź zgodna z tematem prawidłowo sformułowana teza – adekwatność do tematu trafność argumentów podsumowanie wynikające z tematu i z treści pracy

16 Opowiadanie Opis Recenzja

17 Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 300 wyrazów, otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów.

18 IV. Poprawność językowa: leksykalna gramatyczna ortograficzna interpunkcyjna

19 Słabe strony Niżej niż treść i kompozycja wypracowań została oceniona niestety jakość języka (bogactwo językowe i poprawność językowa). Egzaminatorzy zwracali uwagę na rzadkie stosowanie słownictwa na poziomie zaawansowanym, brak słownictwa charakterystycznego dla danego tematu oraz błędne stosowanie wyrażeń spajających wypowiedź.

20

21 Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z kryteriami oceniania i opisem egzaminu zamieszczonymi w Informatorze maturalnym. Mamy nadzieję, że pomoże to każdemu maturzyście uzyskać jak najlepszy wynik. Informator

22 Wykorzystanie odpowiednich materiałów, dokładne zapoznanie się z kryteriami oceniania wypowiedzi pisemnych, systematyczne ćwiczenie poszczególnych sprawności językowych, pisanie własnych tekstów, wzbogacanie słownictwa oraz poszerzanie zasobu struktur gramatycznych. Klucz do sukcesu

23 Życzymy powodzenia na egzaminie z języka obcego. Zespół języków obcych OKE Kraków


Pobierz ppt "Jak przygotować się do pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego? Część III Poziom rozszerzony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google