Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Unia Europejska to rodzina demokratycznych państw europejskich, których celem jest wspólna praca na rzecz pokoju i dobrobytu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Unia Europejska to rodzina demokratycznych państw europejskich, których celem jest wspólna praca na rzecz pokoju i dobrobytu."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Unia Europejska to rodzina demokratycznych państw europejskich, których celem jest wspólna praca na rzecz pokoju i dobrobytu.

2 Co to jest Unia Europejska?
Unia Europejska to nie są Stany Zjednoczone Europy ani superpaństwo ze stolicą w Brukseli. Jest to polityczno-gospodarcze ugrupowanie demokratycznych państw europejskich, które ściśle ze sobą współpracują, budują dobrobyt oraz bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z własnej odrębności państwowej i niepodległości.

3 Historia Unii Europejskiej.
•Początki UE sięgają II wojny światowej. Idea zjednoczonej Europy narodziła się by zapobiec wojnom. Pierwszy projekt UE przedstawił Minister Spraw Zagranicznych Francji Robert Schuman, w dniu 9 maja 1950 roku. Data ta została uznana za dzień narodzin obecnej Unii Europejskiej, który co roku obchodzony jest 9 maja jako Dzień Europy.

4 Mapa Unii Europejskiej.
Państwa członkowskie Państwa kandydujące

5 Symbole unijne. Flaga Unii przedstawia dwanaście złotych gwiazd tworzących krąg na lazurowym tle. Liczba gwiazd jest stała nie powiększa się wraz z przyjęciem nowych członków, symbolizuje jedność wszystkich obywateli. Jako hymn europejski wybrano kompozycję Ludwika van Beethovena do tekstu „Ody do radości” Fryderyka Schillera. Symbolem unijnej waluty euro – jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami. Z jednej strony znak ten przypomina o antycznych korzeniach cywilizacji europejskiej, z drugiej nawiązuje do podobnie przekreślonych znaków przyjętych dla głównych walut świata - $ (dolar amerykański), £ (funt brytyjski), ¥ (jen japoński).

6 Instytucje Unii Europejskiej.
Unia Europejska posiada pięć instytucji, z których każda pełni określoną rolę: Parlament UE (wybierany przez obywateli państw członkowskich), Rada UE (reprezentująca rządy państw członkowskich), Komisja Europejska (siła napędowa i ciało wykonawcze), Trybunał Sprawiedliwości (stojący na straży prawa), Trybunał Obrachunkowy (pełniący kontrolę nad rzetelnym i zgodnym z prawem zarządzaniem budżetem UE).

7 Przy powyższych ciałach funkcjonuje pięć innych ważnych organów.
Komitet Ekonomiczno-Społeczny (wyrażający opinie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego dotyczące kwestii ekonomicznych i społecznych, Komitet regionów (wyraża opinie władz regionalnych i lokalnych), Europejski Bank Centralny (odpowiada za politykę pieniężną i zarządzaniem walutą euro), Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (zajmuje się skargami obywateli na niewłaściwą administrację ze strony instytucji lub organów UE), Europejski Bank Inwestycyjny (pomaga w realizacji celów UE poprzez finansowanie projektów inwestycyjnych).

8 Czym zajmuje się UE? – dziedziny działalności.
Badania i innowacje, Bezpieczeństwo żywności, Budżet, Cła, Edukacja, kształcenie, młodzież, Energia, Handel zewnętrzny, Institutional affairs, Konsumenci, Kultura, Nadużycia finansowe, Podatki, Polityka audiowizualna, Konkurencja, Polityka regionalna, Polityka zagraniczna i Bezpieczeństwa, Pomoc humanitarna, Prawa człowieka, Przedsiębiorstwa, Rolnictwo, Rozszerzenie, Rozwój, Rybołówstwo, Rynek wewnętrzny, Społeczeństwo informacyjne, Sprawy gospodarcze i walutowe, Środowisko, Stosunki zewnętrzne, Transport, Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, Zatrudnienia i sprawy społeczne, Zdrowie publiczne.

9 O Konstytucji Europejskiej.
Konstytucja jest dokumentem, który określa podstawy prawne państwa lub grupy państw. Projekt Konstytucji Unii Europejskiej stworzony został, by zastąpić dotychczas istniejące traktaty i wyjść naprzeciw wyzwaniom rozszerzonej Europy. Celem UE jest zapewnienie obywatelom pokoju i dobrobytu. Unia dąży również do osiągnięcia trwałego rozwoju, przy zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowych oraz spójności ekonomicznej i społecznej.

10 Konstytucja wyznacza cele i wartości.
Ludzka godność i prawa człowieka Rządy prawa Solidarność Demokracja Wolność Równość Tolerancja Pokój

11 Patroni Europy. św. Benedykt z Nursji (480 – 547 r.), założyciel Zakonu Benedyktynów. Budowniczy kościoła i klasztoru na Monte Cassino, organizator życia zakonnego w zachodniej Europie. W 1964 roku papież Paweł VI ogłosił go głównym patronem Europy. św. Cyryl (827 – 869 r.) i św. Metody (820 – 885r .), misjonarze pochodzenia greckiego, zasłużeni w dziele wprowadzenia słowiańskich ziem do kultury chrześcijańskiej. św. Brygida Szwedzka (1303 – 1373), założycielka Zakonu Brygidek, słynęła z objawień i proroctw religijnych i politycznych (przewidziała między innymi upadek Zakonu Krzyżackiego).

12 Zjednoczeni w rozmaitości
Motto unijne. Przewodniczący Rady Przewodniczący Komisji Europejskiej Przewodniczący Parlamentu Jean-Claude Juncker Jose Manuel Durao Barroso Josep Borrel Powierzchnia całkowita Ludność Strefa czasowa 7 miejsce 3 miejsce UTC 0 do +2 Utworzona: jako EWG jako UE Traktaty Rzymskie Traktat z Maastricht Waluta Hymn Domena Euro Oda do radości .eu (planowana) eu.int (w użyciu) In varietate concordia Motto unijne po łacinie.


Pobierz ppt "Unia Europejska Unia Europejska to rodzina demokratycznych państw europejskich, których celem jest wspólna praca na rzecz pokoju i dobrobytu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google