Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Metodologia badań ankietowych uczestników rynku pracy PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ UCZESTNIKÓW LOKALNYCH RYNKÓW PRACY W 12 POWIATACH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Konrad Konefał Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw Katolicki Uniwersytet Lubelski – Instytut Psychologii

2 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Etapy prowadzenia badań Postawienie pytań badawczych Określenie grupy respondentów Opracowanie kwestionariuszy i techniki badania Badania pilotażowe i poprawki Opracowanie arkusza kodowego Nabór i szkolenie ankieterów Badania właściwe Wpisanie danych do arkusza kodowego Analiza statystyczna Analiza i interpretacja jakościowa Opracowanie raportu 7

3 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Jakie są plany młodzieży związane z pracą? Jakie są główne obawy i trudności młodzieży dotyczące wejścia na rynek pracy? Jak spostrzegany jest lokalny rynek pracy przez jego uczestników? Jakie są główne przeszkody uniemożliwiające zatrudnianie nowych pracowników? back

4 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Strona popytowa – pracodawcy Strona aktualnej i przyszłej podaży – pracownicy i młodzież back

5 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC 3 kwestionariusze oddzielnie dla każdej grupy – ok. 13 stron pytań Młodzież – badania audytoryjne Pracownicy – badania indywidualne Pracodawcy – indywidualny wywiad kwestionariuszowy back

6 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC Programy statystyczne – Statistica, SPSS Metody statystyczne: –Analiza wariancji (ANOVA, MANOVA) –Testy istotności statystycznej (t-Studenta, chi-kwadrat) –Współczynniki korelacji (r Pearsona, rho Spearmana) –Analiza procentowa back

7 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

8 Struktura grupy badawczej młodzież

9 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

10

11 Struktura grupy badawczej pracownicy

12 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

13

14 Struktura grupy badawczej pracodawcy

15 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS CBC

16

17 Dziękuję za uwagę www.eds-fundacja.pl, k.konefal@eds-fundacja.pl tel. (81) 534 – 61 – 91, fax. (81) 534 – 61 - 92


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/TACIS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google