Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Mierzenie problemowe w zakresie warunków nauczania języków obcych w szkołach publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Mierzenie problemowe w zakresie warunków nauczania języków obcych w szkołach publicznych."— Zapis prezentacji:

1 1 Mierzenie problemowe w zakresie warunków nauczania języków obcych w szkołach publicznych

2 1)nieprzestrzeganie wymagań w zakresie dopuszczalnej liczebności grup zajęciowych, 2)stosowanie programów nauczania nieodpowiednich dla danego typu szkoły, 3)powierzanie zajęć edukacyjnych nauczycielom nieposiadającym wymaganych kwalifikacji językowych i pedagogicznych, 4)stosowanie podręczników nieodpowiednich dla danego typu szkoły, Nieprawidłowości w zakresie warunków nauczania języków obcych, wskazane przez Najwyższą Izbą Kontroli:

3 5)niezrealizowanie w cyklu nauczania wymaganego (minimalnego) wymiaru zajęć obowiązkowych, 6)niezapewnianie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych możliwości kontynuacji nauczania języka obcego nauczanego na niższym etapie edukacji, 7)zlecanie prowadzenia obowiązkowych zajęć z języków obcych w szkole przedsiębiorcom. Nieprawidłowości w zakresie warunków nauczania języków obcych, wskazane przez Najwyższą Izbą Kontroli:

4 informacja pisemna dla dyrektorów szkół i organów prowadzących o terminie i tematyce mierzenia – na 7 dni przed dokonaniem badania, przesłanie harmonogramu badania - nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem mierzenia, czas trwania mierzenia – maksymalnie 2 dni, Najistotniejsze informacje dotyczące sposobu przeprowadzania problemowego mierzenia jakości pracy:

5 metody badawcze: ankietowanie uczniów i rodziców, rozmowa z nauczycielami języków obcych, rozmowa z dyrektorem szkoły, kontrola dokumentacji związanej z realizacją przez szkołę wymagań w zakresie nauczania języków obcych, określonych w przepisach prawa. Najistotniejsze informacje dotyczące sposobu przeprowadzania problemowego mierzenia jakości pracy:

6 przekazanie informacji z mierzenia do szkoły i organu prowadzącego - do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2005/2006. Najistotniejsze informacje dotyczące sposobu przeprowadzania problemowego mierzenia jakości pracy:

7 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "1 Mierzenie problemowe w zakresie warunków nauczania języków obcych w szkołach publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google