Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TUTORING Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Rok szkolny 2010/ 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TUTORING Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Rok szkolny 2010/ 2011."— Zapis prezentacji:

1 TUTORING Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Rok szkolny 2010/ 2011

2 TUTORING TUTORING JEST ZAPLANOWANYM PROCESEM ROZWOJU LIDERA (uczeń K.S.), KTÓRY NASTĘPUJE WSKUTEK INDYWIDUALNEJ, WSPIERAJĄCEJ RELACJI Z DRUGĄ OSOBĄ – TUTOREM inaczej mówiąc: Tutoring jest indywidualną relacją między nauczycielem a uczniem.

3 TUTOR Tutor-nauczyciel koncentruje się na bardzo konkretnych potrzebach i problemach ucznia motywując go do rozwoju osobistego w atmosferze obustronnego zaufania i szacunku oraz pozytywnego nastawienia do podejmowanych działań i ich realizatorów. Tutor-nauczyciel koncentruje się na bardzo konkretnych potrzebach i problemach ucznia motywując go do rozwoju osobistego w atmosferze obustronnego zaufania i szacunku oraz pozytywnego nastawienia do podejmowanych działań i ich realizatorów.

4 TUTORIALE Indywidualne spotkania to - trwający parę miesięcy - proces wymiany doświadczeń, rozmów, dookreślania celów, działania, wspierania. To czas prób i błędów, sukcesów i porażek, które zawsze są pretekstem do refleksji nad własnym działaniem. Indywidualne spotkania to - trwający parę miesięcy - proces wymiany doświadczeń, rozmów, dookreślania celów, działania, wspierania. To czas prób i błędów, sukcesów i porażek, które zawsze są pretekstem do refleksji nad własnym działaniem.

5 Szkolni tutorzy n W naszej szkole zadania tutora pełnią : 1. Pani Beata Łopatniuk - wicedyrektor 2. Pani Grażyna Flak- szkolny pedagog

6 Nabór na zajęcia n Nabór na zajęcia przeprowadzili wychowawcy klas IV w porozumieniu z rodzicami uczniów. n Zostały utworzone trzy czteroosobowe zespoły uczniów. n Spotkania odbywać się będą w szkole lub poza nią, zgodnie z wcześniej podjętymi w zespołach ustaleniami

7 Etapy pracy z uczniami: etap 1 n poznanie podopiecznego (budowanie dobrych relacji), Tutoring- pojęcia Promowanie działań w ramach tutoringu Opracowanie harmonogramu spotkań Zawarcie kontraktów Przygotowanie stanowisk do pracy w obszarze wirtualnym

8 Etap 2,3 n planowanie rozwoju, Określenie przez uczniów własnych obszarów aktywności Opracowanie przez uczniów Indywidulanych Planów Rozwoju Określenie strategii działania tutora w odniesienu do poszczególnych uczniów Określenie sposobów monitorowania ich realizacji

9 Etap 4,5 n realizacja planów Pomoc w pełnym wykorzystaniu podejmowanych przez ucznia działań rozwojowych –realizacja zadań, które sobie wyznaczył; Indywidualna praca z uczniem

10 Etap 6 n ocena rezultatów. Wsparcie w rozwiązywaniu konkretnych problemów, zdobywaniu konkretnych umiejętności. Podsumowanie realizacji planu rozwoju, wyciągnięcie wniosków; Wzajemna informacja zwrotna; Sformułowanie planów na przyszłość

11 nWspierający nauczyciel to taki, który mnie dobrze zna i któremu na mnie zależy. Stawia wysokie wymagania, które są jasne i uczciwe. Jest sprawiedliwy. źródło: http://www.moskat.pl/pdf http://www.moskat.pl/pdf Co to znaczy wspierający nauczyciel w opinii uczniów? (K.R. Wentzel – badania -1997 i 2001)

12 I spotkanie z uczniami

13 Dziękuję za uwagę Oprac. Beata Łopatniuk SP 93 W prezentacji wykorzystano materiały szkoleniowe umieszczone na platformie edukacyjnej https://fronter.com/pl/main.phtml


Pobierz ppt "TUTORING Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Rok szkolny 2010/ 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google