Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWODY BEZ TAJEMNIC - LEKARZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWODY BEZ TAJEMNIC - LEKARZ"— Zapis prezentacji:

1 ZAWODY BEZ TAJEMNIC - LEKARZ
Autorki prezentacji: Wiktoria Szyfner Wiktoria Wieczerzak Iwona Kilian Alicja Zakręcka

2 KIM JEST LEKARZ? Osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji.

3 Zawód lekarza medycyny
jest jednym z zawodów, które cieszą się najwyższym prestiżem i poważaniem w społeczeństwie. Wynika to głównie z ogromnej roli jaką medycyna odgrywa we współczesnym społeczeństwie.

4 WYKSZTAŁCENIE LEKARSKIE
W Polsce tytuł lekarza zdobywa się kończąc sześcioletnie, jednolite studia na wydziale lekarskim uczelni medycznej. Dyplom lekarza jest równorzędny z dyplomem magistra. Prawo wykonywania zawodu lekarza zdobywa się po odbyciu trzynastomiesięcznego stażu podyplomowego oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Zasady wykonywania zawodu lekarza reguluje ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

5 WYKSZTAŁCENIE LEKARZA-CIĄG DALSZY
Zasady uznawania kwalifikacji lekarza nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej określa Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych z późniejszymi zmianami. Dokonuje ona w zakresie swojej regulacji wdrożenia odpowiednich dyrektyw Wspólnot Europejskich.

6 Uczelnie medyczne w Polsce
Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy Warszawski Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Lublinie Akademia Medyczna we Wrocławiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

7 Oryginalna Przysięga Hipokratesa
    Przysięgam na Apollina, lekarza, na Asklepiosa, Hygieę i Pahaceę, oraz na wszystkich bogów i boginie, biorąc ich za świadków, że wedle mej możności i zdolności będę dochowywał tej przysięgi i tego zobowiązania.      Mistrza mego w tej sztuce będę szanował na równi z rodzicami, będę się dzielił z nim swem mieniem i na żądanie zaspokajał jego potrzeby; synów jego będę uważał za swych braci i będę uczył ich swej sztuki, gdyby zapragnęli się w niej kształcić, bez wynagrodzenia i żadnego zobowiązania z ich strony; prawideł, wykładów i całej pozostałej nauki będę udzielał swym synom, synom swego mistrza oraz uczniom, wpisanym i związanym prawem lekarskim, poza tym nikomu innemu.      Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możności i zdolności ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy.      Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją.    Do jakiegokolwiek wejdę domu, wejdę doń dla pożytku chorych, wolny od wszelkiej chęci krzywdzenia i szkodzenia, jako też wolny od pożądań zmysłowych, tak względem niewiast jak mężczyzn, względem wolnych i niewolników.     Cokolwiek bym podczas leczenia czy poza nim w życiu ludzkim ujrzał czy usłyszał, czego nie należy rozgłaszać, będę mi Iczał, zachowując to w tajemnicy.     Jeżeli dochowam tej przysięgi i nie złamię jej, obym osiągnął pomyślność w życiu i pełnieniu swej sztuki, ciesząc się uznaniem ludzi po wszystkie czasy; w razie jej przekroczenia i złamania niech mię los przeciwny dotknie.

8 SPECJALIZACJE LEKARZY
Anestezjologia i intensywna terapia Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia ogólna Chirurgia plastyczna Chirurgia szczękowo-twarzowa Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diagnostyka laboratoryjna Epidemiologia Genetyka kliniczna Kardiochirurgia Kardiologia Medycyna nuklearna Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Medycyna sądowa Medycyna transportu Mikrobiologia lekarska Neonatologia Neurochirurgia Neurologia Okulistyka Onkologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otorynolaryngologia Patomorfologia Pediatria Położnictwo i ginekologia Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Rehabilitacja medyczna Transfuzjologia kliniczna Urologia Zdrowie publiczne

9 SPECJALNOŚCI SZCZEGÓŁOWE LEKARZY
Alergologia Angiologia Balneologia i medycyna fizykalna Chirurgia naczyniowa Chirurgia onkologiczna Choroby płuc (pulmonologia) Diabetologia Endokrynologia Farmakologia kliniczna Gastroenterologia Geriatria Ginekologia onkologiczna Hematologia Hipertensjologia Immunologia kliniczna Kardiologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna sportowa Nefrologia Neurologia dziecięca Neuropatologia Onkologia i hematologia dziecięca Otorynolaryngologia dziecięca Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transplantologia kliniczna Urologia dziecięca

10 SPECJALIZACJE LEKARZY DENTYSTÓW
Chirurgia stomatologiczna Chirurgia szczękowo-twarzowa Ortodoncja Periodontologia Protetyka stomatologiczna Stomatologia dziecięca Stomatologia zachowawcza z endodoncją Zdrowie publiczne Epidemiologia

11 Zawód lekarza bardzo często jest traktowany jako powołanie i tylko przy takim nastawieniu lekarz może dobrze wykonywać swoje zajęcie. Poza bardzo obszerną wiedzą z zakresu medycyny, lekarz musi charakteryzować się pracowitością i dokładnością. Ciągły rozwój medycyny i nowe odkrycia w tej dziedzinie wymagają ciągłego dokształcania się i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. W przypadku niektórych specjalizacji, jak np. chirurgia bardzo ważne są umiejętności manualne.

12 Istotne są również predyspozycje psychiczne – umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z pacjentem, empatia, wytrzymałość na stres i zdecydowanie. Niejednokrotnie od ryzykownych decyzji lekarza zależy zdrowie i życie pacjenta. Równocześnie kandydat na lekarza musi być przygotowany na to, że do niego będzie należało informowanie pacjentów o ich ciężkim stanie lub rodziny o śmierci pacjenta.

13 Lekarz medycyny może pracować w przychodniach, klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach lekarskich, hospicjach, stacjach pogotowia ratunkowego – dotyczy to zarówno państwowej służby zdrowia, jak również prywatnej.

14 Starzenie się społeczeństwa, przeciętne dłuższe trwanie życia, postęp cywilizacyjny i choroby z nim związane to wyznacznik rosnącego zapotrzebowania na zawód – lekarza.

15 WYWIAD Z LEKARZEM RODZINNYM Panią doktor Beatą Zakręcką

16

17 Jedna z umiejętności lekarskich SZTUKA BANDAŻOWANIA RĘKI

18

19

20 BIBLIOGRAFIA www.cm.umk.pl www.praca.gov.pl www.zawodowe.com
E. Banaszak, Zawodowy rynek pracy, Materiały pokonferencyjne, Toruń 2001 Filmografia własna Dziennik Ustaw z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty


Pobierz ppt "ZAWODY BEZ TAJEMNIC - LEKARZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google