Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną?"— Zapis prezentacji:

1 Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną?
Przygotowała: Renata Jamorska

2 Na pełną gotowość szkolną dziecka składają się:
dojrzałość fizyczna; dojrzałość umysłowa; dojrzałość emocjonalno-społeczna; dojrzałość do czytania i pisania; dojrzałość do matematyki.

3 Dojrzałość fizyczna : Dziecko jest zdrowe, silne, dobrze zbudowane i ogólnie sprawne ruchowo; Posiada niezaburzoną sprawność manualną i grafomotoryczną oraz koordynację wzrokowo- ruchową. Jest wytrzymały, zdolny do większych wysiłków, dobrze odżywiony, odporny na choroby i zmęczenie. Odpowiednia ilość snu sprawia, że uczeń mniej się męczy czynnościami związanymi z pisaniem, rysowaniem czy wycinaniem

4 Dojrzałość umysłowa: Dziecko posiada pewien zasób wiedzy o świecie, o życiu przyrody i ludzi; Dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu oraz w środowisku, w którym żyje; Dziecko jest aktywne poznawczo, chce się uczyć, zdobywać wiedzę, poznawać nowe zjawiska; Interesuje się czytaniem i pisaniem, potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać tego, co mówi nauczyciel, rozumie i spełnia jego polecenia; Dobrze koncentruje swoją uwagę na zadaniach; Dzieci dojrzałe doprowadzają prace do końca, ponieważ interesuje ich wynik końcowy.

5 Dojrzałość emocjonalno-społeczna:
Dziecko jest w znacznym stopniu samodzielne; Łatwo i chętnie nawiązuje kontakty zarówno z rówieśnikami jak i nauczycielem; Posiada umiejętność współdziałania i współpracy w grupie, potrafi podporządkować się niezbędnym wymaganiom dyscypliny; Jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinię nauczyciela; Cieszy się z osiągnięć całej grupy; Jest odpowiedzialne za podjęte zadania, np.: rolę dyżurnego; Rozpoczętą pracę stara się doprowadzić do końca, pomimo zmęczenia.

6 O dojrzałości emocjonalnej możemy mówić wówczas, gdy…..
….dziecko cechuje pewna równowaga psychiczna, gdy siła jego reakcji jest adekwatna do działającego nań bodźca. Dziecko niezrównoważone emocjonalnie z błahego powodu wybucha, złości się, płacze, często jest agresywne, drażliwe, lękliwe i napięte. Osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej pozwala mu przeżywać pozytywne emocje solidarności, życzliwości i przyjaźni.

7 Dojrzałość do czytania i pisania
Uczeń umie dokonywać analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej, niezbędnej w procesie różnicowania kształtów, dźwięków, ich rozpoznawania, porównywania i odtwarzania. Posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków położenia i proporcji, wymiarów odwzorowanych form graficznych; Posiada umiejętność kontrolowania wzrokiem własnych ruchów, pozwala mu świadomie nimi kierować.

8 Dojrzałość do matematyki:
Dziecko rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu. Potrafi sklasyfikować przedmioty wg. przeznaczenia, wielkości, kształtu i koloru. Umie dodawać i odejmować w zakresie 10.

9 Rolą rodziców w przygotowaniu dziecka do szkoły jest:
Dbałość o zdrowie fizyczne; Kształtowanie prawidłowej wymowy i rozwijanie słownictwa ( przez rozmowy, czytanie, opowiadanie, zadawanie pytań); Rozwijanie logicznego myślenia i zapamiętywania (zachęcanie do obserwacji, rozmowy na określone tematy, wyciąganie wniosków, interpretowanie zjawisk); Wyrabianie umiejętności słuchania, koncentracji uwagi ( polecenie wykonywania drobnych zajęć wymagających skupienia uwagi i konsekwentne żądanie doprowadzenia pracy do końca); Dbanie o prawidłowy rozwój ruchowy i ćwiczenie sprawności rąk (wycinanie, lepienie, kolorowanie, kalkowanie, itp.); Nauczenie szanowania przyborów szkolnych, książek, zeszytów; Egzekwowanie samodzielności w samoobsłudze; Wyrobienie umiejętności współżycia w grupie (zapewnienie możliwości częstego kontaktu z rówieśnikami); Rozbudzanie zainteresowania szkołą i nauką w szkole; Stworzenie odpowiednich warunków do odrabiania lekcji (zapewnienie odpowiedniego miejsca, spokoju, uregulowanego trybu życia). .

10 Stosunek do oceny szkolnej.
Niekiedy pojawiają się związane z pójściem do szkoły lęki i stany nerwicowe. Często ich podstawę stanowią błędy popełniane zupełnie nieświadomie przez samych rodziców. Oto niektóre z nich: Straszenie szkołą; Likwidacja zabawek; Stosunek do oceny szkolnej.

11 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google