Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU."— Zapis prezentacji:

1 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Budżet zadaniowy w projekcie Nowoczesny Urząd Gminy w Sadkach

2 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Motto Żeby jakikolwiek system był sprawny musi stale sam siebie kwestionować Rudolf Giuliani Burmistrz Nowego Jorku

3 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Okres realizacji 04 maja 2010 Do 30 kwietnia 2011 Dofinansowanie – 235 605,00 zł – 89,38% Wkład własny – 28 000,00 zł – 10,62% Beneficjenci: o Urząd Gminy w Sadkach o 43 pracowników UG Sadki o 32 osoby wezmą udział w szkoleniach (23 Kobiety i 9 Mężczyzn) o 20% osób w wieku ponad 45+ lat

4 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CELE 1.Wzrost poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych 2.Poprawa jakości obsługi klientów poprzez uruchomienia BOK 3.Usprawnienie funkcjonowania urzędu poprzez system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009, wdrożenie elektronicznego systemu obsługi dokumentów, wdrożenie budżetu zadaniowego 4.Podniesienie kompetencji kadr urzędu poprzez szkolenia 5.Zapewnienie przejrzystości działania urzędu poprzez stworzenie samorządowego portalu internetowego 6.Stworzenie indywidualnych i zespołowych potrzeb szkoleniowych pracowników UG 7.Stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych 8.Budowa kultury wymiany informacji i dobrych praktyk dla JST 9.Podniesienie świadomości w zakresie równości płci

5 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - Cykl szkoleń grupa – 15 osób (10 K i 5 M) – 24 godziny - Ustalenie zakresu wdrażania (administrowanie urzędem – wydatki bieżące) - Przygotowanie formularzy – karty zadania/procesu -Konsultacje dla każdego pracownika: lipiec-sierpień -Wypełnianie kart procesów: wrzesień-październik -Nadawanie czasów procesom: wrzesień-październik -Analiza zgromadzonych procesów - Obliczenie kosztu roboczo-godziny - Obliczanie kosztów procesów -Tworzenie księgi procesów: październik-listopad - Analiza procesów pod kątem kosztów, czasu trwania i porządkowania - Księga procesów – grudzień 2010 rok Etapy wdrażania budżetu zadaniowego

6 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Skąd pomysł na budżet zadaniowy? Ustawa o finansach publicznych mówi: wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów W praktyce obowiązuje zasada: Wykonania w 100% planu dochodu i wydatków Dokonania wszystkich wydatków zgodnie z przeznaczeniem – przesądza to o tym, że budżet został wykonany prawidłowo. Pozostaje pytanie? Ile zrobiono za publiczne pieniądze? Co ile kosztuje?

7 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Celem budżetu zadaniowego jest: dokonanie zmian w procedurach planowania zadań i procesów – zwiększenie efektywności, stałej poprawy mechanizmów konstruowania planów, ogólne usprawnienie organizacji i funkcjonowania urzędu

8 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie/proces – zespół działań wzajemnie powiązanych i na siebie wzajemnie oddziałujących, prowadzących do zmiany stanu, przekształcających wejścia w wyjścia. W procesie uczestniczy więcej niż jedna osoba Konieczna jest komunikacja pomiędzy uczestnikami procesu Np. – wdrażanie systemu oceny pracowników, wydanie decyzji administracyjnej, proces zaopatrzenia urzędu

9 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Opis procesu/zadania 1.Podzielenie procesu na działania 2.Obliczenie czasu trwania tych działań 3.Wyliczenie kosztów roboczo-godziny 4.Wyliczenie kosztów procesu 5.Przeprowadzenie analiz procesu

10 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Czynności pozostałe – należy przez nie rozumieć pojedyncze aktywności wliczone do czasu pracy pracowników, związane z wykonywaną przez nich pracą, nie będące działaniami zaliczanymi do konkretnego procesu Przykłady: uzgodnienia telefoniczne, jednorazowa konsultacja, czynności sekretarek.

11 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Odpowiedź na pytanie – ile kosztuje wytworzenie decyzji administracyjnej ? Cel budżetowania zadaniowego – rozpoznanie kosztów obsługi administracyjnej zadań samorządu Cel strategiczny: wzrost efektywności i racjonalizacja działań administracji Wynik: Rozpoznanie wysokości kosztów produkcji Informacja o strukturze i źródłach kosztów Oszczędności o ile procesy będą sprawdzane i analizowane

12 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Analiza procesów: Eliminacja działań zbędnych Skrócenie czasu działań krytycznych Ocenę sposobu przeznaczenia czasu pozostałego Porównanie obciążenia pracą w jednostkach Ocenę działań krytycznych każdego procesu/ zadania Wnioski organizacyjne

13 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Identyfikacja procesów: -Pojedynczy obszar – komórka organizacyjna -Gdy proces/zadanie realizuje więcej niż jedna komórka przyporządkowano proces do komórki wszczynającej zadanie -Zakodowano procesy J – jednorazowe P-powtarzalne W- wewnętrzne Z – zewnętrzne

14 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Formularz F-2 KARTA ZADANIA/PROCESUKod zadania: Cel zadania: Wydziałowy koszt osobowy PLN/godzinę:24,7 Koszt materialny PLN/godzinę stały: Koszt materialny PLN/godzinę wydziałowy:4,4 Razem koszty własne PLN/godzinę:29,1 Kod działani a Nazwa (opis) działaniaBPCzas realizacji własny Czas realizacji wewnętrzny Czas realizacji Koszt działania własny KB 1KB 2KB 3Charakter zadania obcy……… A 0 B A 0 C B 0 D C 0 E D 0 F E 0 G F 0 H G 0 I H 0 J I 0 K 0 L 0 M 0 N 0 O 0 P 0 Q 0 R 0 S 0 T 0 SUMY:0 0 Całkowity koszt własny zadania:0 Liczba zadań/porocesów w roku: Kwota w budżecie rocznym:0 Osoba odpowiedzialna: BP – kod literowy działania poprzedzającego. Charakter zadania – własne, powierzone, zlecone.

15 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Płace bruttoKoszty łączne1662045 Majchrzak26969 Suma wynagrodzeń1050567 Lośnik4895Koszty materialne611477Proszę tuodjąćpaliwo Prace zlecone124566 Administracja773344 Czas pracy sprzatających5588 Straz gminna120793 Nominalny czas pracy adminsitracji i sprzatających66890 SUMA WYNAGRODZEŃ1050567921106 Nominalny czas pracy administracjigodziny61302 Średni koszt jednej roboczogodzinygodziny15PLNŚredni koszt materialny na jedną roboczogodzinę9 Średni koszt jednej godziny pracy prac. Merytorycznych 24 PLN

16 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dziękuję za uwagę Katarzyna Łukaszczyk Sekretarz Gminy Sadki Kierownik Projektu


Pobierz ppt "CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google