Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E TYKIETA TŁUMACZA Ewa Barycka WSJO, Poznań 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E TYKIETA TŁUMACZA Ewa Barycka WSJO, Poznań 2012."— Zapis prezentacji:

1 E TYKIETA TŁUMACZA Ewa Barycka WSJO, Poznań 2012

2 F IRST THINGS F IRST Informacje o tłumaczeniu i zawodzie tłumacza we współczesnym świecie kwestie etyczne związane z zawodem tłumacza oraz promocja zawodu tłumacza Wykłado-konwersatorium Obecność (26 kwietnia, 10, 17 i 24 maja 2012 r.) Zaliczenie: obecność + test 10 pytań (T/F, A.B.C.) (60%) (24 maja) Pytania / nurtujące zagadnienia welcome!

3 J AK ZOSTAĆ TŁUMACZEM 1. Wykształcenie filologiczne / kierunkowe / ogólne / przygotowanie fachowe 2. Zainteresowanie tematyką tłumaczenia (osłuchanie) z terminologią danej dziedziny 3. Język rodzimy!!! 4. Zdobywanie doświadczenia / wprawy 5. Freelance czy etat?

4 R ODZAJE TŁUMACZEŃ Pisemne – przykłady: prawnicze (przysięgłe sądowe), audiowizualne (napisy do filmu), techniczne (instrukcje) etc. Umiejętności pożądane: 1. językowe: znajomość tematyki, staranność gramatyczna, zastosowanie odpowiedniego rejestru 2. pozajęzykowe: skrupulatność, koncentracja

5 R ODZAJE TŁUMACZEŃ Ustne – przykłady: konferencyjne, symultaniczne, chuchotage, środowiskowe, przysięgłe sądowe Umiejętności pożądane: 1. językowe: mowa potoczna, powiedzonka idiomatyczne, poprawna i staranna wymowa 2. pozajęzykowe: interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów), radzenie sobie ze stresem, public speaking, mowa ciała, koncentracja

6 P ROCES TŁUMACZENIA Metody pracy tłumacza pisemnego i ustnego Narzędzia wspomagające tłumaczenie pisemne MS Word! Prędkość tłumaczenia - prędkość wpisywania w klawiaturę - glosariusze (Excel) - słowniki elektroniczne (np. PWN)

7 ZAROBKI Praca na etat (przykłady) http://www.pracuj.pl/praca?utm_source=ja&utm_medium=email&utm_campaign=ja&jausrid=20024801&_gpt_userid=200248 01&_gpt_usertypeid=1&_gpt_srcid=2&_gpt_ah=D778B49D8018C87C7CB2B07FB6F0FD20&se=1&kw=tlumacz&ao=false http://www.pracuj.pl/praca?utm_source=ja&utm_medium=email&utm_campaign=ja&jausrid=20024801&_gpt_userid=200248 01&_gpt_usertypeid=1&_gpt_srcid=2&_gpt_ah=D778B49D8018C87C7CB2B07FB6F0FD20&se=1&kw=tlumacz&ao=false Przykład obliczania stawki za tłumaczenie pisemne: założenie: 3000 słów/dzień =12 stron (1 strona = 250 słów = ok. 1800 zzs) liczba dni pracy 365-114=252 – wakacje ok. 230 dni 36 000 PLN/rok (3000 PLN/miesiąc brutto) 36000 / 230 / 3000 = ok. 0,05 gr. ??? Koszty utrzymania: ZUS/mieszkanie/jedzenie

8 K ARTA TŁUMACZA POLSKIEGO Karta Tłumacza Polskiego uchwalona (9.10.1993, zm. 18.06.2005) przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich Zgodnie z: a. zasadami Karty Tłumacza Międzynarodowej Federacji Tłumaczy, b. zaleceniami UNESCO na temat ochrony praw tłumaczy i tłumaczeń oraz praktycznych środków poprawy statusu tłumaczy c. Kodeksem Zawodowym Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych d. a także w przekonaniu, że tłumacze…

9 K ARTA TŁUMACZA POLSKIEGO - pełnią szczytną funkcję budowania porozumienia między ludźmi i narodami, - uczestniczą w tworzeniu dóbr kultury i cywilizacji na świecie, - służą jednostkom, grupom społecznym i narodom swoją odpowiedzialną pracą, - posiadają umiejętność tłumaczenia opartą na dogłębnej znajomości języków, która stanowi sztukę wymagającą specjalnego kształcenia i wiedzy wykraczającej poza samą znajomość języków.

10 K ARTA TŁUMACZA POLSKIEGO – R OZDZIAŁ I – OBOWIĄZKI TŁUMACZA (1) 1. Tłumacz powinien podejmować się tłumaczenia jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy w sposób profesjonalny. 2. Tłumacz ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane tłumaczenie. 3. Tłumacz powinien dążyć do zachowania wierności wobec oryginału zgodnie z zasadami sztuki przekładu. 4. Tłumacza obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. 5. Tłumacz powinien zachować bezstronność i rzetelnie służyć swymi umiejętnościami idei porozumiewania się między ludźmi.

11 L ITERATURA (1) Andrzej Voellnagel Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych Wyd. Tepis, W-wa 1998 Krzysztof Lipiński Vademecum tłumacza Idea, Kraków 2000 Arkadiusz Belczyk Poradnik tłumacza Idea, Kraków 2007 Christian Douglas Kozłowska Difficult Words in Polish-English Translation PWN, W-wa 1998 Aniela Korzeniowska, Piotr Kuhiwczak Successful Polish-English Translation, PWN, W-wa 1994 Robin Macpherson English for Writers and Translations PWN W-wa, 1996 Małgorzata Tryuk Przekład ustny konferencyjny PWN, W-wa 2007 Małgorzata Tryuk Przekład ustny środowiskowy PWN, W-wa 2006

12 L ITERATURA (2) Łukasz Bogucki Tłumaczenie wspomagane komputerowo PWN, W-wa 2009 Teresa Tomaszkiewicz Przekład audiowizualny PWN, W-wa 2008 Anna Jopek-Bosiacka Przekład prawny i sądowy PWN, W-wa 2008 Mirosław Oczkoś Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców Wyd. RM, W-wa 2010

13 GO RAIBH MAITH AGAT T HANK YOU V IELEN DANK GRAZIE MILLE DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "E TYKIETA TŁUMACZA Ewa Barycka WSJO, Poznań 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google