Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SCALONE SCENARIUSZE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SCALONE SCENARIUSZE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 SCALONE SCENARIUSZE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO
FORESIGHT TECHNOLOGICZNY W ZAKRESIE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH SCALONE SCENARIUSZE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz Mgr inż. Jerzy Świądrowski Katowice, 14 maj 2008 r.

2 Cel Próba przedstawienia wizji rozwoju gospodarki materiałami polimerowymi do 2030 roku w Polsce w określonych uwarunkowaniach z uwzględnieniem możliwych powiązań metod wytwarzania, przetwarzania i wykorzystania polimerów

3 Czynniki wpływające na metodologię scalania scenariuszy cząstkowych:
duża ilość obszarów tematycznych o różnym stopniu wzajemnych zależności brak jednoznacznych kryteriów rozwoju branży w dłuższym czasie znaczna ilość technologii kluczowych oraz wyznaczonych czynników kluczowych w obszarach duży stopień dowolności w metodyce opracowania scenariuszy cząstkowych w panelach duża ilość scenariuszy cząstkowych

4 W8 farby i lakiery

5 Scenariusz poszukiwawczy:
- co się może wydarzyć, jeśli podejmiemy określone działania, lub w zależności jak się ułożą czynniki zewnętrzne

6 Schemat mechanizmu scalania

7 Czynniki charakteryzujące scenariusze:
Potencjał kadr badawczych Poziom finansowania badań Konkurencyjność produktów Rozwój branży i gałęzi pokrewnych Dostępność surowców Poziom producentów (zaawansowanie technologii, poziom pracowników) Oddziaływanie na środowisko

8 Scenariusz optymistyczny – stabilny wzrost wskaźników opisujących zachowanie się czynników kluczowych Scenariusz realistyczny – stabilizacja lub niższy wzrost wskaźników opisujących zachowanie się czynników kluczowych

9 Scenariusz optymistyczny Scenariusz realistyczny M1/P1
Obszar Wizja technologiczna Scenariusz optymistyczny Scenariusz realistyczny M1/P1 Obniżenie kosztów wytwarzania M2 Unowocześnienie parku maszynowego i technologii wytwarzania tworzyw termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych umożliwiające zwiększenie wydajności, obniżkę kosztów produkcji, gwarantując ochronę środowiska. M3 Rozwój motoryzacji M4 Rozwój przemysłu surowców naturalnych Rozwój biotechnologii M5 Rozwój branży motoryzacji i lotnictwa M6 P2 Rozwój rynku chemii budowlanej i zastosowania konstrukcyjne w budownictwie P3 P4 Technologie produkcji rurociągów P5 Rozwój technologii identyfikacji i sortowania z wykorzystaniem metod analizy spektralne. Budowa spalarni odpadów z odzyskiem energii Rozwój technologii identyfikacji i sortowania z wykorzystaniem metod analizy spektralne Budowa spalarni odpadów z odzyskiem energii

10 Scenariusz optymistyczny Scenariusz realistyczny
Obszar Wizja technologiczna Scenariusz optymistyczny Scenariusz realistyczny W1 Cienkie warstwy o dużej powierzchni czynnej wykonane z polimerów domieszkowanych i wielofunkcyjnych powszechnie wykorzystywane w foto i optoelektronice Wzrost zastosowania elektroniki i polimerów przewodzących w przemyśle motoryzacyjnym W2 Rozwój materiałów degradowalnych pochodzenia naturalnego Rozwój technologii otrzymywania kompozytów W3 Rozwój kompozytów z udziałem polimerów termoplastycznych Wzrost zastosowań kompozytów i polimerów w środkach transportu W4 Wzrost zastosowania polimerów wypełnionych naturalnymi włóknami wzmacniającymi ich strukturę i ułatwiającymi recykling. W5 Rozwój kompozytów wysokosprawnych Tłoczywa zaawansowane i techniki ich wytwarzania W6 Zwiększenie zapotrzebowania na kleje i wyroby samoprzylepne na skutek rozwoju produkcji w nowych sektorach wykorzystujących w dużych ilościach samoprzylepne materiały polimerowe Poszerzenie się obszaru wykorzystania klejów samoprzylepnych bezpośrednio do klejenia jak i następczego wytwarzania materiałów samoprzylepnych W8 Rozwój technologii w oparciu o wyroby wodorozcieńczalne i nanotechnologię

11

12 Scenariusz optymistyczny
2010 2020 2015 2025 2030 W3 W 4 1 P1 6 2 P 3 P2 M6 P5 M5 M2 M1 M M4 Początek wdrażania kolejnych technologii zakończenie etapów badań W6 P3 5 8 W5 W8 2005

13

14 Scenariusz realistyczny
2005 2010 2020 2015 2025 2030 W3 W 4 1 P1 6 2 P 3 P2 M6 P5 M5 M2 M1 M M4 Początek wdrażania kolejnych technologii zakończenie etapów badań 5 8 W5

15 Porównanie scenariuszy:
Scenariusz optymistyczny Scenariusz realistyczny Przewidywane wdrożenie technologii kluczowych w większości obszarów w latach 2008 – 2015 Nasilenie zakończenia fazy badań w latach Przewidywane wdrożenie technologii kluczowych w większości obszarów w latach 2010 – 2020 Rozciągnięcie w czasie zakończenia fazy badań na lata Cecha wspólna: równomierny rozwój wielu technologii i wszystkich obszarów, bez wskazania technologii dominujących Różnica: odmienne wizje technologiczne, głównie w obszarach wykorzystania materiałów

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SCALONE SCENARIUSZE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google