Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena projektów energetyki odnawialnej za pomocą narzędzi RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. www.oze.fewe.pl Szymon Liszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena projektów energetyki odnawialnej za pomocą narzędzi RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. www.oze.fewe.pl Szymon Liszka."— Zapis prezentacji:

1 Ocena projektów energetyki odnawialnej za pomocą narzędzi RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. www.oze.fewe.pl Szymon Liszka Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach www.fewe.pl

2 Zagadnienia Zilustrowanie roli wstępnego studium wykonalności Zilustrowanie roli wstępnego studium wykonalności Wprowadzenie do pakietu narzędzi RETScreen ® Wprowadzenie do pakietu narzędzi RETScreen ® Zademonstrowanie sposobu działania programu RETScreen ® Zademonstrowanie sposobu działania programu RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

3 Wstępna analiza wykonalności wykonalności Analiza wykonalności Rozwój i projektowanie Budowa i uruchomienie Istotna bariera Przedsięwzięcia OZE zwykle nie są analizowane w fazie wstępnej projektu! Projekt energetyczny Proces wdrażania © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

4 Pytania Jaki jest akceptowalny poziom dokładności w oszacowaniu kosztu projektu? Jaki jest akceptowalny poziom dokładności w oszacowaniu kosztu projektu? Jaki jest standardowy koszt przeprowadzenia takiego badania? Jaki jest standardowy koszt przeprowadzenia takiego badania? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

5 Dokładność oszacowania kosztów inwestycji w różnych fazach projektu Wstępne studium wykonalności, dokładność kosztu w granicy ± 40 do 50% Studium wykonalności, dokładność kosztu w granicy ± 15 do 25% Czas budowa Kosztorys inwestorski, dokładność kosztu w granicy ± 10% Kompletnej kosztorys ofertowy, koszt w granicy ± 5% Koszt końcowy 1,2 1,1 1,3 1,4 1,5 0,6 0,5 0,7 0,8 1,0 0,9 Stopień dokładności oszacowania, równy szacowanemu kosztowi podzelonemu przez koszt końcowy, przy złożeniu stałej wartości pieniądza

6 Uwarunkowania wykonalności projektu Turbina wiatrowa i wieża © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. Możliwe do wykorzystania zasoby energii Możliwe do wykorzystania zasoby energii (n.p. szybkość wiatru) Wydajność urządzeń Wydajność urządzeń (n.p. ch-ka mocy turbiny wiatrowej) Początkowe koszty projektu Początkowe koszty projektu (n.p. turbiny wiatrowe, wieże, projektowanie) Korzyści w stosunku do stanu bazowego Korzyści w stosunku do stanu bazowego (n.p. generator spalinowy dla odległych terenów) Koszty okresowe i eksploatacji projektu Koszty okresowe i eksploatacji projektu (n.p. czyszczenie łopat wirnika)

7 Uniknięte koszty energii Uniknięte koszty energii (n.p. cena hurtowa en. elektr.) Finansowanie Finansowanie (n.p. wskaźnik i okres spłaty zadłużenia, oprocentowanie) Podatki od urządzeń i dochodu (lub oszczędności) Podatki od urządzeń i dochodu (lub oszczędności) Wpływ zastępowanego rodzaju energii na środowisko Wpływ zastępowanego rodzaju energii na środowisko (n.p. węgiel, gaz ziemny, olej, energia wodna, energia jądrowa) Kredyty środowiskowe i/lub subsydia Kredyty środowiskowe i/lub subsydia ( ( n.p. ceny zielonej energii, kredyty węglowe, granty) Określenie przez decydentów efektywności kosztowej Określenie przez decydentów efektywności kosztowej (n.p. Okres zwrotu, IRR, NPV, koszt produkcji energii) © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.. Zdjęcie: Middelgrunden Wind Turbine Co-operative Energia wiatru Uwarunkowania wykonalności projektu

8 RETScreen ® International Centrum Wsparcia Decyzyjnego w zakresie Czystej Energii Narzędzia o rozbudowanych możliwościach, które czynią je łatwiejszymi w użyciu dla planistów, decydentów i przemysłu przy rozpatrywaniu energooszczędnych i odnawialnych technologii energetycznych (RETs) na etapie, bardzo ważnego planowania wstępnego Narzędzia o rozbudowanych możliwościach, które czynią je łatwiejszymi w użyciu dla planistów, decydentów i przemysłu przy rozpatrywaniu energooszczędnych i odnawialnych technologii energetycznych (RETs) na etapie, bardzo ważnego planowania wstępnego Narzędzia umożliwiające znaczące zmniejszenie kosztu oceny potencjalnych projektów Narzędzia umożliwiające znaczące zmniejszenie kosztu oceny potencjalnych projektów Bezpłatne rozpowszechnianie narzędzi wśród użytkowników na całym świecie przez Internet i CD-ROM Bezpłatne rozpowszechnianie narzędzi wśród użytkowników na całym świecie przez Internet i CD-ROM Szkolenie i wsparcie techniczne prowadzone poprzez międzynarodową sieć instruktorów RETScreen ® Szkolenie i wsparcie techniczne prowadzone poprzez międzynarodową sieć instruktorów RETScreen ® Dostęp do produktów i usług poprzez internet Dostęp do produktów i usług poprzez internet © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

9 Pobierz bezpłatnie z: www.retscreen.net © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Materiały szkoleniowe

10 Modele Czystych Technologii Energetycznych Modele Czystych Technologii Energetycznych Międzynarodowa baza produktów 1 000 dostawców urządzeń Międzynarodowa baza produktów 1 000 dostawców urządzeń Międzynarodowe dane klimatyczne Międzynarodowe dane klimatyczne 1 000 naziemnych stacji meteorologicznych Satelitarne dane meteorologiczne z satelitów NASA oraz zbiór danych o energii słonecznej Podręcznik użytkownika on-line Podręcznik użytkownika on-line RETScreen ® International Narzędzia Oceny Projektów w zakresie Czystej Energii © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Programy i Dane

11 Ocena projektów Czystej Energii: RETScreen ® Projektowanie i przykłady Ocena projektów Czystej Energii: RETScreen ® Projektowanie i przykłady Podręcznik elektroniczny na poziomie zawodowym i uniwersyteckim Podstawy technologii Szczegółowy opis algorytmu RETScreen ® Ponad 60 przykładów wdrożonych na całym świecie projektów Bezpłatny dostęp do wersji angielsko- i francuskojęzycznej © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. e-Podręcznik i Przykłady

12 Potwierdzanie wyników programu RETScreen ® - Przykłady Wszystkie modele zostały zweryfikowane przez porównanie z danymi pomiarowymi i danymi producentów… Wszystkie modele zostały zweryfikowane przez porównanie z danymi pomiarowymi i danymi producentów… © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0%20%40%60%80%100% Procent przepływu nominalnego Sprawność (%) Krzywa sprawności turbiny wodnej: RETScreen vs. Producenci RETScreen Producenci Porównanie obliczeń produkcji energii PV przez RETScreen i HOMER … i/lub porównane z precyzyjnymi narzędziami symulacyjnymi. … i/lub porównane z precyzyjnymi narzędziami symulacyjnymi. Produkcja energii z PV (kWh) Miesiąc

13 RETScreen ® Demonstracja Programu

14 Dlaczego warto używać narzędzi RETScreen ® ? Uproszczona wstępna ocena Uproszczona wstępna ocena Wymaga stosunkowo niewielkiej ilości danych wejściowych Automatyczne wyznaczanie wskaźników wykonalności technicznej i finansowej 1/10 kosztu w stosunku do innych metod oceny 1/10 kosztu w stosunku do innych metod oceny Znormalizowana procedura pozwalająca na obiektywne porównania Znormalizowana procedura pozwalająca na obiektywne porównania Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia projektów czystej energii Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia projektów czystej energii © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

15 FEWE a RETScreen ® Tłumaczenie poszczególnych pakietów narzędziowych Tłumaczenie poszczególnych pakietów narzędziowych Tłumaczenie materiałów szkoleniowych RETScreen ® Tłumaczenie materiałów szkoleniowych RETScreen ® Promocja narzędzi RETScreen ® Promocja narzędzi RETScreen ® Praca z narzędziami RETScreen ® Praca z narzędziami RETScreen ® Szkolenia Szkolenia © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.

16 Dziękuję za uwagę © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004.


Pobierz ppt "Ocena projektów energetyki odnawialnej za pomocą narzędzi RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2004. www.oze.fewe.pl Szymon Liszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google