Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T22.Klasyfikacja odbiorników energii elektrycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T22.Klasyfikacja odbiorników energii elektrycznej"— Zapis prezentacji:

1 T22.Klasyfikacja odbiorników energii elektrycznej

2 KLASYFIKACJA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
Urządzenia elektryczne służce do wytwarzania, przetwarzania, przesyłu, rozdziału i odbioru energii elektrycznej mona podzielić wg różnych kryteriów. Z punktu widzenia wysokości napięcia rozróżniamy urządzenia: - niskiego napięcia (do 1 kV), - średniowysokiego napięcia (od 1 do 60 kV), - wysokiego napięcia (110 i 220 kV), - najwyższego napięcia 400 kV. Ze względu na sposób użytkowania rozróżniamy urządzenia: - nieprzemieszczalne (stałe i stacjonarne), - przemieszczalne (ręczne, przenośne, ruchome). Ze względu na przeznaczenie rozróżniamy urządzenia budowy: - wnętrzowej, - napowietrznej, - specjalnej.

3 Generalnie urządzenia odbiorcze mona podzielić na:
a) urządzenia oświetleniowe, czyli źródła światła wraz z aparatura pomocnicza, b) urządzenia siłowe (nieoświetleniowe), które obejmują m.in.: - silniki elektryczne, - zespoły wielomaszynowe, - urządzenia elektrotermiczne, - urządzenia spawalnicze, - urządzenia prostownikowe, - urządzenia do elektrolizy, - elektrofiltry, - urządzenia energoelektroniczne (przekształtnikowe).

4 Pod względem wymaganej pewności zasilania odbiorniki energii elektrycznej dzielą sie na odbiorniki:
a) I kategorii, b) II kategorii, c) III kategorii. Przystosowanie urządzeń do warunków środowiskowych oznacza sie przez podanie kodu IP.

5

6

7 Odbiornik może mieć charakter:
Odbiornik energii elektrycznej — urządzenie którego funkcjonowanie jest uzależnione od uzyskania energii, dostarczanej w postaci prądu elektrycznego. Odbiornik może mieć charakter: indukcyjny, pojemnościowy, rezystancyjny, mieszany: indukcyjno-rezystancyjny lub pojemnościowo-rezystancyjny.

8 Rezystancyjne Jednofazowe (np. żarówka, grzejnik, żelazko, czajnik elektryczny) lub trójfazowe (np. piec akumulacyjny, kuchenka elektryczna). Zużycie prądu przy włączaniu urządzeń praktycznie nie różni się od zużycia w czasie ich ciągłej pracy (nie ma prądów rozruchu). Sumaryczna moc urządzeń powinna stanowić nie więcej niż 80% mocy znamionowej agregatu prądotwórczego, czyli agregat powinien mieć o 25% większą moc niż sumaryczna moc podłączanych urządzeń.

9 Indukcyjne To wszelkie urządzenia wyposażone w silniki elektryczne. Podczas ich uruchamiania występuje prąd rozruchu, którego wartość może być podana na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi. Jeżeli nie ma takiej informacji, to: dla urządzeń jednofazowych zwykle przyjmuje się 3-krotną wartość mocy znamionowej zasilanego urządzenia. Jeżeli agregat ma zasilać urządzenia czułoprądowe, to należy wybrać model wyposażony w prądnicę inwerterową lub w prądnicę z elektronicznym regulatorem napięcia (AVR); w urządzeniach trójfazowych w zależności od rodzaju połączenia rozruch może być: - lekki (pobiera od 2- do 3-krotności mocy znamionowej urządzenia - dotyczy to np. pomp trójfazowych) lub - bezpośredni (pobiera nawet 6-krotną wartość mocy znamionowej - dotyczy to głębinowych pomp wodnych, sprężarek oraz chłodziarek).

10 Rodzaje i dane znamionowe odbiorników gospodarstwa domowego

11 Urządzenia elektryczne instalowane na stałe lub użytkowane okazjonalnie mogą być przeznaczane do: – przygotowywania posiłków i zmywania naczyń - łączna moc około 20 kW, – utrzymania czystości - łączna moc około 12 kW, – oświetlenia oraz zaspokajania indywidualnych zainteresowań mieszkańców – łączna moc około 5 kW.


Pobierz ppt "T22.Klasyfikacja odbiorników energii elektrycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google