Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ projektu na funkcjonalność i eksploatację obiektów ochrony zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ projektu na funkcjonalność i eksploatację obiektów ochrony zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ projektu na funkcjonalność i eksploatację obiektów ochrony zdrowia

2 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA PROJEKT TECHNICZNY Architektoniczno-budowlany Wykonawczy Technologiczny Powykonawczy Projekt zapewnia; W przypadku projektu budowlanego uzyskanie pozwolenia na budowę, a w przypadku projektu wykonawczego wybudowanie obiektu

3 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową. Opis techniczny określa: przeznaczenie, program użytkowy, formę architektoniczną i funkcję układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych elementów wyposażenia i urządzeń instalacji technicznych, Część rysunkowa przedstawia: zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, uwidocznione na rzutach i przekrojach przynajmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach.

4 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA PROJEKT WYKONAWCZY Jest rozwinięciem i uzupełnieniem projektu budowlanego Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: – części obiektu, – rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, – detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, – instalacji i wyposażenia technicznego - których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb,

5 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

6 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ rozwiązań projektowych na koszty eksploatacji – studium różnych przypadków Instalacja elektryczna Struktura zasilania gwarantowanego – UPS i agregaty prądotwórcze -IT -Sprzęt medyczny -Urządzenia techniczne -Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) Oświetlenie ogólne Zastosowane oprawy i źródła światła Oświetlenie stanowiskowe ( 300 – 500 lx )

7 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ rozwiązań projektowych na koszty eksploatacji – studium różnych przypadków Lokalizacja urządzeń technicznych: -Rewizje do central podsufitowych -Lokalizacja urządzeń wentylacji i klimatyzacji na dachach -Pomieszczenia UPS -Lokalizacja urządzeń gazów medycznych (sprężarki, pompy próżniowe, zbiorniki na gaz) -Umiejscowienie i mocowanie grzejników c.o.

8 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ rozwiązań projektowych na koszty eksploatacji – studium różnych przypadków Instalacja wodno-kanalizacyjna, co, gazy medyczne -Zasilanie umożliwiające odcięcie pionów, gałęzi i poszczególnej armatury (podział funkcjonalny) -Zastosowanie wyposażenia i armatury dobrej jakości -Standaryzacja i unifikacja -Instalacja odwodnienia dachów

9 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ rozwiązań projektowych na koszty eksploatacji – studium różnych przypadków Transport wewnętrzny -Uszkodzenia mechaniczne

10 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ rozwiązań projektowych na koszty eksploatacji – studium różnych przypadków Instalacja wentylacji i klimatyzacji -Wybór dostawcy urządzeń -Zapisy gwarancji

11 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ rozwiązań projektowych na koszty eksploatacji – studium różnych przypadków Wykładziny typu tarkett Błędy wykonawcze

12 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ rozwiązań projektowych na koszty eksploatacji – studium różnych przypadków Wykładziny typu tarkett Błędy wykonawcze

13 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ rozwiązań projektowych na koszty eksploatacji – studium różnych przypadków Wykładziny typu tarkett Błędy wykonawcze

14 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ rozwiązań projektowych na koszty eksploatacji – studium różnych przypadków Tworzywa Corian

15 PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ rozwiązań projektowych na koszty eksploatacji – studium różnych przypadków Wykładziny antypoślizgowe

16 Kontakt 24 Management Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Ząbkowska 27/31, 03-736 Warszawa tel.; 022 394 23 90 fax.; 022 435 56 06 e-mail. biuro@zarzadzanie24.eubiuro@zarzadzanie24.eu www.zarzadzanie24.eu Dziękuję za uwagę Bogusław Jękot Tel. 505 051 200


Pobierz ppt "PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW OCHRONY ZDROWIA Wpływ projektu na funkcjonalność i eksploatację obiektów ochrony zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google