Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bank Wielkopostny to ogólnopolska akcja ewangelizacyjna; dobry i pożyteczny sposób na aktywne przeżycie okresu Wielkiego Postu i przygotowanie się do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bank Wielkopostny to ogólnopolska akcja ewangelizacyjna; dobry i pożyteczny sposób na aktywne przeżycie okresu Wielkiego Postu i przygotowanie się do."— Zapis prezentacji:

1

2 Bank Wielkopostny to ogólnopolska akcja ewangelizacyjna; dobry i pożyteczny sposób na aktywne przeżycie okresu Wielkiego Postu i przygotowanie się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego; kampania na rzecz budowania kapitału miłości.

3 Dzięki angażowaniu młodego pokolenia akcja jest również świetną metodą wychowawczą.

4 W akcję mogą włączyć się wszystkie osoby chcące zrobić coś dobrego dla innych i aktywnie przygotować się do Świat Zmartwychwstania Pańskiego.

5 Osoby chcące włączyć się w działania Banku muszą założyć Oddział Banku Wielkopostnego i zgłosić go w Centrali Głównej Banku, którą prowadzi Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.

6

7 - Oddziały szkolne – organizowane w szkołach, działające m.in. na rzecz społeczności szkolnej i najbliższego otoczenia szkoły - Oddziały rodzinne – tworzone w rodzinach, podejmują prace umacniające rodziny oraz działania na rzecz otoczenia – sąsiadów, przyjaciół - Inne oddziały – tworzone np. przy parafiach

8 Każdy Oddział zorganizowany jest na wzór grupy zadaniowej i ma wyodrębnioną strukturę, którą tworzą: - Zarząd Oddziału – odpowiedzialny za wyznaczanie celów i koordynowanie pracą całego Oddziału. - Dział Promocji – odpowiedzialny za promocję, poszukiwanie intencji a także osób, które włączają się w akcje pomocowe. - Dział Wykonawczy – dział odpowiedzialny za realizację celów wyznaczonych przez Zarząd

9

10 3 główne filary, które określają zadania Oddziału Banku Wielkopostnego: JAŁMUŻNA - prace i działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia, np. konkretnej rodziny, osób starszych, pomoc ubogim POST – propagowanie postu, post w intencjach zgłaszanych do Banku MODLITWA - modlitwa w intencjach zgłaszanych do Banku

11 Każdy Oddział pełni rolę swoistego pośrednika pomiędzy osobami potrzebującymi wsparcia, a osobami ofiarowującymi pomoc. Celem podstawowym akcji jest dążenie do tego, aby każda potrzeba została zaspokojona.

12 JAŁMUŻNA Poszukiwanie potrzebującychJAŁMUŻNA Poszukiwanie osób chcących pomagaćPOST Poszukiwanie intencjiPOST Poszukiwanie osób, którzy chcą ofiarować post modliwę w jakiejś intencji MODLITWA Poszukiwanie intencjiMODLITWA Poszukiwanie osób, którzy chcą ofiarować modlitwę w jakiejś intencji Organizowanie modlitw

13 Po zakończeniu Banku Wielkopostnego każdy oddział wysyła do Centrali Głównej raport końcowy.

14 Wszystkie informacje na temat Banku można znaleźć na stronie internetowej: www.bankwielkopostny.pl

15

16 - służy skupieniu społeczności udziałowców Banku - jest bazą intencji, za które udziałowcy Banku ofiarowują post i modlitwy - służy wymianie dobrych praktyk, czyli przykładów, na to jak organizować działania na rzecz potrzebujących - konkurs najlepszych praktyk

17 Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin tel. 81 534 66 31 marketing@fsd.lublin.pl www.fsd.lublin.pl www.fundacja-lublin.pl


Pobierz ppt "Bank Wielkopostny to ogólnopolska akcja ewangelizacyjna; dobry i pożyteczny sposób na aktywne przeżycie okresu Wielkiego Postu i przygotowanie się do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google