Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Władze polskie podczas II wojny światowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Władze polskie podczas II wojny światowej"— Zapis prezentacji:

1 Władze polskie podczas II wojny światowej
Wykonała: Natalia Bodnar Kl. Ic

2 30 września 1939r. W Paryżu zaprzysiężono nowego prezydenta- Władysława Raczkiewicza.
Powstaje polski rząd emigracyjny, na którego czele staję gen. Władysław Sikorski. Nowe władze polskie, zostały uznane przez większość państw- dzięki temu rząd na emigracji mógł podejmować decyzję i prowadzić negocjacje z aliantami na najwyższym szczeblu. Przeprowadzono zmiany w prawie: prezydent zrezygnował z większości uprawnień na rzecz premiera.

3 Grudzień 1939r. - powstała Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polski
Grudzień 1939r.- powstała Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polski. Pełniła ona funkcję polskiego parlamentu i doradzała rządowi. Jej przewodniczącym został Ignacy Jan Paderewski. Pierwotna siedziba władz polskich znajdowała się we francuskim Angers, lecz po błyskawicznym podboju Europy Zachodniej przez Hitlera członkowie rządu emigracyjnego ewakuowali się do Londynu.

4 Władysław Sikorski- generał Wojska Polskiego, a od 1939r
Władysław Sikorski- generał Wojska Polskiego, a od 1939r. premierem w rządzie polskim oraz Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Po wybuchu II wojny światowej przebywał na emigracji, gdzie włączył się w tworzenie polskich władz. Chciał doprowadzić do współpracy z ZSRR. Zginął tragicznie podczas startu samolotu z Gibraltaru. Okoliczności tego wydarzenia do dziś nie są wyjaśnione.

5 Polskie Państwo Podziemne
Służba Zwycięstwu Polski – z gen. Michałem Karaszewiczem- Tokarzewskim. Ugrupowanie to miało charakter koalicji obozu sanacyjnego i opozycji, lecz nie znalazło uznania nowych władz polskich we Francji. Sikorski powołał, więc w to miejsce Związek Walki Zbrojnej. W Polsce działania tej organizacji nadzorował płk. Stefan Grot-Rowecki. Ostatecznie 14 lutego 1942r. nastąpiło przemianowanie organizacji na Armię Krajową.

6 Armia Krajowa była najliczniejszą konspiracyjną organizacją na świecie
Armia Krajowa była najliczniejszą konspiracyjną organizacją na świecie. Jej głównym celem było przygotowanie ogólnopolskiego powstania zbrojnego przeciwko okupantowi w momencie załamania się Niemiec. Bieżące działania AK polegały na akcjach sabotażowych i dywersyjnych. Utworzono również: Biuro Informacji i Propagandy, do którego należało informowanie społeczeństwa o decyzjach polskiego rządu na emigracji, a także o sytuacji na frontach.

7 Od 1940r. działał Związek Odwetu będący trzonem bojowym AK
Od 1940r. działał Związek Odwetu będący trzonem bojowym AK. Po ataku Niemiec na ZSRR utworzono organizację dywersyjną o kryptonimie „Wachlarz”. Z połączenia obu struktur powstało Kierownictwo Dywersji. AK zajmowało się także działalnością wywiadowczą, wysadzaniem transportów wojskowych, odbijaniem więźniów, prowadzeniem akcji dywersyjnych i propagandowych.

8 PIERWSZE ODDZIAŁY PARTYZANCKIE
Mjr Henryk Dobrzański był twórcą pierwszego oddziału partyzanckiego w Polsce, podczas trwania II wojny światowej. W trakcie podejmowanych działań odniósł kilka zwycięstw w starciach z Niemcami, lecz jego akcje sprowadziły represje na ludność cywilną.

9 POLITYCZNE PODZIAŁY RUCHU OPORU
Polskie podziemie było stosunkowo podzielone. Nie wszyscy członkowie ruchu oporu należeli do organizacji związanych z rządem londyńskim. Najprężniej działające organizację to: Stronnictwo Narodowe- „Kwadrat” Stronnictwo Ludowe- „Trójkąt” Polska Partia Socjalistyczna- „Koło” Stronnictwo Demokratyczne- „Prostokąt”

10 1944r.- Rada jedności Narodowej
W jej skład wchodzili przedstawiciele głównych partii polskich. Członkowie rady określili przyszłe granice kraju, odpowiedzieli się za sojuszem z państwami sprzymierzonymi. Stosunki ze ZSRR były obostrzone warunkami uznania przedwojennych granic Rzeczypospolitej.

11 Funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego
POLSKI RZĄD W LONDYNIE PREZYDENT RP RADA NARODOWA W LONDYNIE NACZELNY WÓDZ RADA JEDNOŚCI NARODOWEJ DELEGAT RZĄDU RP NA KRAJ DOWÓDCA AK POLSKA ADMINISTRACJA PODZIEMNA ARMIA KRAJOWA Akcje dywersyjne Sabotaż Akcje oddziałów partyzanckich SĄDY SPECJALNE INFORMACJE PROPAGANDOWE

12 30 lipca 1941r. - podpisanie w Londynie układu przez polskiego premiera gen. Władysława Sikorskiego z ambasadorem Wielkiej Brytanii Iwanem Majskim. Dokument ten przywracał stosunki dyplomatyczne między obydwoma państwami i stwierdzał, że postanowienia paktu Ribbentrop- Mołotow już nie obowiązują. Władze radzieckie zgodziły się na utworzenie na swoim terytorium armii polskiej oraz na zwolnienie z Polaków z łagrów i więzień.

13 Ujawnienie Zbrodni Katyńskiej
Od 18 lutego 1943r. w lesie katyńskim prowadzono ekshumację i po przebadaniu znalezionych ciał postanowiono upublicznić sprawę. Badania medyczne, rodzaj użytej broni oraz dokumenty znalezione przy zwłokach potwierdziły, że zbrodni dokonano wiosną 1940r. na oficerach polskich. Dla strony polskiej od samego początku nie ulegało wątpliwości, że odpowiedzialność za ten czyn ponosi ZSRR.

14 Katastrofa Gibraltarska
Po tym, jak ujawniono sprawę katyńską, stanowisko prezentowane przez gen. Sikorskiego stanowiło problem w relacjach aliantów zachodnich i Stalinem. Złe nastroje panowały również w armii gen. Andersa. W tych okolicznościach politycznych Sikorski postanowił odwiedzić oddziały polskich żołnierzy. 4 lipca 1943r. - po wystartowaniu z Gibraltaru samolot premiera ulega katastrofie. Okoliczności śmierci Władysława Sikorskiego nie są wyjaśnione do tej pory. Katastrofa doprowadziła do zmian w polskich władzach emigracyjnych. Nowym Naczelnym Wodzem PSZ został gen. Kazimierz Sosnkowski, a funkcję premiera objął Stanisław Mikołajczyk.

15 1). Polska Partia Robotnicza
Polskie władze komunistyczne w ZSRR 1). Polska Partia Robotnicza Unikanie skojarzeń z ideologią komunistyczną, koncentrując się na akcentowaniu potrzeby walki o niepodległość Polski w sojuszu z ZSRR. 2). Związek Patriotów Polskich Program polityczny tej organizacji był całkowicie zgodny z intencjami Stalina. Głównym zadaniem była organizacja walki Polaków u boku Armii Czerwonej. Głoszono również zmiany postulatów w powojennej Polsce.

16 31 grudnia 1943r. – Krajowa Rada Narodowa Na jej czele stał Bolesław Bierut. W tej radzie zasiedli głównie przedstawiciele stronnictw lewicowych, mniej lub bardziej powiązanych z komunistami.

17 Bibliografia: „Poznać przeszłość
Bibliografia: „Poznać przeszłość. Wiek XX” Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow


Pobierz ppt "Władze polskie podczas II wojny światowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google