Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Emisariuszami nazywano: A.Powstańców styczniowych B.Specjalnych wysłanników C.Urzędników rosyjskich D.Dowódców wojskowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Emisariuszami nazywano: A.Powstańców styczniowych B.Specjalnych wysłanników C.Urzędników rosyjskich D.Dowódców wojskowych."— Zapis prezentacji:

1 Emisariuszami nazywano: A.Powstańców styczniowych B.Specjalnych wysłanników C.Urzędników rosyjskich D.Dowódców wojskowych

2 W II połowie XIX wieku Rosja zaangażowała się w wojnę z: A.Austrią B.Niemcami C.Turcją D.Szwecją E.Włochami F.Japonią

3 Polscy działacze emigracyjni liczyli na pomoc w akcji powstańczej: A.Niemiec i Anglii B.Austrii i Francji C.Francji i Anglii D.Hiszpanii i Portugalii

4 Największą aktywność przed powstaniem styczniowym przejawiali: A.Robotnicy i chłopi B.Studenci i kapitaliści C.Studenci i oficerowie D.Rzemieślnicy i artyści

5 Przejawem nastrojów patriotycznych przed wybuchem powstania nie były: A.Manifestacje patriotyczne B.Noszenie strojów narodowych C.Msze za pomyślność ojczyzny D.Współpraca z władzami rosyjskimi

6 W odpowiedzi na demonstracje patriotyczne władze rosyjskie: A.Zniosły cenzurę B.Pozwoliły na powstanie polskich organizacji politycznych C.Rozpędzały demonstrantów i dokonywały aresztowań D.Nie podjęły żadnych działań

7 Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania było: A.Uwłaszczenie chłopów przez cara B.Nadzwyczajny pobór do wojska rosyjskiego C.Rozpędzenie przez władze carskie wielkiej demonstracji w Warszawie D.Przybycie emisariuszy do Warszawy.

8 Pobór do wojska rosyjskiego nazywano: A.Mobilizacją B.Ankietą C.Branką D.Powołaniem

9 Powstanie styczniowe wybuchło: A.W 1. połowie XVIII wieku B.W 2. połowie XVIII wieku C.W 1. połowie XIX wieku D.W 2. połowie XIX wieku E.W 1. połowie XX wieku F.W 2. połowie XX wieku

10 Powstanie wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia: A.1861 r. B.1862 r. C.1863 r. D.1864 r.

11 Powstanie styczniowe miało charakter wojny: A.Pozycyjnej B.Regularnej C.Partyzanckiej D.Błyskawicznej

12 Uwłaszczenie chłopów oznacza: A.Nadanie im wolności osobistej B.Odebranie im majątku C.Nadanie im ziemi na własność D.Zakładanie szkół uczących chłopów czytać i pisać

13 Przyczyną klęski powstania nie było: A.Przewaga liczebna wojsk rosyjskich B.Uwłaszczenie przez cara chłopów, co pozbawiło powstańców ich poparcia C.Wsparcie Rosji przez Anglię i Francję D.Słabe uzbrojenie powstańców i brak wyszkolenia wojskowego.

14 Ostatnie oddziały powstańcze walczyły do: A.Lata 1863 r. B.Jesieni 1863 r. C.Wiosny 1864 r. D.Jesieni 1864 r.

15 Po upadku powstania w Królestwie zapanowały: A.Pokój B.Wolność C.Terror D.Autonomia

16 Który punkt opisuję sytuację w Królestwie po powstaniu styczniowym: A.Powstańców skazywano na śmierć, zsyłano na Syberię, konfiskowano majątki, ograniczono autonomię Królestwa. B.Za popieranie powstania na mieszkańców nałożono specjalną opłatę, nazwę Królestwa zmieniono na Kraj Przywiślański, nie karano za udział w powstaniu. C.Powstańców skazywano na śmierć, konfiskowano ich majątki, zsyłano na Syberię, zlikwidowano całkowicie autonomię Królestwa.

17 Który punkt opisuje postawę społeczeństwa polskiego po upadku powstania?: A.Polacy rozpoczęli przygotowania do walki zbrojnej o niepodległość. B.Polacy zrezygnowali z dalszej zbrojnej walki o niepodległość. C.Wzrosły nastroje patriotyczne, noszono stroje narodowe, organizowano demonstracje. D.Zaczęły powstawać polskie organizacje, których celem była dalsza walka o niepodległość.

18 Malarz polski, który w cyklach rysunków przedstawił dzieje powstania styczniowego to: A.Jan Matejko B.Wojciech Kossak C.Artur Grottger D.Jacek Malczewski


Pobierz ppt "Emisariuszami nazywano: A.Powstańców styczniowych B.Specjalnych wysłanników C.Urzędników rosyjskich D.Dowódców wojskowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google