Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga"— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga
Rynek pracy Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga

2 Spis treści Pojęcia związane z rynkiem pracy Definicja rynku pracy
Popyt na pracę Podaż pracy Równowaga rynku pracy Bezrobocie Bibliografia Netografia

3 Pojęcia związane z rynkiem pracy
Wykres popytu Równowaga rynku pracy Popyt na pracę Czynniki wpływające na popyt Podaż pracy Czynniki wpływające na podaż Wykres podaży Bezrobocie

4 Rynek pracy - to „miejsce” spotkania popytu na pracę z podażą pracy, gdzie następuje proces negocjacji pomiędzy przedsiębiorcami i osobami poszukującymi pracy w zakresie warunków podejmowania zatrudnienia.

5 Popyt na pracę to odwrotna zależność między płacą realną, a wielkością zatrudnienia w danym okresie, przy założeniu, że pozostałe czynniki rynku nie ulegną zmianie (reprezentowany jest przez firmy, które zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników).

6 Wykres popytu na pracę D Płaca Ilość pracy

7 Determinanty popytu na pracę
- to czynniki mające decydujące znaczenie w procesie kształtowania poziomu i struktury popytu na pracę, który na rynku pracy reprezentują pracodawcy. KOSZT PRACY ILOŚĆ PRACY

8 Determinanty popytu na pracę
poziom kosztów pracy, wielkość popytu na dobra i usługi, wydajność pracy zatrudnionych pracowników, postęp techniczny stosowany w produkcji. KOSZT PRACY ILOŚĆ PRACY

9 Podaż pracy - to dodatnia zależność między poziomem płac realnych, a liczbą pracowników oferujących swoją pracę w danym okresie, przy założeniu, że pozostałe czynniki na rynku nie ulegną zmianie. KOSZT PRACY ILOŚĆ PRACY

10 Wykres podaży pracy S Płaca Ilość pracy

11 Determinanty podaży pracy
- to czynniki, które posiadają decydujący wpływ na poziom i strukturę podaży pracy oferowanej na rynku pracy przez pracowników.

12 Determinanty podaży pracy
Czynniki demograficzne: struktura demograficzna, poziom aktywności zawodowej; Czynniki ekonomiczne: popyt na pracę, płace, zasiłki dla bezrobotnych, podatki; Czynniki społeczne: mobilność, kapitał ludzki, poziom zamożności społeczeństwa.

13 Równowaga rynku pracy - występuje w sytuacji, gdy wielkość popytu na pracę jest równa wielkości podaży pracy. W takiej sytuacji wszystkie firmy mogą zatrudnić pracowników, których potrzebują, natomiast wszyscy pracownicy zainteresowani pracą mogą podjąć zatrudnienie.

14 Bezrobocie - występuje w sytuacji, gdy wielkość popytu na pracę jest niższa od wielkości podaży pracy. W takiej sytuacji na rynku pracy jest więcej osób, które chciałyby podjąć pracę niż liczba miejsc pracy oferowanych przez firmy.

15 Bibliografia Elementarne zagadnienia ekonomii, pod red. R. Milewskiego, PWN, Warszawa 1997. Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002. Łodyga O., Funkcjonowanie rynku pracy. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997.

16 Netografia http://www.buwiwm.edu.pl http://www.eures.praca.gov.pl


Pobierz ppt "Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga"

Podobne prezentacje


Reklamy Google