Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga

2 Spis treści Pojęcia związane z rynkiem pracy Definicja rynku pracy Popyt na pracę Podaż pracy Równowaga rynku pracy Bezrobocie Bibliografia Netografia

3 Pojęcia związane z rynkiem pracy Wykres popytu Wykres podaży Czynniki wpływające na popyt Czynniki wpływające na podaż Równowaga rynku pracy Bezrobocie Popyt na pracę Podaż pracy

4 Rynek pracy - to miejsce spotkania popytu na pracę z podażą pracy, gdzie następuje proces negocjacji pomiędzy przedsiębiorcami i osobami poszukującymi pracy w zakresie warunków podejmowania zatrudnienia.

5 Popyt na pracę -to odwrotna zależność między płacą realną, a wielkością zatrudnienia w danym okresie, przy założeniu, że pozostałe czynniki rynku nie ulegną zmianie (reprezentowany jest przez firmy, które zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników).

6 Wykres popytu na pracę Ilość pracy Płaca D

7 Determinanty popytu na pracę KOSZT PRACY ILOŚĆ PRACY - to czynniki mające decydujące znaczenie w procesie kształtowania poziomu i struktury popytu na pracę, który na rynku pracy reprezentują pracodawcy.

8 Determinanty popytu na pracę KOSZT PRACY ILOŚĆ PRACY poziom kosztów pracy, wielkość popytu na dobra i usługi, wydajność pracy zatrudnionych pracowników, postęp techniczny stosowany w produkcji.

9 Podaż pracy KOSZT PRACY ILOŚĆ PRACY - to dodatnia zależność między poziomem płac realnych, a liczbą pracowników oferujących swoją pracę w danym okresie, przy założeniu, że pozostałe czynniki na rynku nie ulegną zmianie.

10 Wykres podaży pracy Ilość pracy Płaca S

11 Determinanty podaży pracy - to czynniki, które posiadają decydujący wpływ na poziom i strukturę podaży pracy oferowanej na rynku pracy przez pracowników.

12 Determinanty podaży pracy Czynniki demograficzne: struktura demograficzna, poziom aktywności zawodowej; Czynniki ekonomiczne: popyt na pracę, płace, zasiłki dla bezrobotnych, podatki; Czynniki społeczne: mobilność, kapitał ludzki, poziom zamożności społeczeństwa.

13 Równowaga rynku pracy - występuje w sytuacji, gdy wielkość popytu na pracę jest równa wielkości podaży pracy. W takiej sytuacji wszystkie firmy mogą zatrudnić pracowników, których potrzebują, natomiast wszyscy pracownicy zainteresowani pracą mogą podjąć zatrudnienie.

14 Bezrobocie - występuje w sytuacji, gdy wielkość popytu na pracę jest niższa od wielkości podaży pracy. W takiej sytuacji na rynku pracy jest więcej osób, które chciałyby podjąć pracę niż liczba miejsc pracy oferowanych przez firmy.

15 Bibliografia Elementarne zagadnienia ekonomii, p od red. R. Milewskiego, PWN, Warszawa Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa Łodyga O., Funkcjonowanie rynku pracy. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997.

16 Netografia


Pobierz ppt "Rynek pracy Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google