Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzina."— Zapis prezentacji:

1 Rodzina

2 W tym ujęciu rodzina pełni funkcje osobowe:
Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji. W tym ujęciu rodzina pełni funkcje osobowe: małżeńską lub partnerską - bycie żoną lub mężem, partnerem lub partnerką rodzicielską - bycie ojcem lub matką braterską - bycie siostrą lub bratem

3 Rodzina niepełna – rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jedną osobę dorosłą, na której spoczywa odpowiedzialność za gospodarstwo domowe. Obecnie rezygnuje się z określenia "rodzina niepełna" na rzecz takich sformułowań jak "rodzina monoparentna", "monorodzicielska", "minimalna". Taki typ rodziny powstaje najczęściej wskutek rozwodu długotrwałej nieobecności drugiego z rodziców (która może być spowodowana np. wyjazdem, pobytem w szpitalu, więzieniu) lub też śmierci jednego z rodziców. W zależności od charakteru nieobecności mówimy wtedy o rodzinie niepełnej czasowo, okresowo lub stale. Rodzinom monoparentnym często przypisuje się mniejszą zdolność do wychowywania dzieci oraz nieprawidłową atmosferę wychowawczą.

4 Rodzina nuklearna (rodzina mała) - rodzina dwupokoleniowa składająca się z rodziców (zwykle małżonków) i ich biologicznych dzieci, także adoptowanych. Tego typu rodziny są charakterystyczne dla społeczeństw przemysłowych, ale tego typu formy pojawiały się także we wcześniejszych okresach historycznych. W społeczeństwach przemysłowych tego typu rodzinna pozwala na większa ruchliwość i autonomię gospodarstwa domowego względem grupy krewnych. W niektórych społeczeństwach współczesnych rodzina nuklearna przestaje być normą społeczną.

5 Przybrana rodzina – rodzina powstająca w wyniku powtórnego małżeństwa przez owdowiałego lub rozwiedzionego rodzica. Składa się ona z jednego rodzica, jego rodzonych dzieci, nowego małżonka oraz ewentualnie dzieci własnych tego nowego małżonka.

6 Rodzina zastępcza - forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ograniczono władzę rodzicielską. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej. Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Muszą przy tym spełniać następujące warunki: mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; niekaralność unormowane warunki mieszkaniowe stałe źródło dochodu (przynajmniej jednego opiekuna) stan zdrowia umożliwiający sprawowanie opieki nad dzieckiem w rodzinie zastępczej odbycie szkolenia dla rodzin zastępczych.

7

8 ‘Małżeństwo i rodzina są tylko i wyłącznie tym, co sami z nich czynimy

9 ‘Jedynym miejscem familijnej zgody bywa zazwyczaj grób rodzinny.’

10 ‘Jeśli w świecie zwierzęcym wstępują grupy rodzinne, są one z reguły bardziej spoiste niż ludzkie.’

11 ‘Konflikt, który tkwi w samej strukturze grupy rodzinnej, wynika stąd, że młodzi chcą się z niej wydostać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać.’

12 ‘Dziś rzeczywistą głową rodziny jest ten, kto decyduje, na jaki program nastawić telewizor.’

13 ‘Gdzież można czuć się lepiej jak w kółku swej rodziny?’

14 Dziękuję za obejrzenie prezentacji
Monika Marciniak


Pobierz ppt "Rodzina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google