Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK NIEDOSŁYSZĄCY SŁYSZY i ROZUMIE Krzysztof Moszczyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK NIEDOSŁYSZĄCY SŁYSZY i ROZUMIE Krzysztof Moszczyński."— Zapis prezentacji:

1 JAK NIEDOSŁYSZĄCY SŁYSZY i ROZUMIE Krzysztof Moszczyński

2 Rola słuchu Słuch jest dla człowieka bardzo ważnym narządem zmysłu. Dzięki niemu możemy uzyskać informacje o zagrażającym niebezpieczeństwie, o wydarzeniach dziejących się wokół nas ale też wpływa na ekspresję słowną, rozwój języka i rozwój intelektualny.

3 Rola słuchu Prawidłowe słyszenie jest warunkiem opanowania mowy. Zaburzenie słuchu wpływa nie tylko na mowę, lecz na cały rozwój człowieka. Wady słuchu są więc zaburzeniami, które utrudniają odbiór mowy otoczenia, a w skrajnych przypadkach – wręcz go uniemożliwiają

4 Różne powody złego odbierania dźwięków Słuch muzyczny i słuch fonemowy (odbiór dźwięków mowy) to dwie różne strony funkcjonowania mózgu podobnie Wady słuchu takie jak: niedosłuch, głuchota to skutek zaburzeń na poziomie obwodowym ale Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego to nieprawidłowa obróbka odebranego już dźwięku na poziomie centralnym, podczas transmisji do mózgu i przetwarzania w korze mózgowej

5 Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD ( ang. Central Auditory Processing Disorders) Powoduje zaburzenia różnicowania głosek, zaburzenia rozwoju mowy – SLI, oraz dysleksję Szacuje się, że CAPD występują u: 2–3% populacji dzieci w wieku szkolnym, 2 razy częściej u chłopców, 20–30% populacji dzieci z dysleksją rozwojową, 10–20 % osób w wieku powyżej 65 lat.

6 Niedosłuch to znacznie gorzej Bo występuje lub mogą występować : Zaburzenia lokalizacji źródła dźwięku; Zaburzenia różnicowania dźwięków; Zaburzenia rozpoznawania wzorców dźwiękowych; Zaburzenia zdolności do przetwarzania bardzo krótkich sygnałów dźwiękowych,,

7 Ciąg dalszy nieszczęść niedosłyszącego Mamy jeszcze: Zaburzenia umiejętności porządkowania czasowego dźwięków, Zaburzenia integracji czasowej dźwięków. Zaburzenia umiejętności rozumienia mowy zniekształconej. Zaburzenia umiejętności rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego. Zaburzenia lateralizacji (dominacji stronnej) słuchowej. Zaburzenia odbierania sygnałów jednoczesnych (na przykład dochodzących do obojga uszu).

8 Wiedza o niedosłuchu Społeczeństwo ma trudności z rozróżnieniem terminologicznym: niesłyszący, głuchy, ogłuchły, niedosłyszący, głuchoniemy i słabosłyszący Pokutują fałszywe i krzywdzące mity społeczne, które budują błędny i uproszczony obraz niedosłyszących i głuchych jako ludzi wyizolowanych, zdezorientowanych, niekomunikatywnych, odciętych od świata

9 Jak widzą ludzie osoby w aparatach Z badań PAN wynika, że tylko 9,8% słyszących uważa głuchoniemych, głuchych i niedosłyszących za osoby niepełnosprawne. Wypowiedź osoby słyszącej o osobach niedosłyszących: noszą aparaty ale wszystko słyszą, to nie to co głusi To taka sama proteza jak okulary

10 Jak to jest z niedosłuchem? Mity -Niedosłuch nie jest niepełnosprawnością -Wystarczy do niedosłyszącego krzyczeć lub głośniej mówić -Aparat słuchowy rozwiązuje problem -Osoby niedosłyszące to mały odsetek populacji Fakty -Osoby niedosłyszące stanowią najliczniejszą grupę spośród wszystkich niepełnosprawności, -Niedosłuch to niewidzialna niepełnosprawność; osoby niedosłyszące zostają wykluczone ze społeczeństwa często przez brak zrozumienia

11 Opinia osób głuchych o niedosłyszących OSOBĘ BARDZO NIEDOSŁYSZĄCĄ w języku migowym, określają jako kogoś, kto bardzo przypomina człowieka słyszącego, a tylko w bardzo niewielkim stopniu głuchego. - H. Lane, Maska dobroczynności …, s. 24. Głusi nie akceptują osób niedosłyszących w swoim środowisku, a osoby implantowane traktują z dużą ostrożnością. Na bazie języka migowego głusi budują silne poczucie solidarności grupowej i hermetycznej wspólnoty kulturowej. Dramat osób głuchych lecz mówiących odrzucanych przez oba środowiska i pozostających w zawieszeniu miedzy tymi dwoma światami.

12 Głusi o sobie Określenie "osoby głuche" (zamiast "niesłyszące") jest zgodne z terminologią stosowaną w środowisku głuchych. Osoby całkowicie pozbawione słuchu traktują swoją głuchotę jako element identyfikacji społeczno-kulturowej, nie zaś jako rodzaj upośledzenia. Nie uważają się więc za osoby niepełnosprawne czy upośledzone.

13 Co jest najtrudniejsze dla osoby niedosłyszącej Ubytek słuchu często wpływa negatywnie na zdolność rozumienia mowy. W szczególności niesłyszalne stają się spółgłoski "p", "k", "f", "h" i wszystkie dźwięki "t", "sz", "s". ZROZUMIENIE MOWY A NIE ZŁY ODBIÓR CICHYCH DŹWIĘKÓW. Japończycy nie umieją odróżnić "R" od "L". Jest spółgłoska w ich języku, która jest podobna do obu dźwięków, i ucho Japończyka faktycznie nie słyszy różnicy.

14 Badania zrozumienia mowy Specjalistyczne testy: Test Sekwencji Częstotliwości Adaptacyjny test rozumienia mowy w szumie Test Rozdzielnouszny Cyfrowy Test Wykrywania Przerw

15 Testy wyższych funkcji słuchowych TSC – Test Sekwencji Częstotliwości (FPT – Frequency Pattern Test) – test obejmuje 40 sekwencji dźwięków. Każda sekwencja składa się z trzech 3 tonów z których jeden różni się częstotliwością od pozostałych (ton wysoki– 1122 Hz, ton niski – 880 Hz). Podczas badania zadaniem pacjenta jest podawanie kolejności dźwięków dla każdej usłyszanej sekwencji; Adaptacyjny test rozumienia mowy w szumie (aSPN – Adaptive Speech In Noise) – test polegający na powtarzaniu usłyszanych słów na tle szumu;

16 Testy wyższych funkcji słuchowych TWP – Test Wykrywania Przerw (GDT – Gap Detection Test) – test polegający na prezentacji 30 krótkich szumów z ukrytymi w ich obrębie przerwami o długości od 1 do 50 ms. Zadaniem osoby badanej jest naciśnięcie przycisku w momencie wykrycia przerwy; TRC- – Dichotic Digit Test) – test polegający na powtarzaniu cyfr podawanych obuusznie. Podczas badania pacjent słyszy jednocześnie dwie pary cyfr, inne podawane do ucha prawego i inne do lewego. Zadanie wykonywane jest 3-krotnie. Pierwsza część polega na powtarzaniu usłyszanych liczb z obu uszu. Kolejne dwie części to ukierunkowanie uwagi na jedno z uszu, gdzie pacjent ma powtarzać usłyszane liczby najpierw z ucha prawego a następnie lewego.

17 Testy wyższych funkcji słuchowych TRS – Test Rozdzielnousznego Słyszenia – test polegający na powtarzaniu słów podawanych obu usznie. Podczas badania pacjent słyszy jednocześnie 6 wyrazów, 3 podawane do ucha prawego i inne 3 do lewego. Zadanie wykonywane jest 3-krotnie. Pierwsza część polega na powtarzaniu usłyszanych wyrazów z obu uszu. Kolejne dwie części to ukierunkowanie uwagi jedno z uszu, gdzie pacjent ma powtarzać usłyszane wyrazy najpierw z ucha prawego a następnie lewego.

18 Na UW studiuje bardzo mało niedosłyszących i stąd wykładowcy nie zawsze rozumieją problemów tej grupy osób. Oto jeden z nich. Niedosłyszący na UW

19 Szybkość reakcji w odpowiedzi na pytania Szybkość przesyłu impulsów nerwowych zależy od średnicy nerwów i wynosi od 5 km/h do nawet ponad 400 km/h dla najgrubszych nerwów!. Ale szybkość reakcji nie zależy wyłącznie od tego, jakim nerwem biegnie sygnał, ale także od tego, jaka jest jego intensywność (np. głośność dźwięku) i czy źródło informacji pochodzi z jednego, czy też z kilku zmysłów. Największe wzmocnienie sygnału zachodzi, gdy bodziec wzrokowy wyprzedza słuchowy o 150 ms.

20 Przebieg słyszenia W brew intuicji na dźwięk reagujemy szybciej niż na światło. Naciśnięcie przycisku w odpowiedzi na ton zabiera średnio 140- 160 ms, podczas gdy na błysk – 180-200 ms.

21 Droga dźwięku do mózgu u niedosłyszącego 300 tys. operacji procesora /sekundę

22 Kilkadziesiąt milisekund za późno Jeśli dwa identyczne dźwięki o tej samej względnej intensywności, dotrą do naszych uszu w odstępie mniejszym niż 20-40 milisekund, usłyszymy tylko pierwszy (bliższy) z nich. Drugi znika w wyniku tzw. bezwiednego hamowania sensorycznego. Każda komórka nerwowa po pobudzeniu musi odpocząć. Jeśli kolejny bodziec dotrze do niej w trakcie tego odpoczynku, to go po prostu pominie. Zjawisko to określamy mianem efektu Haasa. 30 milisekund opóźnienia

23 Mowa zlewa się z hałasem otoczenia Mózg osoby niedosłyszącej musi wykonać tytaniczną pracę rozpoznania pytania (słów ), zrozumienia treści, wyszukania nauczonych fragmentów, sformułowania odpowiedzi. Mowa Mowa z szumem

24 I zazwyczaj jest już za późno Niedosłyszący nie zdąży odpowiedzieć na pytanie. Któż to zrozumie dlaczego? Powtórzę człowiek może (...) zrozumieć tylko to, czego chociaż w niewielkim stopniu sam doświadczył

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "JAK NIEDOSŁYSZĄCY SŁYSZY i ROZUMIE Krzysztof Moszczyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google