Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skala pentatoniczna, starogrecka, średniowieczna i ich rodzaje oraz skala cygańska, góralska, całotonowa i dwunastodźwiękowa. Małgorzata Roszak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skala pentatoniczna, starogrecka, średniowieczna i ich rodzaje oraz skala cygańska, góralska, całotonowa i dwunastodźwiękowa. Małgorzata Roszak."— Zapis prezentacji:

1

2 Skala pentatoniczna, starogrecka, średniowieczna i ich rodzaje oraz skala cygańska, góralska, całotonowa i dwunastodźwiękowa. Małgorzata Roszak

3 Spis Treści Skala pentatoniczna Skale starogreckie Skale średniowieczne Skala cygańska Skala góralska Skala całotonowa Skala dwunastodźwiękowa Test

4 Skala pentatoniczna Skala pentatoniczna- jest to skala pięciostopniowa. Wykorzystywana była w starożytności m. in. w muzyce chińskiej i afrykańskiej. Istnieją dwie jej odmiany: – anhemitoniczna anhemitoniczna – hemitoniczna hemitoniczna Dalej Ψ powrót do spis treści

5 Anhemitoniczna to skala bezpółtonowa, którą buduje się w następujący sposób: od wybranego tzw. dźwięku centralnego tworzymy interwał sekundy wielkiej w górę i w dół oraz interwał kwarty czystej również w górę i w dół. Dalej Ψ powrót do spis treści

6 Anhemitoniczna Pentatonika bezpółtonowa uchodzi za jedną z najstarszych skal na świecie. Spotyka się ją jeszcze dziś w Chinach, Japonii, u ludów Polinezji, u ludów pierwotnych Azji i Ameryki. Występuje również w niektórych melodiach chorału gregoriańskiego, w ludowych melodiach celtyckich, szkockich, a także polskich. Powrót Ψ powrót do spis treści

7 Hemitoniczna jest to skala półtonowa, w której obok sekund wielkich i tercji pojawia się jedna lub dwie sekundy małe. Dalej Ψ powrót do spis treści

8 Hemitoniczna Skale półtonową można zbudować w dwojaki sposób: 1.od wybranego dźwięku tworzymy kolejno odległość sekundy małej, tercji wielkiej, sekundy wielkiej, sekundy małej 2.od wybranego dźwięku centralnego tworzymy kolejno odległość sekundy wielkiej, tercji wielkiej, sekundy małej, sekundy wielkiej Powrót Ψ powrót do spis treści

9 Skale starogreckie Skale greckie były skalami siedmiostopniowymi (ósmy był powtórzeniem pierwszego o oktawę niżej). Składały się one z dwóch tetrachordów budowanych z góry na dół. Istniały trzy rodzaje tetrachordów: – tetrachord diatoniczny tetrachord diatoniczny – tetrachord chromatyczny tetrachord chromatyczny – tetrachord enharmoniczny tetrachord enharmoniczny Dalej Ψ powrót do spis treści

10 Tetrachord diatoniczny Najczęściej używany był tetrachord dorycki. Powrót Ψ powrót do spis treści

11 Tetrachord chromatyczny Powrót Ψ powrót do spis treści

12 Tetrachord enharmoniczny Powrót Ψ powrót do spis treści

13 Skale starogreckie Dwa tetrachordy stanowiły jedną skalę. Skale: dorycka, frygijska i lidyjska były skalami głównymi. Oprócz skal głównych istniały skale poboczne. Każda skala główna posiadała dwie poboczne: – jedna zbudowana o kwintę wyżej, dodawano do nazwy skali przedrostek -hyper (np. hyperdorycka), – druga zbudowana o kwintę niżej od głównej, dodawano przedrostek -hypo (np. hypolidyjska). Najbardziej używaną ze wszystkich skal greckich była skala dorycka. Dalej Ψ powrót do spis treści

14 Skale średniowieczne Skale średniowieczne czyli kościelne wzięły nazwę i budowę tetrachordową od skal greckich z tą różnicą, że podczas gdy skale greckie budowano z góry na dół, to skale średniowieczne budowano w kierunku z dołu do góry. Skale kościelne dzielono na główne i poboczne. Skale główne obejmowały dźwięki wysokie, a skale poboczne - dźwięki niskie. Skale główne to: dorycka, frygijska, lidyjska, miksolidyjska; a do nazw skal pobocznych dodawano przedrostek - hypo (np. hypofrygijska, hypomiksolidyjska). Dalej Ψ powrót do spis treści

15 Skale średniowieczne Dalej Ψ powrót do spis treści

16 Skale średniowieczne W skalach średniowiecznych istotne były dwa elementy: –f–finalis- dźwięk kończący utwór, będący jednocześnie pierwszym dźwiękiem każdej skali. –d–dominanta lub repercussa- dźwięk najczęściej powtarzany w całym utworze; znajduje się on zazwyczaj na piątym stopniu skali. Dalej Ψ powrót do spis treści

17 Skala cygańska Skala cygańska - oprócz całych tonów i półtonów posiada dwie sekundy zwiększone. Dalej Ψ powrót do spis treści

18 Skala cygańska sekunda zwiększona przypada między stopniami III-IV oraz VI- VII sekunda zwiększona przypada między stopniami II-III oraz VI- VII Dalej Ψ powrót do spis treści Istnieją dwa rodzaje skal cygańskich:

19 Skala góralska skala z półtonami między stopniami IV-V oraz VI-VII Dalej Ψ powrót do spis treści

20 Skala całotonowa nie posiada stałego ośrodka tonalnego. Jest ona całkowitym zaprzeczeniem tonalności dur-moll. Skala całotonowa jest skalą sześciostopniową, złożoną z sekund wielkich. Istnieją dwie odmiany brzmieniowe skali całotonowej: jedna rozpoczynająca się od dźwięku c a druga od dźwięku des (cis). Dalej Ψ powrót do spis treści

21 Skala dwunastodźwiękowa zwana też skalą dodekafoniczną lub chromatyczną jest skalą muzyczną skalą, w której poszczególne stopnie są oddalone od siebie o pół tonu. Jest połączeniem dwóch skal całotonowych, czyli zawiera wszystkie dźwięki w obrębie septymy wielkiej włącznie, te tworzą zaś sznurek dwunastu półtonów. Dalej Ψ powrót do spis treści

22 Test Ψ powrót do spis treści

23 Zadanie nr 1 Jaka to skala? A.GóralskaGóralska B.AnhemitonicznaAnhemitoniczna C.DwunastodźwiękowaDwunastodźwiękowa

24 Zadanie nr 2 Jaką skalę słyszysz? A.Średniowieczna miksolidyjskaŚredniowieczna miksolidyjska B.Starogrecka doryckaStarogrecka dorycka C.CałotonowaCałotonowa

25 Zadanie nr 3 Inna nazwa skali kościelnej? A.StarogreckaStarogrecka B.CałotonowaCałotonowa C.ŚredniowiecznaŚredniowieczna

26 Zadanie nr 4 Dźwięk kończący utwór, będący jednocześnie pierwszym dźwiękiem każdej skali to: A.DominantaDominanta B.FinalisFinalis C.RepercussaRepercussa

27 Zadanie nr 5 Co to za tetrachord? A.EnharmonicznyEnharmoniczny B.ChromatycznyChromatyczny C.DiatonicznyDiatoniczny

28 Koniec

29 Zła odpowiedź Powrót do zadania nr 1 Powrót do zadania nr 1

30 Zła odpowiedź Powrót do zadania nr 2 Powrót do zadania nr 2

31 Zła odpowiedź Powrót do zadania nr 3 Powrót do zadania nr 3

32 Zła odpowiedź Powrót do zadania nr 4 Powrót do zadania nr 4

33 Zła odpowiedź Powrót do zadania nr 5 Powrót do zadania nr 5


Pobierz ppt "Skala pentatoniczna, starogrecka, średniowieczna i ich rodzaje oraz skala cygańska, góralska, całotonowa i dwunastodźwiękowa. Małgorzata Roszak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google