Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje w Pascalu Przypomnienie wiadomości o procedurach Prowadzący: Anna Kaleta Piotr Chojnacki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje w Pascalu Przypomnienie wiadomości o procedurach Prowadzący: Anna Kaleta Piotr Chojnacki."— Zapis prezentacji:

1 Funkcje w Pascalu Przypomnienie wiadomości o procedurach Prowadzący: Anna Kaleta Piotr Chojnacki

2 2 Ogólna postać procedury jest następująca: procedure nazwa(lista parametrów formalnych); {deklaracja stałych, zmiennych i typów} begin {treść procedury} end; Deklaracja procedury zawiera, zatem nagłówek i blok, na który składają się definicje i deklaracje wykorzystywanych obiektów oraz instrukcja złożona opisująca wykonywany algorytm. Po nazwie procedury może wystąpić, ale nie musi, lista parametrów formalnych. Wywołanie procedury, czyli żądanie wykonania instrukcji zawartych w treści procedury polega na podaniu nazwy procedury wraz z listą parametrów aktualnych, jeżeli istnieją.

3 3 Przydatność użycia procedur: Dzielenie zadania na mniejsze moduły – każdy może być realizowany w oddzielnej procedurze. Wprowadzenie porządku do programu – zwiększenie jego czytelności i przejrzystości. Unikanie powtórzeń – fragmenty programu, które się powtarzają, są wyodrębnione w postaci procedur. Łatwiejsze wyszukiwanie błędów i dokonywanie poprawek – w procedurze można zlokalizować błędy szybciej niż w długiej liście instrukcji programu głównego. Programowanie zespołowe – po uzgodnieniu postaci procedur każdy z członków zespołu może zająć się pracą nad swoimi procedurami

4 4 Funkcje

5 5 Ogólna postać funkcji jest następująca: function nazwa(lista parametrów formalnych): typ wyniku; {deklaracja stałych, zmiennych i typów} begin {treść funkcji} end;

6 6 Deklaracja funkcji zawiera, zatem nagłówek (różniący się od procedury) i blok z definicjami i deklaracjami wykorzystywanych obiektów oraz instrukcję złożoną opisującą wykonywany algorytm. W treści funkcji musi być umieszczona przypisanie nazwa := wynik; gdzie wynik jest zmienną lub wyrażeniem określającym zwracaną wartość. Ponadto w odróżnieniu od procedury nagłówek funkcji musi zawierać typ wyniku. Wywołanie funkcji ma postać: zmienna := nazwa(lista parametrów aktualnych); gdzie zmienna jest dowolną zmienną (zgodna z typem wyniku funkcji), a nazwa nazwą funkcji. lub writeln(nazwa(lista parametrów aktualnych));

7 7 Modyfikacja wcześniej pisanego programu silnia na program z użyciem funkcji specyfikacja: dane: n-liczba naturalna wynik: wartość n! (duża liczba naturalna)

8 8 Tworzenie prostego kalkulatora liczby z użyciem funkcji Wykorzystywane funkcje silnia, podzielnik, kwadrat Zadaniem programu jest obliczenie silni, podanie podzielników oraz sprawdzenie czy wprowadzona liczba jest kwadratem liczby naturalnej

9 9 funkcja podzielnik: specyfikacja: dane: n-liczba naturalna wynik: liczba dzielników różnych od 1 i jej samej nagłówek funkcji: function podzielnik(n:byte):byte;

10 10 funkcja kwadrat: specyfikacja: dane: n-liczba naturalna wynik: gdy podana liczba jest kwadratem liczby naturalnej zwraca true w przeciwnym razie false nagłówek funkcji: function kwadrat(n:byte):boolean;


Pobierz ppt "Funkcje w Pascalu Przypomnienie wiadomości o procedurach Prowadzący: Anna Kaleta Piotr Chojnacki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google