Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego Październik 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego Październik 2015."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego Październik 2015

2 Rozwój polskiego rynku lotniczego Jednym z najważniejszych momentów zwrotnych w historii polskiego rynku przewozów lotniczych była liberalizacja, związana z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku. W efekcie liberalizacji polski rynek przeszedł ogromną przemianę. Podczas, gdy na przełomie wieków ruch lotniczy przyrastał w średniorocznym tempie 7-12%, od 2004 roku rocznie polskie porty lotnicze obsługiwały średniorocznie o ok. 20-30% pasażerów więcej. Tak wysokie wzrosty zostały dopiero zatrzymane przez kryzys lotniczy w 2008 - 2009 roku. W efekcie otwarcia rynku tylko w latach 2003-2006 ruch w Polsce podwoił się. Wysoka dynamika ruchu przekładała się również na znaczące przyrosty w ujęciu ilościowym. W latach 1995-2003, z wyjątkiem kryzysowego roku 2002, ruch lotniczy zwiększał się rocznie o ok. 0,5 mln pasażerów. Po liberalizacji rynku wzrosty te przekroczyły 1 mln pasażerów, sięgając nawet poziomu 4 mln w rekordowym 2006 roku. W 2014 roku polskie lotniska obsłużyły ponad 27 mln pasażerów. Zatem w ciągu 10 lat rynek lotniczy w Polsce zwiększył prawie czterokrotnie w porównaniu do analogicznego okresu sprzed uwolnienia rynku.

3 Liczba obsłużonych pasażerów w Porcie Lotniczym Zielona Góra -Babimost w latach 2003-2014 Zmiany na rynku w 2014 roku pogłębiły różnice między portami lotniczymi w Polsce, zarówno na osi port Chopina – porty regionalne, jak i porty regionalne obsługujące poniżej i powyżej 1 miliona pasażerów rocznie. Liderem wzrostu, jeśli wyłączyć z analizy efekt przeniesienia operacji Ryanair do portu Warszawa/Modlin, pod względem ilościowym w 2014 roku był port Chopina w Warszawie. Ma on 39% udziałów w rynku. Wśród portów regionalnych najlepszy wynik w przypadku obsłużonych pasażerów odnotował port w Gdańsku, natomiast największy spadek miał miejsce w przypadku lotniska w Łodzi. Zmiany na rynku miały różny wpływ na różne grupy portów regionalnych w Polsce. Podczas, gdy porty obsługujące powyżej 1 miliona pasażerów rocznie odnotowały wzrosty, to w przypadku pozostałych portów regionalnych, z wyjątkiem Rzeszowa doszło do spadków. Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost odnotował 12% spadek w przewozach. Ruch pasażerski w polskich portach lotniczych w 2014 roku Udział procentowy w rynku polskich portów lotniczych w 2014 roku Liczba obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych w 2014 roku

4 Przewoźnicy na polskim rynku lotniczym w 2014 roku Poniższe wykresy pokazują udziały najważniejszych przewoźników na polskim rynku lotniczym. W 2014 roku w przypadku 5 przewoźników polskie porty lotnicze zanotowały wzrost liczby obsłużonych pasażerów o ponad 200 tysięcy. Wśród przewoźników, którzy zanotowali największe wzrosty, znaleźli się zarówno przewoźnicy sieciowi, niskokosztowi jak i czarterowi. Największym przyrostem liczby pasażerów może pochwalić się Wizzair. W dalszej kolejności był to Small Planet Airlines, Enter Air, Lufthansa oraz Eurolot. Największe spadki ruchu odnotowali natomiast grupa Travel Service i Ryanair. Udział w rynku wg. modelu biznesowego Udział w rynku wg. wielkości przewozów w 2014 roku

5 Prognoza popytu na ruch pasażerki w Polsce Aktualna prognoza przewiduje, że w 2030 roku będzie blisko 2,5 krotnie większy w porównaniu do obecnych wyników; Polska jest w dalszym ciągu rynkiem rozwijającym się nadrabiającym zaległości w stosunku do innych dojrzałych rynków Europy Zachodniej; Istotnym elementem jest wzrost mobilności rynku i nadrabianie różnić w stosunku do innych dojrzałych rynków Europy Zachodniej-> wskaźnik mobilności w Polsce wynosi 0,67, podczas gdy np. w Wielkiej Brytanii 3,4, Francji 2,15 a w Irlandii ponad 5,7.

6 Bezpośrednie Pośrednie Indukcyjne Katalityczne Korzyści wynikające z siatki połączeń transportu lotniczego - wzrost PKB, miejsca pracy w sektorze lotniczym: przewoźnicy, agenci handlingowi, zarządzający portami, służba kontroli ruchu lotniczego. - zakup dóbr i usług w ramach łańcucha dostaw: np. biura podróży, catering, firmy świadczące usługi księgowe i prawne. - wydatki pracowników zatrudnionych w spółkach operujących na lotnisku oraz pracujących dla jednostek występujących w łańcuchu dostaw. ACI Europe Polska 14,7 mld EUR – 3,8% PKB w Polsce 440 400 miejsc pracy Źródło: ULC na podstawie danych ACI Europe - wspomaganie innych sektorów gospodarki: handel, inwestycje, turystyka

7 Wnioski z raportu „ECONOMIC IMPACT OF EUROPEAN AIRPORTS”:  Silna zależność między „connectivity” per capita i PKB per capita: wg szacunków 10% wzrost „connectivity” powoduje wzrost PKB na jednego mieszkańca o 0,5%  Na podstawie analizy zależności przyczynowo- skutkowej ustalono, że zachodzi synergia pomiędzy „connectivity” per capita i PKB per capita. Gdy gospodarka rośnie, sektor lotniczy generuje lepsze wyniki, ale jednocześnie wzrost ruchu w transporcie lotniczym wspiera wzrost gospodarczy. Transport lotniczy działa zatem jako katalizator wzrostu.  Warto dodać, że wg badań ULC rozwój gospodarczy nie zależy wyłącznie od dostępności połączeń, ale również od ich „jakości” – częstotliwości i zasięgu geograficznego. Raporty przygotowane przez ACI Europe** stanowią cenne źródło o korzyściach wynikających z „connectivity* ” dla rozwoju transportu lotniczego. *Connectivity to dostępność siatki połączeń zarówno w rozumieniu liczby miejsc pasażerskich/lotów do portów bezpośrednio jak i z przesiadką oraz jakości oferty połączeń, np. częstotliwość połączeń oraz dogodność rozkładu. ** Airport Council International Korzyści wynikające z siatki połączeń transportu lotniczego – cd.

8 Wnioski z raportu ACI: „AIRPORT INDUSTRY CONNECTIVITY REPORT”: Polska zajmuje 19 miejsce wśród europejskich krajów badanych przez ACI pod względem wskaźnika connectivity. Wynik dla Polski jest ok. 28% gorszy od średniej dla badanych krajów. Jeśli jednak porównamy wyniki polskiego rynku z najlepszym w tej kategorii rynkiem niemieckim, to okazuje się, że kraj ten osiąga wskaźnik connectivity aż blisko 9 razy lepszy od Polski. Jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie połączenia bezpośrednie to wynik dla Polski jest o ok. 40% gorszy od średniej dla analizowanych krajów i o ok. 22% gorszy w przypadku połączeń z przesiadką. Polska osiągnęła najlepszy wynik wśród krajów CESE w ramach ogólnego wskaźnika connectivity, jak również dla wskaźnika z przesiadką i wskaźnika dla połączeń bezpośrednich. Wskaźnik connectivity – dane łączne 8 Korzyści wynikające z siatki połączeń transportu lotniczego – cd.


Pobierz ppt "Perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego Październik 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google